'

Aktualności: Nowy adres forum: http://mk.honmaru.pl

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Adept

Strony: [1] 2 3 4
1
Mortal Kombat 11 / Postacie - techniki, comba, gra
« dnia: Kwietnia 25, 2019, 06:35:32 pm »
Hej, b?dziemy wdra?a? powoli osobne tematy do konkretnych postaci. Wiele osób zaczyna gra? i szuka? swojego z?otego ?rodka w grze. Pomó?my sobie nawzajem i pogadajmy o mocnych i s?abych stronach postaci. Gram teraz Kabalem. Docelowo chcia?bym zrobi? to:Pomijaj?c jednak rozpocz?cie od ciosu ze skoku, to jedynie ?atwiejsza wariacja mi tego wychodzi

https://www.youtube.com/watch?v=2Os4yXLB14M

W drugiej cz??ci filmiku próbowa?em zrobi? to z tym pierdem w górze, ale nomad dash mi nie wszed?. W ogóle rzadko mi to drugie kopni?cie wchodzi i nie wiem jak to rozpracowa?.

Combo wzi??em z tej kompilacji:

https://youtu.be/R6mzhcJfvbs

2
Ogólne / Mapowanie arcade sticka pod MK 11 - pro?ba o opinie
« dnia: Kwietnia 13, 2019, 07:06:57 pm »
Hej, pro?ba o pomoc. Taka mo?e do?? nietypowa, ale chcia?em Was zapyta? jak zmapowa? przyciski do arcade sticka. Co ciekawe jest to stick dla lewor?cznych (co jednak nic nie zmienia poza u?o?eniem pa?ki). Mam zatem pytanie, jak zmapowa? przyciski?My?la?em o czym? takim:Nigdy jednak nie mia?em arcade sticka i nie wiem czy to ustawienie jest optymalne. Przyznam szczerze, tak gra?em w retro mortalach ale w nowych nie ma ju? podzia?u na nisk?/wysok? r?k? i nisk?/wysok? nog?, wi?c troch? mam k?opot z tym.

3
Nowo?ci / Nowy kinowy film Mortal Kombat
« dnia: Sierpnia 08, 2015, 07:45:44 pm »


Wytwórnia Warner Bros. og?osi?a, ?e rozpoczyna prace nad projektem nowej ekranizacji gry Mortal Kombat. Poznali?my tak?e nazwiska twórców produkcji.

Kinowa produkcja „Mortal Kombat” spocz??a w r?kach Jamesa Wana, twórcy hitu „Szybcy i w?ciekli 7”. Zajmie on stanowisko producenta. Scenariusz przygotuj? Oren Uziel („Mortal Kombat: Legacy”) i Dave Callaham („Niezniszczalni”, „Godzilla”).

G?ównym bohaterem filmu ma by? m??czyzna, jednak nie ujawniono to?samo?ci tej postaci. Szczegó?y fabu?y równie? nie s? znane, jednak?e wiadomo, ?e bohater zostanie powo?any do miedzy-wymiarowego turnieju walk, gdzie b?dzie musia? odkry? swój prawdziwy potencja?.

S?uchy o powstaniu nowej kinowej wersji „Mortal Kombat” kr??y?y kilka lat temu. Wówczas jednak Kevin Tancharoen, re?yser serialu internetowego „Mortal Kombat: Legacy”, który mia? by? równie? re?yserem filmu, wycofa? si? z projektu i o projekt pozostawa? w zawieszeniu a? do dzi?.

Gra „Mortal Kombat” od Midway Games zadebiutowa?a na rynku w 1992 roku. Fabu?a rozgrywki polega?a zwyci??eniu w turnieju sztuk walki, w którym brali udzia? wojownicy z 18 ?wiatów. Trzy lata po premierze gry powsta? kinowy film „Mortal Kombat” w re?yserii Paula W.S. Andersona, który sta? si? hitem. Sukces produkcji zaowocowa? sequelem oraz animowanym serialem i dwoma aktorskimi serialami.

Warner Bros. nie poda?o jeszcze daty premiery swojego widowiska z serii „Mortal Kombat”. Nie wiadomo równie? kogo zobaczymy w obsadzie tej produkcji.

