Polskie Forum Mortal Kombat > Filmy

Film Mortal Kombat (2021)

(1/1)

dragon 668:
Ale martwe te forum . Jak wam si? widzi zwiastun filmu ??

Edit by Dumian: Wydzieli?em w?tek do osobnego tematu.

SlaveMe TortueMe KillMe:
Ciut nie w temacie, mo?e kto? za?orzy odpowiedni temat i prezkopiuje je?li kto? tu jeszcze zagl?da.... a mo?e ju? wszystkim to wisi.... ;) Ale chuj, oto moja opinia:

Ja mam bardzo mieszane uczucia odno?cie noweo folmu MK.
W skrócie: eRka mnie robi bo i bez eRki mo?na zrobi? dobry film, ale na pewno nie b?dezie mi przeszkadza?. Jucha, flaki, fatality i bluzgi od czasu do czasu kupuj? jak najbardziej. 
Wizualnie dupy nie urywa, ale nie mo?na powiedzie?, ?e spartaczyli robot?. G?ównie chodzi mi o wygl?d postaci, a nie walki. S? zmiany w stosnku do wyg?du postaci w grze ale mam na uwadze, ?e to co dobrze wygl?da w cyfrowej wersji czy animowanej nie koniecznie musi dobrze wyl?da? na aktorze. Je?li nawet co? mi nie pasuje to licze na to, ?e poprostu film mnie zaanga?uje tak bardzo, ?e przestan? zwraca? na to uwag?.
Je?li chodzi o walk? to momentami wygl?da ?wietnie, momentami tylko spoko. Tzn, nie ?e chujowo, tylko ?e widzieli?my ju? to wcze?niej.
Muza spoko.
Tylko kurwa ten Cole Young mnie rozpierdala. Jest jak randomowy kolo z tekkena a nie z MK. S?ysza?em opcje, ?e to niby m?odszy Sub, i ?e wyda si? to w trakcie filmu dla podkr?cenia dramatu, bo wed?ug trailera Sub-Zero to g?ówny skurwiel tego filmu i jakby wysz?o, ?e to starszy brat gównego protagonisty to t?ist jak chuj. Chyba ?e drugi trailer co? zmieni.
S? te? teorie, ?e Cole jest Chameleonem, ale pr?dzej uwierze w tego Kuai Lianga.

To tak na szybko bo nie mog? pisa?. Ch?tnie poczytam wasze wra?enia.......

Buziaczki Prosiaczki :*

PS: Strasznie wkurwia mnie idea znaku smoka dzi?ki któremu jest si? wybrnym do MK.

Gimli:
Ja dawno pisa?em, pora wnie?? co? od siebie na forum.

Co do filmu:

Od pocz?tku domy?la?em si?, po jakiego grzyba wcisn?li tego nowego bohatera. Dla mnie zrozumia?e i jak najbardziej popieram. Zamiast robi? z Liu Kanga ignoranta, któremu Raiden za ka?dym razem t?umaczy co to w ogóle ten ca?y Mortal Kombat i tym podobne, dodali ca?kiem now? posta?. Liu Kang staje si? dzi?ki temu ogarni?ty w temacie. I teraz najciekawsze, kim w?a?ciwie jest ten ca?y Kuai Liang Cole Young? S? ró?ne teorie. Pierwsza niby ok, druga g?upkowata, a trzecia jeszcze g?upsza:

1) Ten ca?y Cole to przodek Scorpiona. Zapytacie mnie co o tym my?l?? Pff... banalne. Ale nie liczy?em na fabu?? dekady. Ed Boon zapewne chce zaszokowa? widzów tym plot twistem. Specjalnie do roli Scorpiona wzi?li 60-latka, aby potem odszed? z filmu, za? nowym Scorpionem zostanie nasz Cole... Oby nie.

2) Cole Young, jak to wspomnia? u?ytkownik wy?ej, to Kuai Liang, m?odszy Sub-Zero. Czaicie? Cole Young = Kuai Liang, wymowa podobna. My?la?em o tym i powiem wam, ?e gdy ta teoria oka?e si? prawdziwa, spierdziel? ca?? posta?, jak? jest Sub Zero. Do Kuai Lianga nie pasuje styl walki, jakim jest MMA. Wszyscy mu t?umacz? co to ten Mortal Kombat, zrobiliby z niego totalnego ignoranta. No i co z jego mocami? Jak je zdob?dzie? A mo?e ju? ma, tylko si? ukrywa, jak jaki? superbohater? Wol? od tej teorii t? pierwsz?.

3) To? to Johnny Cage ukrywaj?cy si? pod pseudonimem. Durnowate bardzo. Sam aktor jest urody Azjatyckiej, gdyby okaza? si? to Johnny, wzi?liby aktora nieazjatyckiego. Chocia? z drugiej strony, Johnny by? ignorantem i w animacji, i w poprzednim filmie, i w story. Ale nie nosi okularów. Teoria do kosza.

