'

Autor Wątek: Mortal Kombat HD Arcade Kollection - anulowany projekt  (Przeczytany 1777 razy)

Offline Malvado

  • U?ytkownik
  • Wiadomości: 419
  • Płeć: Mężczyzna
  • The Next Big Thing
    • Zobacz profil
  • PSN ID: KaziorPL
Mortal Kombat HD Arcade Kollection - anulowany projekt
« dnia: Marca 09, 2019, 12:46:33 pm »

Jeszcze przed zapowiedzi? Mortal Kombat: Arcade Kollection kilka zagranicznych sklepów umie?ci?o w swojej ofercie Mortal Kombat HD: Arcade Kollection. Chocia? wiele osób s?dzi?o, ?e to zwyk?y b??d w tytule, to jednak po latach Other Ocean Interactive, przyzna?o, ?e tworzy?o remake pierwszej trylogii. Maj?ca si? ukaza? na PS3, XBOX360 i PC, kolekcja zosta?a jednak anulowana.

Mortal Kombat HD: Arcade Kollection mia?o zawiera? pierwsze trzy cz??ci gry - Mortal Kombat 1, Mortal Kombat II i Ultimate Mortal Kombat 3 - wszystkie posiadaj?ce zupe?nie now? grafik?, wraz z innymi aktorami odtwarzaj?cymi wojowników oraz now? opraw? d?wi?kow?. Zgodnie z wiadomo?ciami podanymi przez serwis Gamespot, gra mia?a si? ukaza? w wersji cyfrowej na PS3, X360 i PC dok?adnie 16 listopada 2010 roku - czyli na oko?o pó? roku przed rebootem serii w kwietniu 2011 roku.
 

Od tamtej pory na temat projektu panowa?a absolutna cisza. W maju 2011 roku zosta?a oficjalnie zapowiedziana gra Mortal Kombat Arcade Kollection - jednak to ju? nie ta sama gra na któr? wszyscy czekali. Nie by?a to od?wie?ona, podniesiona do HD trylogia Mortal Kombat lecz kompilacja pierwszych trzech gier w wersji automatowej. Do tego w ka?d? z gier mogli?my toczy? pojedynki online, rekordami chwali? si? w sieciowych rankingach, a ca?o?? dosta?a równie? wsparcie dla trofeów. Po pewnym czasie fani jednak zauwa?yli, ?e zapowiadana na 'arcade perfect' kompilacja ró?ni si? nieco od automatowych wersji - mi?dzy innymi zmieniono odg?osy oklasków na arenie The Courtyard, czy d?wi?k przy trafiaj?cej b?yskawicy - ciosie specjalnym Raidena.

Nigdy jednak nikt nie powiedzia? w wprost na jakim etapie prac by? projekt zanim go anulowano. Opieraj?c si? jednak na informacjach udzielonych przez grafików pracuj?cych nad gr?, by?a ona prawie na finiszu prac, zanim podj?to decyzj? o wyrzuceniu jej do kosza.

3 czerwiec 2011 - John Montenegro (grafik Other Ocean) udost?pni? na swoim blogu screeny prosto z gry - zako?czenia i biografie postaci, wygl?d menu.


16 pa?dziernika 2012 roku a nast?pnie 19 lutego 2013 - Jeremy Kohar (kolejny grafik zatrudniony w Other Ocean) umieszcza na swojej stronie trójwymiarowy model Kano, a nast?pnie model g?owy Mileeny i klatki z Animality Strykera, Liu Kanga i Cyraxa. Na pytanie jednego z fanów odpowiedzia? nast?puj?co:

Cytuj
"Wow! ma?y Kano w rogu to trójwymiarowy render? Nad iloma postaciami pracowa?e??"
"W?a?ciwie to ten ma?y obrazek Kano to fotografia nowego aktora. Oryginalny plan zak?ada? zdygitalizowanie wszystkich aktorów i wymodelowaniu wszystkich elementów t?a, w tym postaci w tle.
Przy pracy nad projektem modelowa?em Kano, Mileene/Kitan? i kilka rzeczy na planszy The Pit. By?em tak?e odpowiedzialny za wklejenie tekstur Shao Kahna w t?a (MK2 i UMK3) i wi?kszo?? Animality w UMK3. Pó?niej mia?em modelowa? Sony?, ale projekt zosta? zawieszony."


3 maja 2014 - Tanea Brooks, odpowiedzialna za make-up aktorów podczas sesji, udost?pni?a wiele zdj?? zza kulis - pokazuj?ce nowych aktorów którzy brali udzia? w projekcie. Jest ich bardzo du?o - link do albumu jest tutaj.
 

6 listopada 2015 - g?os zabra? jeden z ojców serii - Ed Boon, publikuj?c na twitterze ciekawy wpis:


Cytuj
"Kombat w wysokiej rozdzielczo??i... pewnego dnia umieszcz? artyku? wyja?niaj?cy dlaczego MK HD nigdy sie nie ukaza?o..."


