'

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - johnx

Strony: [1] 2
1
Nowo?ci / PRZENIESIONY: Mortal Kombat 11
« dnia: Kwietnia 19, 2019, 05:50:55 pm »

2
Nowo?ci / PRZENIESIONY: Mortal Kombat 11 Fabu?a [SPOILERY]
« dnia: Kwietnia 19, 2019, 05:50:31 pm »

3
Nowo?ci / PRZENIESIONY: Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Lipca 02, 2014, 06:55:17 pm »
Ten w?tek jak i reszta tematów dotycz?cych MKX zosta?y przeniesione do dzia?u Mortal Kombat X.

http://mk.honmaru.pl/forum/index.php?topic=2204.0

4
Mortal Kombat X / Mortal Kombat X - spis graczy
« dnia: Czerwca 16, 2014, 01:05:09 am »
Jak wiadomo, MKX uka?e si? na konsolach najnowszej jak i poprzedniej generacji. Nie zabraknie równie? wersji PC. Ankiet? zak?adam w celu rozeznania sytuacji na forum. Zach?cam równie? do wymieniania si? opiniami na temat platform. Uzasadnienie wyboru w ankiecie mile widziane.

PS4
ThePlayers-God
Majkel821
Mateuka
Filx
Mikeys_M
LunaPL
Nesgoth_PL
kiczoVSky86
Wichura_PL
NM_Chris_PL
davidkoz
BlackDragonPL
eQuuu
MistrzLinKuei
markuss24031982
mateusz_golda26
king-sla
reville123
PC
johnx (Steam: johnx02)
slay3r2 (Steam: czesiek)
wodny (Steam: wodny)
Wichura (Steam: Grgamaet)
Semek (Steam: Sem3k)
SUICIDE (Steam: SUICIDE)
sla (Steam: kingsla)
ender (Steam: ender139)
Dumian (Steam: Dumian)
ShaQ (Steam: ShaQ)
Manieq (Steam: Maniek1983)
SmoQ (Steam: gggzuki)
Frytek07 (Steam: frytek0071)
Xbox One
Teusz PL CK
CulturalLemur
Zeigok

5
Inne / Promocje, wyprzeda?e, gry za darmo
« dnia: Czerwca 04, 2014, 07:41:33 pm »
Pojawia?o si? ju? wiele tematów na tym forum dotycz?cych jakich? pojedynczych promocji na gry, czy sposobów na to jak zgarn?? kod\gr? na Steam'a\Origin'a za free. Jako, ?e takich promocji ostatnio nie brakuje, my?l? ?e warto za?o?y? w?tek, w którym b?dziemy wrzuca? info o ciekawych obni?kach cen gier.

Sniper Elite V2 - wystarczy zalogowa? si? do platformy Steam i klikn?? na przycisk 'Zagraj', dzi?ki czemu gra zostanie przypisana do konta.

Midweek Madness - MK9 i IGAU 75% taniej. Sam chyba si? skusz? na Injustice.

Za podes?anie linków dzi?kuj? Alpenowi i Covenowi. Wi?cej takich ludzi i b?d? móg? zmarnowa? swoje ?ycie na gry, bez wydawania ani jednego grosza. :D

6
Mortal Kombat X / Mortal Kombat X - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 01, 2014, 11:56:33 pm »

Dzisiaj kolejna ods?ona MK zosta?a ju? praktycznie potwierdzona. Podobnie jak rok temu, kiedy to w sklepie Amazon ujrzeli?my ofert? z wersj? PC Mortal Kombat 9, tak i teraz pojawi?a si? oferta z gr? Mortal Kombat X, planowan? na rok 2015. Co zapewne wszystkich ucieszy - gra zostanie najprawdopodobniej wydana na konsole PS4, X1, PS3, X360, a tak?e na PC. Z tego powodu otwieram temat, który b?dzie dotyczy? tej cz??ci smoczej serii. Jakie s? Wasze oczekiwania? Jakie macie przypuszczenia MKX?

