'

Aktualności: Mortal Kombat Center - strona wraca jako archiwum.

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - ildjarn

Strony: [1]
1
Inne / PSP vs Smartfon
« dnia: Lutego 25, 2013, 05:26:30 pm »
Dobra, cz??? wybuchnie ?miechem na tak postawiony temat ale trudno, mam po prostu par? pyta?. Dawno mia?em zamiar sprawienia sobie jakiego? handhelda ale wraz z now? umow? w jednej z telefomii zgarn??em Xperi? J, podjara?em si? ?e emu Snes, Genesis, PSX itp. ale oczywi?cie kiedy dosz?o do sterowania wyst?pi? butthurt :police: I teraz my?l? czy nie dokupi? jaki? akcesoriów, s? jakie? klawiaturki, gamepady, nawet panele z arcade stickiem ale szczerze, nie orientuj? si? ani w dost?pno?ci w Polsce ani tym bardziej w cenie. A mo?e po prostu lepiej to ola? i kupi? PSP ale tutaj znowu, nie mam poj?cia jaki model kupi?, w jakich cenach chodz? t? modele (u?ywki te? mog? by?), jaka jest wydajno?? emulacji poszczególnych platform, g?ownie interesuje mnie PSX, DosBox i MAME bo konsole 8 i 16 bitowe to zapewne piku? dla tego handhelda. O gry exlcusive nawet nie pytam bo wiadomo która platforma jest w tym starciu gór? ale zak?adaj?c ?e wystarczy mi stuff z emulacji to co jest lepsze / ta?sze - ?adowanie w (przyzwoity) kontroler do komórki czy zakup PSP a je?li to drugie to jakiego?

2
Inne / "Fallout" 3 i inne nowe gry
« dnia: Lutego 11, 2012, 11:28:47 am »
To jedyne forum o grach gdzie mam konto wi?c temat zak?adam tutaj, na razie pod nó? jedna pozycja. Obrzydzenie dla tej gry, co na prawda na poziomie pobie?nych ogl?dzin, sprawi?o ?e odrzuci?em pseduoFallouta3 w czasie premiery, teraz jednak pomy?la?em sobie ch**, zawzi??em si? ?e sprawdz? go g??biej i mo?e si? przekonam, za mn? zaledwie kilka godzin grania ale chcia?em si? zapyta? czy to w ogóle ma sens?

Odk?adaj?c na bok takie minusy jak do?? ?a?osna grafa (nieistotne, jestem ze starszego pokolenia graczy wi?c zainteresowanie grafik? ko?czy si? po kilku minutach), debilne dialogi ("Szukam ojca, nie widzia?e? go? Facet w ?rednim wieku" ROTFL), notoryczne bugi w stylu znikaj?cych postaci, ubra?, ?cian itp. niskiego AI czy debilnych algorytmów (laska ucieka w panicznym strachu, krzyczy i lamentuje ale do ka?dego napotkanego npca i tak rzuca rzuca tekst w stylu 'Jak leci?' ROTFL ROTFL ROTFL)... Nawet podchodz? do tego jako autonomicznej gry, nie zwa?aj?c na to ?e banda cwaniaków nada?a grze tytu? Fallout i skala?a tym samym ciekaw? i ambitn? seri?. Chodzi mi o to, jaka jest w ogóle konwencja tej gry? RPG? Na pewno to zbyt du?e s?owo. Rzeza si? typów jak w shooterze gdy stosowa? real time (warunkiem jest dobra bro?, mniejsze znaczenie maj? statsy) a tryb VAST jest nieobowi?zkowy, poza tym na choler? komu ten pseudoturowy system walki skoro jego w??czenie i ustawienie si? w odpowiedniej pozycji do wroga i tak pozostaje zr?czno?ciowym elementem?  Po drugie no lito?ci, graj?c na max difficulty i b?d?c zaledwie na 2 levelu do?wiadczenia zabi?em w ?rodku pustyni dwóch supermutantów atakuj?cych mnie naraz i to kijem baseballowym! To na co mi pompowanie statsów skoro moja leszczykowata panienka na praktycznie ?adnym poziomie rozwoju by?a w stanie roz?o?y? tak gro?nego wroga. To absurd, ?adne rpg. Dobry shooter to te? nie jest bo nie zapewnia ?adnej wi?kszej przyjemno?ci z eksterminacji wrogów, poza tym sam gameplay jest tak drewniany i kulawy ?e niszcz? go nawet prostackie Doom'klony z Amigi, która na tym poletku nigdy nie b?yszcza?a. A ?e mo?na by?o zrobi? klasow? strzelank? fpp z elementami rpg ju? dawno udowodni?y np. Hexen 2, Strife czy nawet przereklamowany Rage, tak?e odpada argument ?e nie podobaj? mi si? gry z takich rejonów.

