'

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Hero

Strony: [1] 2 3 ... 52
1
Mortal Kombat (2011) / Odp: Pierwsze wra?enia
« dnia: Kwietnia 29, 2011, 11:15:41 am »
Po prawie tygodniu gry, mog? stwierdzi? ?e nowy mortal mnie nie zawiód?  :) Na pewno nie tak jak poprzednie ods?ony. Gra prezentuje si? interesuj?co i zapewne zabierze mi troch? czasu z ?ycia. Ilo?? opcji jakie zawiera jest imponuj?ca, co potwierdza fakt, ?e ta gra nie jest tylko na jeden tydzie?.

Pierwsze co zrobi?em po odpaleniu gry, to od razu sprawdzi?em ca?y gameplay ka?d? postaci? na dwóch graczy. Jest dynamiczny, sprawny i na pierwszy rzut oka efektowny. Nie nale?y mo?e do jako? super rozbudowanego, ale wystarczy aby dawa? du?o frajdy. Zanim ogarnie si? wszystko jak trzeba, to minie troch? czasu  :) Kolejn? rzecz?, któr? si? zainteresowa?em by?o Story Mode. Jak dla mnie jest to fajny pomys? cho? jednak, do?? marnie wykonany  ::) Fabu?a, zosta?a mocno okrojona i zaprezentowana w banalny sposób, szybkimi wstawkami filmowymi pomi?dzy du?? ilo?ci? cz?sto ju? naci?ganego naparzania. Jest to wszystko obszerne ale jednak jak na trzy cz??ci MK, za krótkie. Kolejnym elementem, zwracaj?cym moj? uwag? jest grafika i animacja gry. Ogólnie nie jest ?le, cho? pod wzgl?dem detali mo?na zauwa?y? sporo niedoci?gni??. Gra równie? nie jest jakos super p?ynna (mam nadzieje, ?e jakie? patche to troch? sprostuj?). Podobaj? mi si? natomiast genialnie dobrane d?wi?ki pod postacie i areny. Maj? one znacz?cy wp?yw na jako? przyswajanej rozrywki. Bogactwo dodatków w grze, równie? stoi na wysokim poziomie. Oprócz krypty, s? ró?nego rodzaju mini gierki i challenge Tower, dzi?ki czemu gra podnosi swój ?ywot o kilka poziomów. Genialne jest rozwi?zanie walk 2na2. Jeszcze do ko?ca nie obezna?em si? z nim ale pierwsze wra?enie moje jest zachwycaj?ce. Na pewno sp?dze przy tej formie rozgrywki du?o czasu ze znajomymi  :D Oczywi?cie na najwi?kszy plus zas?uguje u mnie w grze brutalno??, która w ko?cu jest taka na jak? chyba wszyscy czekali?my. Fatali jest sporo i do tego s? ca?kiem pomys?owe. DU?O krwi i obra?e?. Ciosy specjalne i chwyty zrobione solidnie a nie na odpierdol.

Ca?a magia MK, znów od?y?a! Gra jest wystarczaj?co dobra, aby by?a na topie zainteresowania na do?? d?ugi czas  ;) Mimo sporych elementów które mi si? nie podobaj?, przyci?ga mnie jak ?adna inna gra. Mog? z r?k? na sercu przyzna?, ?e to co dostali?my wystarczy aby zaspokoi? mój apetyt na dobrego (w ko?cu) Mortala.

2
Mortal Kombat (2011) / Odp: Lista kombatantów X360 i PS3
« dnia: Kwietnia 24, 2011, 07:45:43 pm »
PS3: Maszchat

Ruszam online od wtorku  ;)

3
Ogl?da?em walki fina?owe i uwa?am tak jak adept napisa?, ?e mistrzostwa niestety nie sta?y na zbyt wysokim poziome  ::) My?l?, ?e go?ciu który wygra? te zawody, kiedy pojedzie na mistrzostwa do Londynu, to nie bedzie mia? zupe?nie nic do powiedzenia.

4
Mortal Kombat (2011) / Odp: Mortal Kombat 9 - dyskusja ogólna
« dnia: Marca 18, 2011, 06:33:11 pm »
Hero dla mnie system 2d oraz ma?a liczba ciosów to zaleta :) W retro Mk te? by?o par? ciosów na krzy? i by?o najlepiej. Dzi?ki ma?ej ilo?ci ciosów mamy old school ( du?o ciosów wymagam od typowych gier 2d vide tekken, VF, DOA), a komba kr?ci si? praktycznie tak samo jak w MK 2d. Dla mnie ten Mortal jest tym czym powienien by? MK DA.
Kiedy? by?o pare ciosów na krzy?, bo takie mniej wi?cej by?y standardy. Teraz od tego typu gry wymaga si? jak najmniej powtarzalno?ci. Niew?tpie, ?e nowy mortal po ograniu przestaje taki by? ale czym wi?ksz? rozbudowanie na pierwszy rzut oka, tym lepsze wra?enie i jeszcze wi?ksze mo?liwo?ci odno?nie pó?niejszej rozgrywki.

