'

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Kitana,Sindel,Tomek

Strony: [1] 2 3 ... 60
1
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Marca 21, 2015, 10:09:53 am »
No i z wielk? przyjemno?ci? witam w gronie wojowników ?ó?t? wojowniczk?! :) Problem jest tylko jeden, niestety wygl?da, jakby by?a po kilku przej?ciach i za?amaniach nerwowych a kostium dupy te? nie urywa. Edenia jest chyba pogr??ona w kryzysie g??bszym ni? Grecja :P

2
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Marca 05, 2015, 05:06:37 pm »
Po 1:

Hejt na rooster zb?dny! My?l?, ?e ed doskonale przemy?la? sk?ad nowego Mortala i idzie wed?ug swojego zamys?u co s?usznie przyczyni si? do od?wie?enia serii.

Po 2:
Po co gada? o z?ych postaciach, skoro prawd? mówi?c widzicie je tylko wizualnie? Wypowiedzcie si? jak ju? dostaniecie pada do r?ki i zagracie porównuj?c sterowanie postaci? z cudami jakie widzieli?cie na gameplayach.

Po 3:
Stryker, Nightwolf, Sindel i inni, których w mortalu nie b?dzie... Zastanówcie si?! Po jaka choler? wyci?ga? posta? z MK9, która zaprezentowa?a si? z dobrej strony i by?a super od?wie?ona i wrzuca? ja do jednego wora MKX? Niektórym brakuje potencja?u do nowego Mortala, lub pomys?u twórców. Czasem te? same umiej?tno?ci postaci postawi?y jej ograniczenia i uniemo?liwi?y wyst?p w najnowszej cz??ci! Taki Nightwolf, który od MK3,D,A,9 w?a?ciwie ci?gle pos?uguje si? ?ukiem i tomahawkiem nie jest w stanie zaskoczy? nas niczym nowym! Sindel ca?kiem podobnie, wywija w?osami i drze morde, jej ciosy specjalne i fatality z wiadomych powodów musi by? ograniczone jej umiej?tno?ciami i mo?liwo?ciami (albo krzyknie i co? rozsadzi, albo zrzuci z przeciwnika skór?, innej mo?liwo?ci dla niej nie widz?! Trzeba pogodzi? si? z tym, ?e twórcy nie chc? pokazywa? nam znowu tego samego i te? fani niektórych wojowników pewnie b?d? musieli czeka? do kolejnej ods?ony, ?eby zobaczy? star? gwardi? i da? nam za nimi zat?skni?!

3
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Marca 02, 2015, 11:50:49 am »
To mo?e i ja zaczne gdyba? i przypomn? wam moi mili Pa?stwo, ?e boss nie musi w ogóle pojawi? si? na ko?cu gry. Mieli?cie ju? przyk?ad Goro, który chroni? Shang Tsunga, Kintaro - Shao Kahna... Motaro - Shao, i teraz zmierzam do rzeczy oczywistej!

W MK 4 - Shinnoka broni? Goro a w Deadly Alliance Moloch sta? przed Quan Chi i Shangiem! Naprawd? nikomu nie przysz?o do g?owy, ?e Boss mo?e okaza? si? tylko pionkiem a nie szczytem wie?yczki?

4
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Marca 01, 2015, 12:28:33 pm »
11 licz?c Blaze'a w MK Deadly Alliance, ale to w sumie o niczym nie ?wiadczy bo przewa?nie w MK by?o po 7-8 debiutantów, wi?c magiczn? liczb? 8 ju? mamy! :D

5
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Marca 01, 2015, 11:15:37 am »
Podobno jaki? jasnowidz przewidzia? list? grywalnych postaci jakie potwierdzi story mode i teraz ludzie maj? zajawk? bo lista postaci, któr? opublikowa? wcze?niej potwierdzi?a si? w 100%. Wed?ug tej listy zobaczymy jeszcze:

– Johnny Cage

– Sonya Blade

– Jax

– Liu Kang

– Erron Black

– Kenshi

– Shinnok

Jedyny problem jaki widz? to taki, ?e wed?ug autora opublikowana przez niego lista jest kompletna. Co mo?e oznacza?, ?e albo to wszystko to ?ciema, albo nie b?dzie zbyt wielu debiutantów w nowym MK.

http://hadoken.net/mkx-roster-leak/

6
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Lutego 28, 2015, 12:01:33 pm »
Pieprzy? wszystko!

Zajebisty trailer, pokazanie nowych postaci... JEST TAM SINDEL! I to daje mi nadziej? na to, ?e mo?e nie b?dzie jej w MKX, ale kolejne ods?ony stoj? przed ni? otworem. :D

Kto? dziwi? si? jej wskrzeszeniu, ale nie ukrywajmy, ?e kobitka podczas debiutów w MK3 i MK9 d?ugo by?a w Tier A

7
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Lutego 27, 2015, 01:02:59 am »
Witam, witam,

po moim cichym, aczkolwiek d?ugim podgl?daniu forum czas by stare truch?o przemówi?o :)

Co do Boona, to faktycznie lepiej dmucha? na zimne, ni? popada? w mega eufori? (damn, kogo Cage móg?by ucieszy??!), podobno s? te? podejrzenia, ?e mog? pokaza? Sony? Cage, która nosi?aby jego nazwisko, ale IMO mo?e by? traktowana jako upe?nie nowa posta? debiutuj?ca w MKX, tylko jaki by?by w tym sens?

8
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Lutego 27, 2015, 12:39:32 am »
Ed chce nam chyba jutro pokaza? Cage'a :/

https://twitter.com/noobde/status/571088766833569792

Oby to by? troll!

