'

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Filx

Strony: [1] 2 3 ... 30
1
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 08, 2019, 01:28:43 am »
ej, bo si? zgubi?em - w tym packu wychodzi sze?? postaci, wed?ug leaków szóst? b?dzie Joker lub Terminator, ale mia?a by? te? Sheeva - co z tymi dwiema brakuj?cymi postaciami?

Leak podaje nam imiona 9 postaci- za du?o jak na ten Kombat Pack, ale za ma?o jak na ten i kolejny. Póki co nie wiadomo- albo oddzielne DLC, albo w kodzie znajduje si? póki co cz??? drugiego KP.

2
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 06, 2019, 08:13:42 am »
Co? wiadomo kiedy go poka?? ? Kiedy wogóle ten pack wychodzi ?

Shang wychodzi 18/25, kolejne postacie co 2 miesi?ce.

3
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 01, 2019, 07:29:18 pm »
Jest glitch w Krypcie. W Warrior's Shrine naprzeciwko pos?gów jest ?ciana i mo?na tam z?o?y? g?owy wszystkich postaci, co odblokowuje skrzynie z ekwipunkiem dla nich. Dodatkowo zebranie wszystkich g?ów otwiera sal? tronow? Shanga z kolejnymi skrzyniami.

Z tym ?e, aby zdoby? jedn? g?ow? trzeba wykona? 50 fatality na jednej postaci, czyli do zdobycia wszystkich trzeba zrobi? conajmniej 1250 fatali. Okaza?o si? jednak, ?e je?li wejdzie si? w Krypt? ca?y czas trzymaj?c X/A na padzie, to po podej?ciu do stanowiska g?owa pojawi si? na miejscu, nawet je?li si? jej nie zdoby?o.

Niektórzy obawiaj? si?, ?e u?ycie tego mo?e by? z?amaniem umowy u?ytkownika, któr? si? akceptuje na pocz?tku gry (to EULA czy co? w tym stylu) i obawiaj? si? bana na online.

Jednak jak kto? s?usznie zauwa?y?, gra nie daje nam wskazówki jak zdoby? rzeczone g?owy. Równie dobrze mo?na pomy?le? (moze nawet tak jest?), ?e jest to normalny legit sposób.
Poza tym, ban za wciskanie przycisku? To by by?a przesada.

4
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 01, 2019, 03:52:51 pm »
Jak tam, korzysta kto? z glitcha, czy si? boicie perma bana?  :P

5
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Kwietnia 28, 2019, 06:12:52 pm »
Jak wam idzie w Wie?ach Czasu?
Uda si? komu? za?apa? na Ulubie?ca Harumi?

6
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 Fabu?a [SPOILERY]
« dnia: Kwietnia 25, 2019, 06:48:49 pm »
Chodzi?o jej o balans, na czym mia?by polega?, nie wiadomo, by? mo?e w?a?nie na nieustannej walce dobrych i z?ych.

Usuni?cie Raidena by?o k?amstwem, ?eby zwerbowa? revenantów.

Ja ju? od czasów MKX my?la?em o tytule Mortal Kombat: New Age, ca?kiem fajnie brzmi imo. Ale je?li ju? zrobi? to pewnie b?dzie po najprostszej linii oporu: albo 12, albo znowu po prostu MK.

7
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Kwietnia 25, 2019, 03:56:59 pm »
Tematy mi si? jeb?y.

W ka?dym razie gameplayowo t? gr? jest ?wietna, progres wzgl?dem MKX. Gorzej, ?e wyra?nie czu?, jak ci??ko jest zarobi? tyle, by zdoby? cokolwiek warto?ciowego (podobny problem by? w NFS: Payback, po opiniach graczy zwiekszyli dwu albo wi?cej krotnie zarobki za wy?cig). Niech naprawiaj?, szybko.

8
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 Fabu?a [SPOILERY]
« dnia: Kwietnia 24, 2019, 11:31:00 pm »
To co, znamy ju? zapewne fabu?? MK12:

Kuzyn ojca wujka Kroniki, Khronos, równie? Tytan, tylko siedemna?cie razy silniejszy, rozw?cieczony jej pora?k? (która zaburzy?a jego wielki plan) postanawia wkroczy? na scen?, zbiera wojowników znanych z Mortal Kombat (w tym max jednego-dwóch fan favourites, oczywi?cie nie Raina) i wyrusza na poszukiwania pot??nego artefaktu, dwana?cie razy silniejszego ni? klepsydra Kroniki, aby zrealizowa? swoje cele.

B?dzie hit.

9
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Kwietnia 24, 2019, 12:09:14 am »
Jestem w trakcie Story, zaczynam 9 rozdzia?. Z wiadomych wzgl?dów jeszcze powstrzymuj? si? przed wchodzeniem w temat ?e spoilerami, ale na jedn? spraw? chcia?bym zwróci? uwag? (kiedy? si? jeszcze o niej rozwin?, jak ju? sobie t? histori? sko?cz? i przetrawi? na spokojnie):

(spoiler)

10
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Kwietnia 21, 2019, 11:42:57 am »
Nie jestem pewny kombinacji czy w 100% taka, ale w 100% mi tak to wychodzi. Jak masz „Finish Him” to na odleg?o?ci skoku trzymasz L2 i R2 i 4xdó? dusisz po czym puszczasz triggery. Nie musi to by? ?adna 3 runda czy flawless. Wchodzi za ka?dym razem.

I jak ten finisher dzia?a/wygl?da? Do tej pory tego nie widzia?em, nikt nawet specjalnie nigdzie o tym nie mówi.

11
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Kwietnia 19, 2019, 09:24:26 am »
Btw, kiedy b?dzie mo?na zacz?? rozmawia? o obecnej story ju? na luzie, bez spoilerów? Od wtorku? ?rody? Czy dajemy sobie jeszcze troch? czasu? Chocia? i tak nie wszyscy ludzie w t? story zagraj?, a raczej obejrz? filmiki na yt.

Ja proponuj? wrzuca? wszystko w spoilery do dnia premiery, czyli wtorku.

12
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Kwietnia 18, 2019, 04:02:20 pm »
I dopiero teraz zobaczy?em ostatni? scen?.
Liu Kang ewoluowa? jak rasowy pokemon.
Ludzie spekuluj?, ?e to mo?e o?ywienie revenanta, ale mi si? wydaje, ?e to jego ending z 9, czyli
(spoiler)

13
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Kwietnia 18, 2019, 03:35:28 pm »
Sektor, Cyrax, Sheeva. Mia?o nie by? NPC

14
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Kwietnia 16, 2019, 08:48:46 pm »
Ja bym na postacie z MKX nie liczy? w DLC, ale mog? si? myli?.

15
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Kwietnia 16, 2019, 03:22:57 pm »
Mogliby tego Kombat Packa dzisiaj pokaza?, chc? zobaczy? w ko?cu co?, co wcze?niej nie wyciek?o

Nie mam jakiego? konkretnego wishlistu, tylko jedn? obaw?- ma by? 4:2 dla Mortala, nie chce widzie? 3 go?cinnych postaci na Pack.

Strony: [1] 2 3 ... 30