4) ?e to Chameleon... pierwsze s?ysz?. Ale w?tpi?, aby wcisn?li niszow? posta? (w sensie tak?, która nigdy nie pojawi?a si? w ?adnym story, filmie, itd.) i uczynili z niej g?ównego bohatera.

5) To Hsu-Hao!... nie no dobra, bez takich...  :afro:

Dobra, teraz reszta postaci:

Scorpion - By?em negatywnie zaskoczony, gdy zdecydowali si? wzi?? starego aktora do tej roli, ale to jest mniej wa?ne, bo prezentuje si? wystarczaj?co dobrze. Strój jak najbardziej na +. Wiele osób czepia si? o jego kwesti? "get over here!", ?e niby brzmi do?? s?abo. Ale to tylko jedno zdanie, bez spiny! Gdy przedstawia si? mówi?c "Scorpion", brzmi o wiele lepiej.

Sub-Zero - Aspekt wizualny jak najbardziej wywar? na mnie pozytywne wra?enie, cho? ta maska wydaje si? troch? za du?a, ale piku?. "I am... Sub Zero" - jego g?os pasuje to postaci, któr? ma si? sta?. Rozumiem, ?e nie chc? w przysz?o?ci modulowa? g?osu, tak?e zdecydowali si? aby brzmia? jak Noob od samego pocz?tku. :) W tej rzeczywisto?ci to on zosta? uhonorowany wyrwaniem ko?czyn Jaxa. Bardzo mnie to cieszy, posta? zyskuje, gdy? widz b?dzie ju? ?wiadomy tego, ?e potrafi zrobi? niema?? krzywd? naszym protagonistom.

Kano - By?em zaskoczony, gdy zobaczy?em go jako cz?onka paczki naszych bohaterów. Pomy?la?em: "Kano? Jako ten dobry?", a po chwili namys?u stwierdzi?em, ?e to nie taki z?y pomys? bior?c pod uwag? fakt, ?e przecie? mo?e ich zdradzi? (i tak si? pewnie stanie). Cieszy mnie te? fakt, ?e Kano w ko?cu kogo? zabija. W grach czy poprzednich filmach zosta? przedstawiony jako kuk?a do bicia.

Mileena - O ja pierdziel?... gdy pierwszy raz, zanim jeszcze wyszed? trailer, zobaczy?em aktork?, pomy?la?em: "Nie, to nie mo?e si? uda?". Wygl?da chyba najgorzej z dotychczasowej obsady. I to nie kwestia braku ró?owej barwy w stroju, tylko co? jest nie tak z t? twarz?. Na ca?e szcz??cie zostanie postrzelona na wylot i nie b?dzie trzeba d?u?ej na ni? patrze?.

Sonia - Nie mam wiele do opowiedzenia. Wygl?da ca?kiem ca?kiem. Mam jednak nadziej?, ?e cz?onków SF b?dzie jak najmniej.

Jax - Wiele osób skar?y si? na jego chude ?apy. Jednak niech si? nie martwi?. Sub Zero za?atwi ten problem w sekundy. ;) Ograniczy? do minimum sceny, tak samo, jak z Soni? i b?dzie git.

Kurde no... nie chce mi si? wi?cej pisa?. to teraz na szybko tak:

Liu Kang - Z pocz?tku wygl?da? troch? jak jaki? nastolatek, który dosta? si? na turniej, ale z czasem zmieni?em zdanie i wygl?da w porz?dku.

Kung Lao -  Wygl?d na plus, nie wiem, co wi?cej napisa?.

Raiden - Aktor wygl?da jakby zrobi? cosplay Raidena. Aspekt wizualny na -. Nie wiem, kto wpad? na pomys?, aby Raiden mówi? takim szeptem. Mo?e to tylko jedno zdanie? Kij z tym...

Kabal - Niech nie spierdziel? tej postaci. Niech nie ginie szybko. Niech zostanie przy ?yciu. Wygl?d przypomina bardzo ten z gry.

Dobra koniec, zm?czony jestem. Jakie? pytania?

EDIT:

"„Powodem, dla którego nie do?o?yli?my do filmu Johnny’ego Cage’a, jest to, ?e jest on bardzo egoistycznym facetem. Owszem, jest zabawny, podobnie jak Kano” - Je?eli nie trolluj?, to teoria numer 3 idzie do piachu.

Mateuka:
Kto ogl?da? film? Ja mia?em i?? do kina, ale uda?o si? ogl?dn?? na CDA.pl zanim usun?li no i dobrze, ?e nie zmarnowa?em kasy na bilety, bo MK 1995 nie dorasta do pi?t.

Druga sprawa to Mortal Kombat Legendy Starcie Królestw.
Trzyma poziom Scorpion's Revenge?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej