'

Aktualności: Nowy adres forum: http://mk.honmaru.pl

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Mat

Strony: [1] 2 3 ... 9
1
Mortal Kombat (2011) / Odp: Mortal Kombat 9 - dyskusja ogólna
« dnia: Marca 29, 2011, 05:11:43 pm »
Sporo aren :) Brakuje mi z jedynki tylko tej:I jakiej? miejscówki w ?nie?nym krajobrazie. Nic wi?cej.. A tak poza tym to szkoda ?e nie ma Raina oficjalnie w?ród postaci.

2
Mortal Kombat (2011) / Odp: Mortal Kombat 9 - dyskusja ogólna
« dnia: Września 06, 2010, 11:07:18 am »
?e tak si? zapytam: wiadomo ile b?dzie aren?

3
Mortal Kombat (2011) / Odp: Mortal Kombat 9
« dnia: Lipca 26, 2010, 07:47:59 pm »
Przyznam ja osobi?cie troch? si? zawiod?em na MK9. Liczy?em na jak?? rewolucje na jaki? rebirth MK i bijatyk. Zobaczy?em szkice Vincenta Proce i fantazja mnie ponios?a. Cicho liczy?em, ?e nowe MK wyniesie niszowy gatunek bijatyk na wy?szy poziom. ?e powstanie co? w stylu fabularnej bijatyki. Czego znamiona zacz??y si? pojawia? w ostatnich Mortalach. Liczy?em, ?e uporz?dkuj? fajnie fabu?? i przedstawi? j? rozs?dniej. Ogólnie w mojej opinii historia MK jest tak mocno ju? skopana, ?e gorzej si? nie da. Takie naci?gane rzeczy, tak namieszane. W innych gatunkach takie co? by nie przesz?o. A przecie? jest tu tyle pere?ek. Np. pocz?tkowe bio Scorpiona. To naprawd? ciekawa i dramatyczna historia.
Widz?, ?e m?drze piszesz (a na tym forum ostatnio to rzadko??, ale mniejsza z tym) wi?c jedyne co mog? zrobi?, to dopisa? si? pod Twoim postem.
Te? liczy?em na zmiany przy ubiorze postaci. Oni od czasu MKDA ci?gle projektuj? te same postacie. A pomys?y Vincenta tak?e przypad?y mi wyj?tkowo do gustu.
O systemie walki si? nie wypowiadam (na tym forum to nie ma sensu, przekona?em si? ju?, ale kto? tu kiedy? zdaje si? m?drze i w pe?ni prawdziwie napisa?, ?e t? seri? akurat uwielbiamy nie za skomplikowane combosy, ale za co? zupe?nie innego - i o tym zaraz). Gra wygl?da na szybk?, jest to jeszcze wczesny etap produkcji, wi?c nie os?dzajmy pochopnie. Ale zmiana jest zdecydowanie na lepsze. Tyle o systemie walki ode mnie.
A je?li o histori? chodzi - nie jest najgorzej. Niby reebot, ale jednak powi?zany ze star? cz??ci?. Z drugiej strony, wola?bym, aby po prostu odci?li si? od tych wszystkich cz??ci i zrobili to od nowa, ale bardziej jako remake/reebot MKI z wi?ksz? ilo?ci? postaci i aren. Bo tu widz?, ?e ??cz? na si?? historie z ca?ej trylogii, a to ju? niedorzeczno?? (areny i postacie z MKI, MKII i MKIII, WTF?). Nie wa?na mitologia, byleby tylko tym wszystkim przyci?gn?? fanów.
Fajnie ?e powrót w 2D (na pewno tak fajnie?? ::)(tu pytam siebie samego)), ale to jednak nie wystarczy.

I cho? to jeszcze za wcze?nie, po cichu licz? na nieco wi?ksz? rewolucj? przy MKX.

4
Ogólne / Odp: Stroje w Mortal Kombat czyli: Konwersacja o odzieniach
« dnia: Lipca 22, 2010, 11:36:04 pm »
'Szmaciane' maski te? maj? swój urok i by?y tylko w pierwszej cz??ci, dlatego mnie akurat szczególnie przypad?a do gustu wizja Vincenta Proce. I w?a?nie na tym polu troch? si? zawiod?em przy MK9. Znów te same stroje dali :-\ Eh, ale kto wie, mo?e przy okazji nast?pnej cz??ci zmieni? ju? nieco t? szablonowo??.

5
Nowo?ci / Odp: Gar?? nowo?ci z E3!
« dnia: Czerwca 20, 2010, 11:35:07 pm »
Ja nie wiem czy tam wpuszczaj? "cywila". Poza tym nawet je?li nie b?dzie nowej wersji, to mo?e b?dzie do ogrania dla dziennikarzy ju?.
Kiedy by mia?y by? te targi?

6
Inne / Odp: Co Wy tu robicie w nocy ?
« dnia: Maja 27, 2010, 02:23:07 am »
Jest ju? prawie wpó? do trzeciej; godzin? temu wróci?em z roboty, a przez ostanie pó? godziny uje?d?a?em moj?... Hond? CBR F4, rocznik '99, szkoda tylko ?e zasta? mnie deszcz i troch? przemok?em...
Zaraz zabieram si? za drugi odcinek drugiej serii THE WIRE. Niestety serial mia? by? absolutnym hitem, a jednak mnie zniech?ci?. Zobaczymy jak b?dzie dalej...
Dobranoc :)

7
Kosz / Odp: Mortal Kombat 9 - Postacie
« dnia: Kwietnia 18, 2010, 08:45:02 pm »
Wyglada jak skrzy?owanie Scorpiona z Hotaru. Dobrze, ?e to fejk.