Po prostu jestem za?enowany poziomem tej gry, jej niespójno?ci? i brakiem przemy?lenia, podobno osi?gn??a straszny sukces wi?c pytam si?, czy po kilkunastu h grania co? si? poprawi, czy najlepsze dopiero przede mn?, mo?e kto? wska?e jakie? plusy bo na razie jest dramat i zastanawiam si? czy w ogóle warto to kontynuowa? i czy gra w którym? momencie przestanie by? ?a?osna. A mo?e jest to kolejny produkt czasów, gdzie rz?dz? takie gnioty i papki dla gimbusów w stylu Halo, Gears of War czy Call of Duty i normalni gracze nie znajd? tu ju? nic dla siebie? Pytam o to wszystko ze wzgl?du na deficyt czasu po?wi?conego na granie wi?c szkoda mi go traci? na co? co nie jest tego warte.

W?tek otwieram równie? dla potomnych, którzy chc? zrozumie? inne niezrozumia?e fenomeny wspó?czesnego rynku growego, który IMHO funkcjonuje w formie patologicznej i póki co jedyn? nadziej? staje si? rosn?ce znaczenie sceny indie no ale o tym mo?e kiedy indziej czyt. pó?niej.

3
Mortal Kombat (2011) / Cyber Smoke - ankieta
« dnia: Sierpnia 22, 2011, 12:35:23 pm »
C. Smoke (czy raczej jego brak) wzbudza nieco kontrowersji, zrobimy wi?c ankiet? jak to wygl?da u nas w Polsce:

1. Chcecie powrotu Cyber Smoke'a czy macie go za kwesti? starego story i wystarczy wam Human Smoke i Cyber Sub-Zero?
2. Je?eli C.Smoke ma powróci?, to jako osobna posta? z oryginalnym story, nowym movesetem itp. czy jedynie jako kostium dla Human Smoke z nowymi animacjami?
3. Je?eli Cyber Smoke powróci jako odr?bna posta?, to jego story ma by? niekanoniczne czy te? przeciwnie, sta? si? wersj? kanoniczn? (np. powstaje dziura w czasoprzestrzeni, Smoke z czasów Armageddon przenosi si? do okresu MK9 i w ten sposób mamy 2 Smo?ków - dobrego (cho? chwilowo martwego) Human Smoke'a i z?ego Cyber Smoke'a z przysz?o?ci, co? jak 2 Trunksy w Dragon Ballu)?

4
Ogólne / MK10 - koncepcje
« dnia: Maja 26, 2011, 09:00:20 pm »
No w?a?nie, jak b?dzie wygl?da?, przeczuwacie obecno?? jakich postaci, jaki rozwój fabularny, co, jak i dlaczego.

- Mi wydaje si? , ?e nie ogranicz? si? tylko do w?tków Shinnoka, skoro story z MK9 obj??o a? 3 gry. Obstawiam ?e po??cz? wydarzenia MK4 z Deception.

Dlaczego bez Deadly Alliance? Shang Tsung najprawdopodobniej zgin?? poprzez odebranie duszy wi?c sojusz, poza tym ten w?tek zosta? ju? wykorzystany w MK9, gdzie nie do?? ?e rola Quan Chi wzros?a znacznie w porównaniu do oryginalnej linii czasu, to równie? dosz?o do utworzenia wiadomego tag-teamu.

