'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Autor Wątek: Fatality Dream  (Przeczytany 4555 razy)

Offline Kornixon

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 354
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Fatality Dream
« dnia: Lutego 26, 2015, 09:22:23 pm »
Tworz? ten w?tek by dowiedzie? si? o Waszych i podzieli? si? swoim wymarzonym "next genowym" Fatality. Fatal ten mo?e by? wykonany poprzez oficjaln? posta? z MKX lub przez kreatur? na któr? Wy grzejecie miejsce w rosterze. Mój wymarzony Finisher, by?by
w wykonaniu dobrze znanego nam i lubianego kap?ana chaosu o imieniu Havik (licz? na miejsce w rosterze dla niego w MKX), ale przejd?my do rzeczy. Fatal wygl?da? by mniej wi?cej tak:
Havik na szarpni?ciem urywa r?k? oponenta po samym ramieniu, ku przera?eniu ofiary kap?an chaosu na oczach "ofiary" zaczyna bestialsko kosztowa? jego ko?czyn?, po kilku lepszych gryzach :D wymiotuj? on mi?sem które zjad? na twarz przeciwnika po czym z szale?czym zapa?em rzuca si? na szyj? rozrywaj?c t?tnic? szyjn?. Fatal ten ko?czy si? fontann? krwi i bezw?adnym upakiem cia?a martwego nieszcz??nika.
OK to mój licz? na Wasz? kreatywno?? i na to ?e mój temat nie zostanie od razu wyje... do kosza. :D

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Fatality Dream
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 27, 2015, 01:57:59 am »
Heh, z tym rzyganiem to dojeba?e?:P mnie tam si? podoba :D

Nie mam jakiego? konkretnego pomys?u, ale od jakiego? czasu mia?em swoj? wizj? tego jak fatale w MKX powinny wygl?da?. Ogólnie rzecz ujmuj?c te, które by?y dot?d zaprezentowane s? ok. Jednak chcia?bym zobaczy? w nich wi?cej bestialstwa.
Przyk?adowo: Kano jako wielbiciel no?y móg?by mie? za Fatala zwyk?e poder?ni?cie gard?a, za to wykonane w takim stylu, ?e ka?dy Snuf si? chowa. Podchodzi?by od ty?u, podcina? ?ci?gna w r?kach by ofiara nie mog?a si? broni?. Lew? r?k? ?apie j? za g?ow? wbijaj?c przy okazji palec wskazuj?cy i ?rodkowy pod powieki by katowany nie móg? zamkn?? oczu. A potem zaczyna powoli podrzyna? gard?o, jucha si? leje, ofiara charczy i si? krztusi, przewraca oczami, niesprawnymi r?koma chce si? ratowa?.... Kano odchyla jej g?ow? by by?o wida? ca?? anatomi? jak jeszcze jest "na chodzie". W ko?cu krew ustaje, tak jak rz??enie, twarz blednie, oczy chowaj? si? pod powieki. Kano szczerzy jap? i puszcza przegranego na gleb?.

Inny przyk?ad: Sub-Zero. Jego wyrywanie czerepu zawsze by?o dla mnie za szybkie. Trzeba by? niez?ym skurwysynem ?eby urwa? komu? g?ow? na dodatek z kr?gos?upem. A u Suba to wygl?da, ?e rachu ciachu i do piachu...... A wed?ug mnie powinno wygl?da? tak: Sub-Zero podchodzi do przegranego od ty?u [co? za du?o mam fantazji z podchodami od tylca:P có?... g?odnemu chleb na my?li....] lewa r?ka na kark, prawa wbija si? w krzy? i wyrywa ko?cowe kr?gi. Nogi trac? w?adanie, Sub wci?? trzyma za kark przeciwnika, kiedy ten drze jap?, macha ?apami chc?c si? uwolni?. Oczywi?cie sra i szcza pod siebie bo nie panuje nad zwieraczami. A co, kurwa ?e?cie my?leli? Nie ma tak ?atwo:P. Sub wci?? trzymaj?c za koniec kr?gos?upa sprzedaje mu kopa w plery a kr?gi wy?a?? a? do ?opatek. Sub ?apie kr?gos?up wy?ej, w miejscu które dopiero co wylaz?o z przegranego i z ca?? si?? urywa ?eb razem z dyndaj?cym kr?gos?upem. Urwany krzyk, jucha, odg?os zwalaj?cego si? cia?a na ziemi?. Sub unosi zdobycz w ge?cie zwyci?stwa by chwil? pó?niej roztrzaska? j? o pod?og?.....