EDIT:
A jednak mówi, ?e chodzi?o mu o CASSIE

https://twitter.com/noobde/status/571092515203362816

9
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Lutego 26, 2015, 07:35:41 pm »
Nie jestem pewnien czy decyzja ta jest s?uszna, o ile "mo?e" oka?e si? prawd?:
1. Liu ju? od dawna nie jest ikon? MK. Dobrze wiemy przecie?, ?e ?ó?ty i niebieski zostali wykreowani na znaki firmowe MK i raczej nie ma sensu zabieranie miejsca kim?, kto ledwo co umar? i nie cieszy si? wielk? popularno?ci?, g?ównie ze wzgl?du na swoj? "ha?a?liwo??".
2. Gra bez niego mo?e by? dobra! Udowadnia to cho?by MK:DA, który po kilku latach przerwy mi?dzy cz?sci? 4 zaspokoi? g?ód graczy na przyzwoitym poziomie a Ci, którzy czuli niedosyt zagrywali si? wówczas Kungiem.
3. Dlaczego ujmowa? sobie prze zajebistego motywu w którym Raiden po zabiciu Liu traci zmys?y obwiniaj?c si? o jego ?mier? i tym samym wpada w sza?? Mo?e to da? nam wielkie pole do popisu, jak i postawi? w logiczny sposób naszego Boga przeciwko si?om dobra! To mog?oby by? ciekawe!

10
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Lutego 21, 2015, 12:25:02 pm »


Szukaj?c cienia szansy na Sindel w nowym MK natkn??em si? na tak? oto grafik?. Niestety na 99% to fake, wystarczy spojrze? na "styl" graficzny... ehhh no nic, ale mi?o  by?o si? ucieszy?, cho? przez chwil? :)

11
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 23, 2014, 06:00:22 pm »
No to widz?, ?e Maja zdoby?a wi?cej zwolenników ni? s?dzi?em i nie ukrywam, ?e bardzo mnie to cieszy. Jej ja?nie obrzydliwo?? jest chyba do tej pory jedyn? postaci?, która zwróci?a moj? uwag? i od pierwszego zobaczenia stylu w jakim walczy mog? ?mia?o stwierdzi?, ?e sucza nie?le nakurwia!

Oczywi?cie mam te? ?wiadomo?? tego, ?e nie nale?y do tzw A Tier, ale w B ?mia?o si? uplasuje. Dodatkowo ?wietny design i pomys? na posta?, oj jestem jak najbardziej ZA! :D

12
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 23, 2014, 01:47:13 am »
Akurat za ci??k? klimatycznie, rud? dziwk? i sucz raczej by?bym sk?onny pochwali? Ed'a ni? gani?. Kira by?a postaci? do poprawki, ale patrz?c na mimo wszystko troch? do niej podobn? Scarlett, raczej marne szanse na to by zawita?a w rosterze.

Swoj? drog? patrz?c dalej i licz?c (?rednio z serii Mortala), ?e babki zajm? przynajmniej 20% wolnych slotów to z 30 wojowników, 6 z nich powinny przedstawia? p?e? pi?kn?. Jest D'Vorah i Cage, wi?c mo?na liczy? na jeszcze cztery kobitki! :D Jak znam ?ycie b?dzie to w?a?nie Scarlett i Tanya oraz dwie inne pi?kno?ci.

13
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 22, 2014, 12:51:22 pm »
Ja ?yj? jeszcze w ?wiecie Deception i Armageddon :)

A wiesz, ?e Deception to jedna z tych ods?on, która akurat wydaje mi si? by? mroczniejsz? w ca?ej serii no i imo sp?dzi?em przy niej najwi?cej czasu (cho? tutaj spiera?bym si? z czasem jaki po?wi?ci?em MK9). Wielopoziomowe areny i ich (raczkuj?ca wówczas) interaktywno?? zrobi?y na mnie niesamowite wra?enie. Temu te? nie rozumiem, dlaczego inni ludzie maj? tak wiele tej grze do zarzucenia skoro patrz?c przez pryzmat czasu, za wyj?tkiem niezbyt przemy?lanych nowych postaci, gra by?a przynajmniej dobra.

Hara Kiri, tylko nasuwa mi si? pytanie czy b?dzie to konieczne? Dodatek niby fajny, ale w praktyce raczej nikt go nigdy nie stosowa? (za wyj?tkiem pojedynków z komputerem), oczywi?cie mo?naby wprowadzi? go jako swojego rodzaju urozmaicenie, jednak osobi?cie wola?bym ujrze? Babality wzorowane na tych z MK9 (mo?e D'Vorah zamienia?aby si? w latajac? Maj?? :P)

14
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 22, 2014, 12:39:27 am »
Czy ja wiem...

s?dz?c po wszelkich g?osach niezadowolenia i w?ród osób maj?cych ma?? styczno?? z seri? niezadowolenie jest spore, jak nie równie wielkie co i starych wyjadaczy. Zwyczajnie co? musi si? sko?czy?, aby zacz?? mog?o si? co? innego, idzie nowe i jeszcze nieznane, ale za wcze?nie, by ostatecznie przekre?la? now? ods?on? Mortala, ale te? wcze?nie by wychwala? j? pod niebiosa! ;)

Innymi s?owy i podsumowuj?c, nie wyrokujmy, uzbrojmy si? w cierpliwo?? i czekajmy na kolejne wie?ci!

15
Mortal Kombat X / Odp: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 19, 2014, 11:22:46 pm »
Nie uwa?asz, ?e przez taki zabieg straci?yby one swoj? to?samo??? Jak dla mnie mieszanie tylu postaci wysz?oby im jedynie na strat?, nowi traktowaliby ich tylko i wy??cznie jako zbiór skórek gubi?c po drodz? z?o?on? histori? i ich losy...

Strony: [1] 2 3 ... 60