W 2013 roku grupka zapale?ców (nie majaca nic wspólnego z Netherrealm Studios) postanowi?a jednak stworzy? remake Mortal Kombat w HD. Projektem zainteresowa?o si? Warner Bros, a w 2016 roku ekipa mia?a ju? grywaln? wersj? demo na silniku MUGEN, któr? zaprezentowano Boonowi. Ca?a prezentacja mimo, i? spodoba?a si? w?odarzom Warner Bros to jednak uznali oni, na ten moment, projekt za zbyt kosztowny i bali si? ?e pieni?dze mog?yby si? nie zwróci?. Poproszono ich, aby spróbowali w kolejnym roku.

Grupa zmieni?a silnik gry - u?ywaj?c GameMakera, gra nie mia?a tyle b??dów co na silniku MUGEN. Wersja alfa zosta?a z?o?ona z tych samych nagra?, spriteów co wersja arcade, wi?c ekipa by?a w stanie odtworzy? ile dok?adnie klatek ma mie? ka?dy cios, ruch, dzi?ki czemu gra sta?a si? bli?sza orygina?owi.
 

Mimo to zespó? chcia? czego? wi?cej i postanowi? zatrudni? zespó? programistów by od samego pocz?tku projektowa? silnik gry. Zgodnie z ?ród?em DSOGaming, zespó? wynaj?? w?asny zespó? programistów, poniewa? koszt korzystania z dobrze znanego studia do zaprogramowania gry by? zbyt kosztowny.

Cytuj
"Zatrudniaj?c w?asny zespó? deweloperski, grupa mog?aby znacznie cz??ciej informowa? zmianach w grze, a cena za produkcji gry by?aby znacznie ni?sza. (...) Zespó? zdecydowa?, równie? o zmianie nazwy z Mortal Kombat HD na Mortal Kombat Returns. Gra zawiera?by oryginalny gameplay Mortal Kombat, ale zbudowany od podstaw w celu stworzenia wi?kszej ilo?ci klatek animacji, aby uzyska? bardziej nowoczesn? gr?. (...) Dodatkowe animacje nie wp?yn??yby negatywnie na rozgrywk?, sprawi?, ?e animacja b?dzie bardziej p?ynna." (?ród?o)

Twórcy opracowali równie? mas? narz?dzi, które mia?y pomóc im w jak najlepszym odwzorowaniu orygina?u. Co wi?cej wraz z remakiem pierwszej cz??ci gry, grupa planowa?a od?wie?y? kolejne cz??ci gry - Mortal Kombat 2 i Ultimate Mortal Kombat 3. Warner Bros jednak po raz kolejny odmówi?.

Cytuj
"Pod koniec sierpnia ponownie stan?li?my przed Edem Boonem, tym razem prezentuj?c grywaln? wersj? Mortal Kombat Returns. Edowi bardzo si? ona spodoba?a i wkrótce po tym poleci? kierownictwu WB, ?eby skontaktowali si? oni by porozmawia? z nami o partnerstwie, by wyda? gr?.
Po obejrzeniu gry i analizie zespo?ów produkcyjnych, finansowych i sprzeda?owych w Warner Bros, zespó? odebra? telefon: "Wasz projekt zmierza w kierunku zielonego ?wiat?a".
Po oko?o tygodniu odebrali?my kolejny telefon: "Przepraszamy, ale zdecydowali?my si? pój?? w innym kierunku i nie b?dziemy potrzebowa? twojej grupy. Nie mo?emy ufa? rozwojowi tak wa?nego projektu zespo?owi bez uko?czonych gier". Mia?o to miejsce w po?owie stycznia 2018 roku. (?ród?o)

Grupa postanowi?a udost?pni? prototypowe wersje ich remake'u. Pierwsza to wersja opracowana w GameMaker - jak twierdzi DSOGaming, jest to wersja p?ynniejsza, posiadaj?ca wi?cej klatek. Zawiera ona Scorpiona i Sub-Zero.
Druga wersja posiada do wyboru tylko Sub-Zero, jest to najnowsza wersja gry, opracowana na silniku Unity.
Obie gry mo?na pobra? wchodz?c na linki na blogu (nie umia?em wrzucic tutaj jako hiper??cze :/)

Wersja GameMaker
Wersja UnityEkipa ju? nigdy pó?niej nie otrzyma?a ?adnego o?wiadczenia dlaczego ich projekt anulowano. By? mo?e Netherrealm samo tworzy od?wie?one wersje pierwszej trylogii Mortal Kombat, gdy? od jakiego? czasu kr??? plotki ?e gry maj? zosta? dodane jako jeden z trybów do Mortal Kombat 11 (co? jak Arcade History w Tekken 5). Pozostaje jedynie trzyma? kciuki, aby ta telenowela si? wreszcie sko?czy?a, a gracze dostali w swoje r?ce porz?dny remake pierwszych cz??ci gry.

 
petanorech, 2019
Zakaz kopiowania bez zgody autora
https://ultimatemk.blogspot.com/

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
7 Odpowiedzi
4627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2010, 08:45:15 pm
wysłana przez Adept
197 Odpowiedzi
59796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2014, 03:40:59 pm
wysłana przez johnx
1 Odpowiedzi
5286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2017, 11:28:43 am
wysłana przez arti91
5 Odpowiedzi
6388 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 07:36:16 pm
wysłana przez Luna
2 Odpowiedzi
4072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2017, 03:51:22 am
wysłana przez Ninja-Spectre