5
Mortal Kombat (2011) / Odp: Mortal Kombat 9 - dyskusja ogólna
« dnia: Marca 18, 2011, 06:09:29 pm »
Po 2 dniach naparzania w demko nowego MK upewni?em si?, ?e gra zapowiada si? do?? dobrze. Wszystko bardzo mocno stara si? odwo?a? do starego stylu MK i je?li odnios? si? do tego z umiarem, to powinno si? to uda?. Wida?, ?e demo które dostali?my jest jeszcze niedopracowane (liczne b??dy i niedoci?gni?cia) ale licz?, ?e wszystko zostanie odpowiednio zbalansowane i poprawione do fina?u.

Najbardziej jak ju? wspomnia?em, podoba mi si? charakter gry. Próba powrotu do tego co najlepsze w MK, powinna o?ywi? serie i wskaza? odpowiednia drog? na przysz?o??. Bardzo fajna jest te? komiksowa oprawa, która jest cech? charakterystyczn? tego MK. Nie podoba mi si? natomiast zbyt s?abo rozbudowany system walki. W demie nie ma zbyt du?o ciosów dla danych postaci. Ten wachlarz combosów który dostali?my jest ciekawy ale szybko staje si? monotonny i je?li nie ??czymy ich ze sob?, to wygl?da to do?? schematycznie. Graficznie bez sza?u ale pewien odpowiedni poziom jest zachowany. Pewne modyfikacje i innowacje w rozgrywce (odno?nie special moves i X-ray) dobrze si? prezentuj? i mam nadziej?, ?e w pe?nej wersji b?dzie, to dobrze wywa?one i nie b?dzie irytowa?. Wierze, w to ?e pomimo ograniczenia jakim jest system 2D, nowy mortal wyci?nie wszystko co najlepsze z tego i gameplay b?dzie po prostu czyst? zabaw?.

Poziom trudno?ci równie? nie jest imponuj?cy. Praktycznie na najni?szym, przeciwnik wogl? si? nie rusza a Expert pozostawia bardzo wiele do ?yczenia. Jednak, to tylko demo i ci??ko powiedzie? jak pod tym wzgl?dem b?dzie si? prezentowa? ostateczna wersja.

Ogólnie wra?enie dobre. Nowy Mortal prosperuje i na pewno szybko si? nie znudzi  :)

6
Mortal Kombat (2011) / Odp: Mortal Kombat 9 - dyskusja ogólna
« dnia: Lutego 20, 2011, 07:22:43 pm »
Po prostu chc?, aby by?o sporo czasu na wyrobienie sobie skilla.
My?l?, ?e mi wystarczy jedna nocka na ogarni?cie w miar? tego systemu  8)

7
Mortal Kombat (2011) / Odp: Mortal Kombat 9 - dyskusja ogólna
« dnia: Lutego 20, 2011, 01:45:55 pm »
Ja jestem za tym,aby wraz z ludzmi maj?cymi ps3 po premierze nowego Mk utworzy? lig? online. Damy sobie np. miesi?c na ogranie si? i pó?niej ruszymy. Co wy na to?
Wiadomo  ;) Mam nadziej?, ?e online w nowym MK bedzie prezentowa? si? znakomicie, bo nie prze?y?bym tego zawodu.

8
Ogólne / Odp: Sprawy dotyczace strony
« dnia: Lutego 20, 2011, 01:28:28 pm »
Ja i tak podziwiam, ?e strona MK Center nadal funkcjonuje i ma si? w miar? dobrze  ;) Wielkie uznanie dla osób, które nadal znajduj? jakikolwiek czas dla jej prowadzenia. Na pewno premiera nowego MK znacz?co pozytywnie wp?ynie na dalszy rozkwit tego serwisu. Nie ma co w tej chwili narzeka?, tylko cieszy? si? tym, ?e jeszcze istnieje strona która dobrze reprezentuje polsk? scen? MK  ;)

9
Mortal Kombat (2011) / Odp: Mortal Kombat 9 - dyskusja ogólna
« dnia: Lutego 20, 2011, 01:14:06 pm »
Premiera nowego Mortala juz za 2 miechy, wi?c chyba b?d? musia? od?wie?y? moj? czarnulk? oraz zrobi? troch? miejsca na pó?ce dla nadchodz?cego wielkimi krokami nowego, w ko?cu zapowiadaj?cego si? obiecuj?co MK  :D Wszystko wskazuj? na to, ?e znowu moje PS3 b?dzie chodzi? non-stop przez najbli?sze kilka miesi?cy  :) Echh, nie wyobra?acie sobie jak mi tego ju? zacz??o brakowa?  ;D