Dlaczego Deception skoro od wydarze? z MK4 dzieli je jaki? kaw??ek czasu? Wydaje mi si?, ?e cze?? wydarze? potoczy?a si? szybciej. Nie ma Blaze'a tylko Daegon w Pit2 nie? Je?li to jest znak to patrzcie: Daegon zosta? przebudzony przez smoka Caro po tym, jak ten ostatni straci? kontakt z Blazem. To sta?o si? zaraz po porwaniu Blaze'a przez kap?anów Onagi w celu strze?enia jaja. Czyli je?eli zamiast Blaze'a  jest ju? Daegon to znaczy ?e wcze?niej dosz?o do jego wybudzenia and so on. Quan Chi ma te? inskrypcje Dragon Kinga na ciele, mo?e to te? mie? znaczenie.

- Posta? z endingu Jade nie jest wprowadzona bez powodu, je?eli nie b?dzie jej w DLC, b?dzie mia?a znaczenie dla gry.

- Z racji przetrwania masakry Sindel g?ówn? rol? b?dzie pe?ni? Johny Cage (co? mi si? wydaje ?e to on pokona Shinnoka, je?li w ogóle ma by?  pokonany bo mo?e by? kolejna niespodzianka), wsparty przez team Sonya, Kai, Kenshi, Li Mei, Bo Rai Cho, Shujinko, Frost... z dodatkiem wojowników z Outworld (bo teraz inwazja wymierzona ma by? w dwa realmy) czyli by? mo?e Baraka, Mileena, Ermac (tego i tak jako? nawróc?), Goro, Sheeva, Kintaro, Reptile - pewnie nie wszyscy bo niektórzy przy??cz? si? do biskupa.

- Zabici przez Sindel powróc? jako s?ugusy Shinnoka ale nie b?dzie mo?na nimi gra?, b?d? tylko o nich wzmianki taki jak o Jaxie, Cage'u. itp wskrzeszonych jako s?ugi Onagi w Deception. Je?li ich uwolni? to równie?, dopiero w endingach poszczególnych postaci.

- Rozdzia?y story b?d? podzielone g?ównie na dotychczas s?abo akcentowanych w serii wojowników. Czy to dobrze? My?l? ?e tak, nawet je?eli nie podoba mi si? ta czy tamta posta?, to rozwini?cie jej mo?e w?a?nie pozwoli? mi si? do niej przekona? czy te? nada? jej zupe?nie nowego charakteru. Zreszt? ile mo?na w ko?o wa?kowa? to samo story i te same postacie, cho?by i kultowe. Ta sama historia z MK1-3 by?a ju? i w oryginalnych cz??ciach, troch? w MKM:SZ, kompleksowo w Shaolin Monks i teraz przearan?owana w MK9, nie ma ju? do niej powrotu bo zacznie to przypomina? odgrzewan? po raz setny papk?. A tak mo?e zrobi? z Kai czy Hsu Hao ludzi, skoro tacy fajterzy znale?li si? ju? w serii, trzeba to zaakceptowa? i je?li si? ich lepiej zakorzeni, na pewno stan? si? bardziej strawni.

- Lin Kuei pod wodz? Sektora odegra pewnie jak?? wa?n? rol?, mo?e nawet zostanie wynaj?ty przez si?y Netherrealm. Mo?e te? Sektor zwerbuje tam Frost, która stanie si? z?a.

- Nie b?dzie ju? Cyber Smoke ani Human Sub-Zero, za to wskrzeszony po raz drugi Noob zrobi team z przeprogramowanym Cyber Sub-Zero. Noob pewnie b?dzie oficjalnie wspiera? Quan Chi a na boku co? knu?, co ujawni si? albo w kanonicznych story, albo w endingach.

- W Outworld Shao Kahna zast?pi Onaga.

- Pojawi si? Daegon, ponownie jako pionek Shinnoka.

- Wyja?ni? si? w?tki Armageddonu, do którego pewnie nie dojdzie (bo to by?aby farsa, robi? po raz 3-ci zsumuj?c? wszystkich fajetrów gr? w celu ich wyr?ni?cia)

- Powróci Sareena, na pocz?tku jako asasinka Quan Chi, pó?niej nawróci si?. Mo?e te? dadz? grywalne Kia i Jataak?.

- Wprowadz? w charakterze nowej postaci jakiego? wypasionego sub-bossa.