I mo?e jeszcze jeden: Raiden. Nasz dobry stary elektryk panuje nad wy?adowaniami elektrycznymi, tak? Wi?c mam dla niego propozycj?, ?eby ju? nie wysadza? piorunami adwersarzy bo robi to od ... Kurwa, chyba od zawsze.... Proponuj? mu co? takiego: Raiden podchodzi do ofiary od ty?u..... nie, nie... ?artowa?em:) tym razem po bo?emu od przodu. ?apie j? za r?ce i pora?a do póki z r?k nie zostan? skwiercz?ce kikuty. Nie musz? przy tym mówi? jak wygl?da przegrany podczas tej czynno?ci. Kiedy z r?k zostaj? ju? tylko dymi?ce, ?mierdz?ce kikuty [uwielbiam to s?owo] Raiden razi piorunem oponenta w ryj. Wróg macha kikutami próbuj?c si? broni?, ku naszej uciesze na pró?no. Gdy ju? ma poparzon? mord? Raiden podchodzi do niego i r?koma zrywa mu spalone mi?so z ryja. Po prostu skalpuje go manualnie a? ca?y czerep nie zostanie ogo?ocony ze skóry. Ofiara machaj?c kikutami wydobywa z siebie d?wi?ki, które zawstydzi?yby samego Liu Kanga. Bóg piorunów odchodzi na ma?? odleg?o?? by z kilku kroków oceni? swoje "dzie?o". Ofiara chwiej?c si? na krzywych nogach, brocz?c krwi? j?czy i macha kikutami. Na ko?cu Raiden mi?osiernie dobija przegranego wysy?aj?c piorun w serducho i tym samym wypalaj?c dziur? w klatce piersiowej......

Mam jeszcze pewne przemy?lenia co do kilku innych zawodników, ale naprawd? nie chce mi si? pisa? o tej godzinie.... Mimo wszystko uwa?am, ?e Fatality w takiej wersji by?yby ukoronowaniem walki w nowym MK. Szczególnie gdy kto? posiada PS4 móg?by si? rozmi?owa? w takich wyko?czeniach. Ja na trójeczce mia?bym mo?e mniej detali, ale od czego jest fantazja? ["Aby bawi? si?, aby bawi? si?, aby bawi? si? na ca?ego...."]

Dobranoc póki co.........
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline franqey

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 657
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szary eminencja
  • Zobacz profil
Odp: Fatality Dream
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 27, 2015, 02:46:46 am »
Dla Raidena mam. Podchodzi do przeciwnika i parzy mu w ryj. W tym samym czasie przywo?uje b?yskawic? tu? za plecami wroga, tak ?e ten szcza ze strachu od huku. Nast?pnie wali piorunami w ka?u?? i powoli spopiela adwersarza. Wida? topi?ce si? mi?so, ?ój etc.
But if you're gonna dine with them cannibals
Sooner or later, darling, you're gonna get eaten
But I'm glad you've come around
here with your animals
And your heart that is bruised but unbeaten
And beating like a drum

Offline arti91

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 239
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Fatality Dream
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 27, 2015, 12:44:22 pm »
Co przeczytane zdanie to ?miech. Sam si? prawie poszcza?em, gdy czyta?em Wasze pomys?y. Hahahaha. W dzisiejszych produktach spo?ywczych zdecydowanie chyba za du?o daj? chemii, bo sk?d takie pomys?y mog? ludziom wpada? do g?owy. Jakby by? mo?e Bo Rai Cho to u niego wyko?czenie mog?oby wygl?da? w ten sposób i by?by to raczej friendship, siada do sto?u z rywalem stawia jaki? trunek, upija, a by klient ud?awi? si? w?asnymi rzygami, nast?pnie mistrzu podpala pierda i jest wielki smród, który czu? w ?wiecie rzeczywistym.  >:D

Offline Kornixon

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 354
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Fatality Dream
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 27, 2015, 12:52:00 pm »
Co przeczytane zdanie to ?miech. Sam si? prawie poszcza?em, gdy czyta?em Wasze pomys?y. Hahahaha. W dzisiejszych produktach spo?ywczych zdecydowanie chyba za du?o daj? chemii, bo sk?d takie pomys?y mog? ludziom wpada? do g?owy. Jakby by? mo?e Bo Rai Cho to u niego wyko?czenie mog?oby wygl?da? w ten sposób i by?by to raczej friendship, siada do sto?u z rywalem stawia jaki? trunek, upija, a by klient ud?awi? si? w?asnymi rzygami, nast?pnie mistrzu podpala pierda i jest wielki smród, który czu? w ?wiecie rzeczywistym.  >:D