?ródlo: http://www.kawerna.pl/aktualnosci/filmy/item/9923-nowa-kinowa-wersja-mortal-kombat.html

4
Mortal Kombat X / Recenzje gry Mortal Kombat X
« dnia: Kwietnia 13, 2015, 01:02:35 pm »


Mamy ju? temat ogólny o MKX w którym pisali?my o grze przed jej wydaniem, mamy te? temat o spojlerach fabularnych oraz wst?pn? recenzj? materia?ów YouTube. Pragn?, aby w tym temacie pojawi?y si? Wasze fachowe recenzje po ograniu co najmniej kilkunastu godzin gry. Fajnie by by?o gdyby posty by?y tu d?u?sze, a nie jednolinijkowe i aby ka?dy przela? swoje my?li o gameplayu, balansie, online, stylistyce etc. bez wi?kszego spojlowania o fabule.

Nie ma sensu aby?my pisali nasze wra?enia w temacie, który ma ju? 146 stron, bo to szybko zostanie zapomniane i b?dzie nie do odnalezienia. A tak to nowi u?ytkownicy i go?cie, którzy b?d? chcieli zobaczy? opinie prawdziwych fanów, znajd? nasze recenzje szybko dzi?ki temu tematowi. Je?li kto? ju? ogra? MKX, to prosz? by podzieli? si? emocjami tutaj.

Spis recenzji:

5
Inne / Prawdziwa historia Johnxa
« dnia: Stycznia 29, 2015, 10:24:17 pm »
Wiem, ?e nie mam praw wykorzystywa? Twój wizerunek Johnx, ale musia?em to zrobi?, ?eby ?wiat pozna? prawd? jak bardzo psujesz t? gr?!!!

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kdVRtcqkE_o" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=kdVRtcqkE_o</a>
6
Klasyka MK / Screeny z gier online [MK1-MK4]
« dnia: Czerwca 21, 2014, 05:57:20 am »
Dzisiaj 50 meczy z Johnxem:


7
Mortal Kombat X / Dzieci naszych wojowników
« dnia: Czerwca 11, 2014, 03:36:27 am »
Skoro wiemy ju?, ?e akcja dzia? si? b?dzie 25 lat po MK9 i wyst?powa? b?d? w turnieju dzieci wojowników, to proponuj? zabaw? w wymy?leniu tych dzieciaczków. Ju? i tak debilniejszego pomys?u nie mo?na by?o wymy?li?.

Mamy Cassie Cage, Katana Kahna.

Pedro Tsung - Syn Shang Tsunga oraz meksyka?skiej pokojówki.
Chi-Chi - Córka Quana Chi (matka nieznana).
Cykor - Fuzja Cyraxa i Sektora.

8
Inne / XboxOne czy PS4?
« dnia: Czerwca 05, 2014, 11:20:50 pm »
Dzi? to raczej powinno by? "XboxOne czy PS4" i PS4 mia?d?y tutaj exami Xboxa. Nowa gra twórców Dark Souls na PS4 (Project Beast) + Nowe Uncharted i przykro mi, Sony po raz kolejny wygra?. Bior? PS4.

9
Inne / Wied?min III - Dziki Gon
« dnia: Czerwca 05, 2014, 10:01:27 pm »
W?a?nie dzi? wyszed? najnowszy trailer najbardziej rozbudowanej i zaawansowanej technologicznie polskiej gry od czasu Wied?mina II. Nawet ca?kiem nie?le si? zapowiada!

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HtVdAasjOgU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=HtVdAasjOgU</a>

10
Turnieje i zloty / Wyniki z Moscow Fighting Arena 2013
« dnia: Listopada 18, 2013, 11:10:04 pm »
http://testyourmight.com/threads/umk3-results-videos-at-moscow-fighting-arena-2013.37532/ - jak dla mnie fina? mega s?aby. Johnx o wiele lepiej operuje Nightwolfem. O Vercie nie wspominaj?c.

11
Turnieje i zloty / Turniej Starych Mistrzów MK1-MKT
« dnia: Listopada 02, 2013, 04:43:01 pm »

Ju? dzi?. Turniej starych mistrzów MK1-MKT. Skoro nikt ju? nie gra, to ostatnia batalia musi odby? si? pomi?dzy starym wyjadaczem, a m?odym wilkiem, który szybko nabra? wprawy i raz po raz detronizowa? w Honmarowych turniejach graczy bardziej do?wiadczonych! Kto oka?e si? OSTATECZNYM królem? Tego dowiecie si? ju? nied?ugo!