5
Pomoc / DEADLY ALLIANCE - emulacja GAMECUBE, problem
« dnia: Maja 19, 2011, 08:39:40 am »
Mam problem ze sterowaniem, konfiguruj? klawisze poruszania si? i niestety nie dzia?aj?, natomiast ciosy i owszem. Kursory dzia?aj? w innych grach, sprawdza?em. Emuluj? Dolphinem, ma kto? ten sam problem?

6
Mortal Kombat 3D / Intro MKA / MK9 - walki, kto z kim
« dnia: Maja 04, 2011, 07:27:34 pm »
Intro do MKA jest bardzo szczegó?owe, dochodzi w nim do licznych star? i ci??ko wszystkie wy?apa?. Mo?na by podsumowa? ca?? akcj? i wypisa? to, co uda?o si? zauwa?y?.
Nie wiem czy podobne opracowanie jest w necie wi?c nie widz? problemu ?eby je stworzy? :) Ze wzgl?du na chaos i wielotorowo?? akcji na polu bitwy proponuj? posegregowa?
walki na 2 plany etapy, znaki zapytania je?li si? nie jest pewnym i prosi o sprawdzenie. Bardzo ?atwo tu co? przeoczy? wi?c jak kto? znajdzie co? wi?cej niech dopisuje i ewentualnie poda czas wg jakiego? filmiku z intrem (walk jeszcze sporo zosta?o). Stara?em si? zachowa? kolejno?? wydarze? (poza drugim planem w czasie bitwy, za du?o detali).1. Plan pierwszy

a) bitwa w szczerym polu

- Hotaru zabija Li Mei oszczepem
- Kitana pokonuje Kano
- Kitana dostaje od Goro
- Sub-Zero przewraca Scorpiona
- Raiden vs Shinnok (chwytany Raiden powala piorunem Shinnoka)
- Kung Lao vs Baraka
- Jax ?amie nog? Quan Chi
- Jax rozbija szkielety Quan Chi
- Shao Kahn t?ucze m?otem Jaxa
- Shao Kahn t?ucze m?otem Reiko (???, Reiko ju? wcze?niej dosta? patrz drugi plan, mo?e Dairou)
- Shao Kahn t?ucze m?otem Cage'a
- Shao Kahn t?ucze m?otem Darriusa, który spada na piramid?

b) wy?cig na piramidzie

- Stryker bije Mileen? w twarz
- Stryker rzuca Kabalem
- Kano spala Strykera laserem
- Kano trafia no?em Bo Rai Cho
- Bo Rai Cho rzygowinami wywala Kano i Kobr?
- Sheeva nokautuje Bo Rai Cho
- Nightwolf trafia strza?? Sheev?
- Sheeva zrzuca Cyraxa
- Sheeva nokautouje Nightwolfa i Ermaca
- Kenshi zabija Sheev?
- Quan Chi przebija Kenshiego
- Ermac (Tsung) zrzuca telekinez? Quan Chi z piramidy
- Tsung dobija Kenshiego
- Shao Kahn przeskakuje p?on?c? czach? Tsunga
- Tsung wykopuje m?ot Kahna
- Onaga porywa Shao Kahna
- Tsung zrzuca Liu Kanga
- Tsung zrzuca Mileen? z pleców
- Tsung fang? zrzuca Shujinko
- Liu Kang zabija Tsunga ?a?cuchami


2. Plan drugi

a) bitwa w szczerym polu

- Nightwolf vs Mileena w pierwszym impecie
- Hsu Hao wykopuje Cage'a w pierwszym impecie
- Ermac zabija Raina przebijaj?c go na wylot
- Shujinko vs Kobra w powietrzu
- Fujin vs Mavado
- Kai vs Reptile
- Raiden vs Shinnok w powietrzu
- Bo Rai Cho vs Rain (mimo ?e zosta? wcze?niej przedziurawiony przez Ermaca!!)
- Smoke vs Nitara
- Noob vs Ashrash
- Reiko vs Bo Rai Cho
- Hotaru vs Sub-Zero
- Kabal vs Ermac
- Shao Kahn wybija Reiko
- Kenshi vs Hsu Hao
- Cage vs Darrius
- Jade vs Sareena
- Cyrax vs Havik
- Sonya vs Frost
- Reptile vs Kitana
- Jarek vs Sindel
- Kenshi vs Mavado
- Dairou vs Stryker
- Bo Rai Cho vs Kira
- Kai vs Jarek (przerywaj? walk? gdy pojawia si? piramida)
 b) wy?cig na piramidzie