Moje jest bestialskie a nie ?mieszne a te rzygowiny mia?y wywo?a? wstr?t wyobra? sobie co czuje ofiara kto? na twoich oczach zjada twoj? r?k? a pó?niej tym spo?ytym "pokarmem" wymiotuje (kawa?kami mi?sa twojej r?ki nie chodzi mi tu o be?ta po jakie? starej bu?ce czy tanim winie), wi?c je?li tak to odebra?e? ok, czekam na Twoj? kreatywno??.  ;)

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Fatality Dream
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 27, 2015, 04:46:09 pm »
Nie s?dz? aby zamierzeniem Kornixona, moim, a ju? na pewno nie franqeya mia?o by? z za?o?enia ?mieszne Fatality. Skoro si? nie podoba?o to czekamy na twoj? wersje..... :)
Tylko niech na sam pocz?tek to nie b?dzie Kai plz......
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline arti91

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 239
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Fatality Dream
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 27, 2015, 11:45:23 pm »
Ja chyba ?le zosta?em zrozumiany. Wasze pomys?y s? fantastyczne. Wyobra?nia widz? dzia?a jak nale?y. To nie z pomys?ów si? ?miej?, lecz ze sposobu w jaki to jest przedstawione (czyt. napisane). Przyk?ad "Raiden. Nasz dobry stary elektryk panuje nad wy?adowaniami elektrycznymi, tak? Wi?c mam dla niego propozycj?, ?eby ju? nie wysadza? piorunami adwersarzy bo robi to od ... Kurwa, chyba od zawsze.... Proponuj? mu co? takiego: Raiden podchodzi do ofiary od ty?u..... nie, nie... ?artowa?em:) tym razem po bo?emu od przodu.". Czekam na wi?cej tego typu tekstów. S? ?wietne.

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Fatality Dream
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 28, 2015, 01:46:54 am »
Có?... za du?o jadu si? s?czy po forach i staram si? pi?tnowa? jakiekolwiek hejty wywodz?ce si? od widzi-mi-si?. Fakt mo?e ?e?my si? nie dograli po prostu....

Chcesz wi?cej? B?dzie ale musisz by? cierpliwy.....
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline arti91

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 239
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Fatality Dream
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 28, 2015, 08:35:55 am »
Có?... za du?o jadu si? s?czy po forach i staram si? pi?tnowa? jakiekolwiek hejty wywodz?ce si? od widzi-mi-si?. Fakt mo?e ?e?my si? nie dograli po prostu....

Chcesz wi?cej? B?dzie ale musisz by? cierpliwy.....
Zdecydowanie masz racj?. Za du?o jadu leje si? po forach, a i w ?wiecie poza wirtualnym pachnie dzicz?. W takim razie czekam na kolejne brutality zapakowane w humorystycznej dla mnie wersji jak to by?o do tej pory. Sam mo?e co? wymy?l?.

Offline Filx

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 445
 • Płeć: Mężczyzna
 • MKX: PS4
  • Zobacz profil
Odp: Fatality Dream
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 10, 2015, 09:53:31 pm »
Kole? X popycha przeciwnika i ten upada. K?adzie mu nog? na jajach, lapie r?koma za obie nogi i ci?gnie, odrywaj?c ko?czyny. Pó?niej podchodzi, k?adzie nog? na g?owie, chwyta za r?ce i je odrywa, a na koniec mia?d?y kopniakiem g?ow? oponenta.

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
Fatality 3D

Zaczęty przez davidkoz « 1 2 3 » Mortal Kombat 3D

30 Odpowiedzi
19679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2011, 05:11:24 pm
wysłana przez Mateuka
fatality

Zaczęty przez werus88 Pomoc

7 Odpowiedzi
4066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 05:33:51 pm
wysłana przez CyR4x
4 Odpowiedzi
4635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2009, 04:50:54 pm
wysłana przez Donmateo
Fatality Problem.

Zaczęty przez wawdo Pomoc

1 Odpowiedzi
4323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2012, 05:31:35 pm
wysłana przez johnx
1 Odpowiedzi
4980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2012, 07:13:28 am
wysłana przez johnx