12
Ogólne / Mortal Kombat: Federation of Martial Arts - wszystkie walki
« dnia: Sierpnia 11, 2013, 05:13:07 pm »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kEdonZ7MjiM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=kEdonZ7MjiM</a>

13
Turnieje i zloty / Mortal Kombat Annihilation Cup
« dnia: Grudnia 20, 2012, 08:53:10 pm »
Min??o ju? troch? czasu od zako?czenia cyklu turniejów o nazwie Mortal Kombat Mythologies Cup. Postanowili?my powróci? do tej formy zabawy maj?c nadziej?, ?e ponownie zgromadzi spor? liczb? sympatyków serii MK.

W przeciwie?stwie jednak do poprzedniego cyklu oraz zgodnie z wcze?niejsz? sugesti?, turnieje Mortal Kombat Annihilation Cup obejm? nast?puj?ce tytu?y:

Mortal Kombat
Mortal Kombat II
Ultimate Mortal Kombat III

Standardowo gra? b?dziemy na instalce Mortal Kombat Arcade Collection, ale s? dopuszczone równie? inne wersje - ten punkt ulegnie jeszcze ewentualnym modyfikacjom.

Na pocz?tek ruszamy z zapisami na turniej Mortal Kombat 1. Zapisy trwaj? do 4 stycznia do godz 17-18. Tego samego dnia wystartuje te? pierwszy turniej.

Zapisy na turniej MK1 - bezpo?redni link

Strona g?ówna turnieju MK1

Po ka?dym turnieju zawodnicy otrzymaj? punkty cz?stkowe, za? po ostatnim turnieju (UMKIII) podliczymy ca?o?? i wy?onimy zwyci?zc? Mortal Kombat Annihilation Cup.

W zale?no?ci od frekwencji przewidujemy nagrody - na pewno otrzyma je zwyci?zca, za? wi?cej szczegó?ów w tej kwestii pojawi si? w terminie pó?niejszym.

Z czasem dojd? nowe szczegó?y dotycz?ce nadchodz?cych rozgrywek.

14
Turnieje i zloty / Turniej Ultimate Mortal Kombat 3 - na ?ywo - Wroc?aw
« dnia: Stycznia 17, 2012, 05:51:35 pm »
Yo,

21-22 kwietnia prawdopodobnie zorganizuj? turniej jak rok temu, tylko tym razem w UMK3. Zmieniamy miejsce w Krakowa na Wroc?aw. Jak zwykle do wygrania b?d? puchary i medale + mo?e jakie? upominki. No i oczywi?cie do zgarni?cia tytu? Mistrza Polski w Ultimate Mortal Kombat 3.

Miejscówka klimatyczna, bo b?d? to piwnice CK Zamku Wroc?awskiego: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/374653_323674214330313_111643622200041_1078666_187095236_n.jpg

Wi?c b?dzie dobry klimat i ud?wi?kowienie. Oczywi?cie po zawodach wódka i dziwki. Temat orientacyjny, w celu zobaczenia co z odzewem. Kto by? rok temu, ten mo?e si? spodziewa?, ?e w tym roku wszystko ju? b?dzie bardziej profesjonalne i nie b?dzie takich przestojów.

15
Ogólne / Historia Mortal Kombat - epizod 01
« dnia: Listopada 05, 2011, 02:46:45 pm »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LJO4RUq-KWA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=LJO4RUq-KWA</a>

Ekipa MKSecrets po raz pierwszy na tak? skal? postara?a si? ujednolici? histori? Mortal Kombat, tworz?c w pe?ni profesjonalny film opisuj?cy ka?d? z gier z Mortala. Dzi? na ruszt wchodzi Mortal Kombat 1. Napisy przet?umaczy?em na j?zyk polski. Trzeba po prostu klikn?? w t? strza?k? do góry (na lewo od plusa) -> CC -> Polish: Subtitles.

Pozdro

Strony: [1] 2 3 4