- spadaj?cy Kabal przewraca Nooba i Kir?
- Kabal próbuje jakby wyrwa? m?ot Kahnowi ale ten go odpycha
- Kahn wali m?otem Nooba (wtedy gdy Sheeva walczy z Ermaciem i Nightwolfem)
- Cage spycha Sony? z piramidy
- Cage vs Hsu Hao
- Kahn wali m?otem w Barak?
- Kahn wali od góry m?otem w Smoke'a (???)
- p?on?ca czacha Tsunga trafia w gromadk? - Stryker, Sub-Zero, Sindel, Dairou, Tanya, Kobra (???) i... no w?a?nie kto
- przy pierwszym z?apaniu Tsunga ?a?cuchami w tle dobiegaj? Shinnok, Scorpion i trzecia posta? w ?rodku, kto - ?
- przy drugim uj?ciu, gdy Tsung umiera starzej?c si?, dobiega Shinnok i Scorpion


7
Ogólne / UMK3 BLOOD STORM
« dnia: Stycznia 31, 2011, 10:26:16 am »
Nie mog?em znale?? tematu o MK:BS wi?c robi? nowy. Kto? si? podpina pod fam? niedosz?ego do skutku MK: BLOOD STORM i robi mugenopodobn? gr? maj?c? do? nawi?zywa?. Nie wygl?da tak przekonywuj?co jak rewelacyjny, oryginalny BS ale mo?e co? z tego b?dzie i nadawa? si? b?dzie do grania.  
http://www.youtube.com/watch?v=8BFA23VT1Qo

http://www.youtube.com/watch?v=UKBy0lXyCso&feature=related

Nawet Deathstroke b?dzie (?wietnie zrobiony na bazie Kano z MK3):

http://www.youtube.com/watch?v=MKpgK8fSOvw&feature=related

Podoba si??

8
Kosz / WASZE PROPOZYCJE NA NOWE CHARSY W RAMACH DOWNLOADABLE CONTENT
« dnia: Grudnia 06, 2008, 08:53:35 pm »
Na gwiazdk? zapowiadane jest pierwsze rozszerzenie do MK VS DC, na 100% maj? pojawi? si? w nim nowe postacie, wi?c proponuj? pobawi? si? w wantlist? swoich typów. A wi?c...
Ze strony MK:                                    Ze strony DC:
-NOOB                                              -MR. FREEZE
-SMOKE                                            -HARLEY QUINN
-SEKTOR                                           -LOBO
-MOTARO*                                        -BLACK CANNARY**

* oczywi?cie w wersji okrojonej, inaczej si? nie da
** t? odkry?em niedawno, ale ?e fajna dupa wi?c niech b?dzie

9
Kosz / ONYX COINS W DECEPTION
« dnia: Listopada 06, 2008, 02:55:23 pm »
Mam problem - do odblokowania Noob-Smoke'a brakuje mi troch? onyxowych monet, wi?c pytam jak je zdoby?, bo:
a) "wymian? walut" z krypty ju? wykorzysta?em
b) w puzzle kombat ze wzgl?du na dzia?aj?cy plugin graficzny w emulatorze nie wy?wietlaj? mi si? klocki
Chodzi mi o w miar? szybk? metod? zarobku. Troch? pot?uk?em np. chess kombat, ale zarabiam tylko platinum. Anyone?

10
Klasyka MK / SCORPION FATALITY UMK3
« dnia: Września 25, 2008, 09:43:11 am »
Mam pytanie - co to jest za Fatality? Ani wersja UMK3 na SNES ani na GENESIS go nie zawiera, sk?d ono pochodzi - z Saturna czy arcade'owego pierwowzoru? W MKT równie? Scorpion go nie posiada (tutaj screen z SS):


W 39 numerze SS by? nad tym podpis "Master SCORPION otrzyma? nowe FATALITY zwane SCORPION PACK. Wyskakuje ich kilku i masakruj? przeciwnika.Strony: [1]