8
Ogólne / Odp: Wielki QUIZ o Mortal Kombat
« dnia: Kwietnia 14, 2010, 01:10:48 am »
Zostawmy ju? tamto. Ale przyzna? trzeba, ?e w gruncie rzeczy Franqey móg?by mie? racj?. W MK Armageddon mo?na gra? Drahminem na planszach znajduj?cych si? w 'piekle' (bo nie wiem czy takie tez by?y w MKDA) i lataj? obok niego muchy, tak wi?c... Od biedy sz?o by to uzna? ;)
?e? namiesza? z tymi owadami :P

9
Ogólne / Odp: Wielki QUIZ o Mortal Kombat
« dnia: Kwietnia 14, 2010, 12:38:12 am »
Wiem, sorry za pomy?k? ;) Poprawi?em ju? :P

10
Ogólne / Odp: Wielki QUIZ o Mortal Kombat
« dnia: Kwietnia 14, 2010, 12:34:23 am »
Chodzi o plansz? z Deceptiona: Slaughter House. Widywane s? tam szcz?tki ludzi i zwierz?t którymi ?ywi si? niewypowiedziane z?o, które barwi rzek? na kolor czerwony, ale Netherlandzka ?winia te? wyst?puje w piekle, wi?c Death Dealer by? pierwszy  :(
A sk?d wiesz, ?e ci ludzie i zwierz?ta pochodz? w?a?nie stamt?d? Ale chodzi?o mi w?a?nie o t? konkretn? aren?, która znajduje si? w jednym z miast w Netherrealm, a daleko w tle wida? przelatuj?ce ptaki czy smoki...

B?d? broni? swej odpowiedzi. Pytanie nie brzmia?o czy zwierz?ta ?y?y tam przed pojawieniem si? Drahmina, tylko czy ?yj? tam. Poza tym nie musz? by? magiczne. Wystarczy ?e ?ywi? si? naskórkiem czy czym tam Drahmin ma, i sk?adaj? na nim jaja, ?eby wy?y?y wi?cej ni? 30 dni. Poza tym owady nale?? do zwierz?t:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mucha_domowa

ok, uznaje muchy jako zwierz?ta, ale mnie interesowa?o to, czy ?yj? tam na sta?e.
Powtarzam: nie ma powiedziane, ?e muchy '?eruj?' na ONI kiedy ci s? w tym miejscu, mog? im towarzyszy? poza tym ?wiatem. Tego mi ju? nie udowodnisz :p

?wini nie uznaj?... :P

EDIT:
Slave wygrywa :P. Chodzi?o o te "przelatuj?ce smoki" ;)

11
Ogólne / Odp: Wielki QUIZ o Mortal Kombat
« dnia: Kwietnia 14, 2010, 12:03:34 am »
Drahmin pochodzi z tego miejsca, a jego muchy to przecie? zwierz?ta.
Zaskoczy?e? mnie tym, ale nie uznaj?. Muchy mog?y pojawi? si? po tym jak stamt?d uciek?.
Kombinowa? dalej. W Deception jest odpowied?. I niekoniecznie w konquescie...

12
Ogólne / Odp: Wielki QUIZ o Mortal Kombat
« dnia: Kwietnia 12, 2010, 11:49:44 pm »

Zadanie: Udowodnij, ?e w Netherrealm (w ?wiecie MK - rodzaj piek?a) istniej? tak?e zwierz?ta.


13
Ogólne / Odp: Wielki QUIZ o Mortal Kombat
« dnia: Kwietnia 11, 2010, 06:21:58 pm »
"Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja" - Janusz Rewi?ski - "Ry?" - Anna Przybylska - "Kierowca"("Limousine") - Christopher Lambert - "Mortal Kombat"

Lepiej niech kto? to przebije, bo wymy?l? jeszcze trudniejsze pytanie ni? ostatnim razem.

14
Ogólne / Odp: Wielki QUIZ o Mortal Kombat
« dnia: Kwietnia 10, 2010, 01:51:06 am »
Odpowied? tylko w po?owie jest poprawna, bo o Quanie tam akurat nic nie pisze. Ale uznaj?. Pytanie o te postaci ju? tu kiedy? by?o (o Taked? i Hanzo - bo to o nich dwóch tam si? rozchodzi).
Tak poza tym to chyba ma?o kto sobie zdaje spraw? z tego, ?e sporo informacji ze ?wiata MK pochodzi w?a?nie z tej "ksi??eczki". ?wietna sprawa. A? nie chce si? wierzy?, ?e komu? tam chcia?o si? to wszystko tak rozpisywa?. Ale to pewnie za sprawk? Johna Tobiasa tyle tam tego upchn?li i to dzi?ki niemu historia pierwszych cz??ci MK by?a tak niesamowicie z?o?ona i rozpisana z mnóstwem ?wietnych, oryginalnych pomys?ów. Nie jakie? Dragon Kingi i inne Dariusy.

To zadajesz pytanie, Slave. :)

--/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\---=>
I widzisz jak by?e? blisko :P

15
Ogólne / Odp: Wielki QUIZ o Mortal Kombat
« dnia: Kwietnia 10, 2010, 01:22:53 am »
Dobra, bo widz?, ?e chyba jest ma?y k?opot. Podpowiem i wszystko stanie si? jasne.
Jest tam co? o dwóch postaciach, które maj? ze sob? wiele wspólnego. Za?o?ycielu pewnej 'organizacji', którego usi?owano zabi? i tak te? si? sta?o (otruto go), oraz... no, na pewno ju? wiadomo ;)

Strony: [1] 2 3 ... 9