10
Nowo?ci / Odp: Mortal Kombat 9
« dnia: Czerwca 10, 2010, 07:56:46 pm »
Szczerze to oczom nie wierze  :o Sta?a si? rzecz nadzwyczajna. Nie s?dzi?em, ?e jeszcze zobacze MK w takim wykonaniu na nowych standardach. Pr?dzej spodziewa?em si? czego? ca?kowicie nowego, a tu prosz?  ;D Mam nadzieje ?e b?dzie to mortal na prawd? godny po?wi?cenia d?ugich miesi?cy tak jak to mia?o miejsce z mortalami w przesz?o?ci... Trzymam kciuki za t? gr? i licz?, ?e na E3 mój apetyt na t? ods?on? si? jeszcze zwi?kszy.  :)

11
Nowo?ci / Odp: Nowy trailer MK. Czy to nowy kierunek serii?
« dnia: Czerwca 09, 2010, 04:11:27 pm »
Je?li rzeczywi?cie to ma by? nowy film a nie twór kampanii marketingowej nowej ods?ony serii, to jako? to do mnie nie przemawia  :-\ Wola?bym zobaczy? ten projekt na mojej konsoli niz na ekranie kina.  :) Dlatego, ?e to co oferowa?o nam MK do tej pory po prostu juz zacz??o mi si? nudzi?. Nie mówie, ?e ta nowo?? wygl?da jakos rewelacyjnie i ?e jaki? Baraka z dredami czy Reptail-kanibal s? zajebi?ci i zapowiada si? to na super hit. Po prostu taka zmiana ogólnego wizerunku serii jest wed?ug mnie ?atwiejsza do wykonania ni? stworzenie mortala takiego o jakim wszyscy marzymy w celu ponownego o?ywienia serii... a efekt teoretycznie mo?e by? ten sam. Mam nadzieje, ?e mimo tego ?e jest to zapewne trailer filmu to b?dzie mia?o to wp?yw na nadchodz?c? now? gr? z serii MK.

12
Nowo?ci / Odp: Nowy trailer MK. Czy to nowy kierunek serii?
« dnia: Czerwca 08, 2010, 11:10:25 pm »
Mo?e zosta?o to zmodyfikowane dlatego, ?e poprzedni wizerunek np. postaci odbiega?by od nowej interpretacji serii jaka jest w?a?nie w produkcji. Wed?ug twórców przedstawienie tego co nam znane ju? w nowym  ?wietle mo?e odbiega? od tego co chc? nam pokaza? teraz.  W?tpi? aby by? to nieprzemy?lany ruch. Licz?, ?e to wszystko tylko na razie nas b?dzie dra?ni?, ale jak juz ostatecznie obeznamy si? z nowym MK b?dziemy w stanie to prze?kn??,( mo?e nawet z apetytem :P )

13
Nowo?ci / Odp: Nowy trailer MK. Czy to nowy kierunek serii?
« dnia: Czerwca 08, 2010, 10:51:08 pm »
Jestem w?a?nie chwile po obejrzeniu filmiku. Pocz?tkowo na my?l przysz?o mi jedynie skojarzenie z nowym filmem MK, ale w zwi?zku z zaistnia?ymi wie?ciami zwi?zanymi z MK9 jestem zdania, ?e to trailer promuj?cy ca?kowicie now?, brutaln? ods?on? serii MK. Wszystko wskazuje, ?e idzie to w szokuj?co-nietypowym kierunku. Czy lepszym ? Ja jestem pe?en optymizmu odno?nie powrotu MK w nowym wydaniu pod patronatem WB... Je?li fabu?a oraz klimat mia?yby wygl?da? tak jak prezentowane jest to na tym ponad 7 minutowym filmiku, to mo?e to by? bardzo ciekawe. Jak dla mnie ta magiczna fantastyka jak? wykreowa?a sobie seria do tej pory, mo?e zosta? podwa?ona, cho?by na razie na jedn? prób?... Mo?e godz? si? na co? nowego dlatego, ?e odczuwam ju? przesyt znanego nam uroku Mortala i cos takiego co jest w stanie mn? na nowo powa?nie poruszy? jest w mych oczach powiewem ?wie?o?ci.

Na chwil? obecn? jestem zainteresowany i g??boko zaciekawiony tym projektem. Licz?, ?e to b?dzie nowy du?y skok a w?a?ciwie przeskok wizerunku MK. Czekam i jestem dobrej my?li  ::)

14
Ogólne / Odp: Sprawy dotyczace strony
« dnia: Lipca 17, 2009, 11:42:58 pm »
Hero i co z tymi sekretami? wiem, ?e mi wtedy posy?a?e? w cz??ciach no ale mia?e? to uko?czy?, min??o sporo czasu od tamtego momentu i jak tam? wywali?e? to? czy jeszcze masz?
Jeszcze chyba mam na drugim kompie. Sprawdze dok?adnie i Ci dam zna?  ;) Jak co? mo?na to doko?czy?...

15
Ogólne / Odp: Wielki QUIZ o Mortal Kombat
« dnia: Lipca 08, 2009, 03:46:41 pm »
Dobrze, chodzi?o o Tallena  ;)

Strony: [1] 2 3 ... 52