Ja czekam na pierwszy trailer, który zapewne ju? niebawem. :D Ciekawi mnie jak poradz? sobie z tym, ?e wi?kszo?? za?ogi praktycznie nie ?yje. Mam tylko nadziej?, ?e tego nie zepsuj? i fabu?a zostanie naprawd? dobrze napisana. Oczywi?cie co najwa?niejsze - online + system walki. Chcia?bym ?eby ta bijatyka by?a prawdziw? gr? turniejow?, w której nie wystarczy opanowa? jednego triku (np. NDC Kabala w MK9) aby wygrywa?. :D

UPDATE 02-06-2014: TRAILER
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ci6lMQNLKZU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Ci6lMQNLKZU</a>

7
Na oficjalnym facebooku Mortal Kombat pojawi?o si? info odno?nie jutrzejszego turniejowego dnia MK w Chicago. Walki b?d? streamowane pod adresem twitch.tv/GallopingGhostArcade. Przez ca?y dzie? rozgrywane b?d? turnieje w: MK1, MK2, UMK3 i MK9, wi?c na pewno ka?dy znajdzie co? dla siebie i b?dzie móg? sp?dzi? jutrzejszy dzie? jak ka?dy Mortalowy no-life. :P

8
Turnieje i zloty / Turniej MK9 (21-23 lutego 2014), Warszawa
« dnia: Stycznia 07, 2014, 04:54:32 pm »
Witam Was serdecznie. Na facebooku Mortal Kombat Poland dostali?my wiadomo?? od Marcina Kosa (znanego szerzej jako Kosu) z tym oto linkiem:

http://testyourmight.com/threads/mortal-kombat-9-tournament-21-23-feb-warsaw-poland.40355/

Wi?cej informacji pojawi si? w odpowiednim czasie. Kimkolwiek jest osoba, która wysz?a z inicjatyw? - ciesz? si?, ?e co? si? zaczyna dzia? i ?ycz? powodzenia :)

9
Kabal / Kabal Guide by johnx
« dnia: Września 18, 2013, 05:26:38 pm »
Kabal jest postaci? ofensywn?, jednak czasem u?ywany jest te? do gry defensywnej.

Najlepiej sprawuje si? w?a?nie w napieraniu na przeciwnika. Kabal nigdy nie by? i nigdy nie b?dzie postaci?, której combosy s? mocn? stron?. Kabal s?u?y do robienia sieczki z mózgu przeciwnika co jest g?ównym powodem dla którego znajduje si? na szczycie listy tier.

1. Podstawy.
Czyli jak gra?, aby wygrywa?? Na to pytanie jest tyle odpowiedzi ilu zaawansowanych graczy u?ywaj?cych Kabala. Podstawow? spraw? jest opanowanie Nomad Dash Cancel (anulowanie Nomad Dash'a). NDC pozwala na cancelowanie string'ów, co z kolei umo?liwia nam napiera? bez przerwy na blokuj?cego przeciwnika. Kolejn? wa?n? rzecz? jest opanowanie Instant Air Gas Blast (IAGB), które s? skuteczne tylko wtedy kiedy Kabal znajduje si? w powietrzu w odleg?o?ci jak najmniejszej od pod?ogi. S? to 2 podstawowe rzeczy, które czyni? Kabala naprawd? mocn? postaci? i bez ich opanowania, raczej tylko wyg?upimy si? graj?c nim online ;)2. Ataki specjalne.
Specjale odgrywaj? bardzo wa?n? rol? je?li chodzi o posta? Kabala. Od razu zaznaczam, ?e w wersji EX op?aca si? robi? jedynie Nomad Dash'a, w pozosta?ych przypadkach jest to marnotrastwo paska.

- Gas Blast (b, b, 1) - wykonywana na ziemi cz?sto zostaje ukarana przez przeskakuj?cego nad ni? przeciwnika. Mo?na stosowa? ten specjal stoj?c w mniej wi?cej 3/4 ekranu od przeciwnika. Mo?e zosta? u?yta jako Anti-Air, jednak jest to bardziej ryzykowne ni? op?acalne. Cz??ciej stosuje si? 'powietrzn?' wersj? tego ciosu (AGB), czyli wykonujemy go znajduj?c si? w powietrzu. Przydaje si? to przy budowie paska, b?d? przy próbie unicestwienia defensywnego przeciwnika. Odpowiednio u?yty AGB jest ?wietnym Anty-Airem. AGB daje równie? mo?liwo?? unikni?cia klona Sub-Zero b?d? spina Kung Lao (wykonuj?c AGB, Kabal przesuwa si? w powietrzu odrobin? do ty?u). Ewentualnie mo?na u?ywa? AGB do zonowania, jednak nie jestem zwolennikiem defensywy. Wzmocniona wersja raczej bezu?yteczna.

- Tornado Slam (d, b, 2) - specjal stosowany g?ównie na kucaj?cych przeciwników. 100% safe on block (nawet zablokowany, nie mo?e zosta? ukarany). Dobrze wykorzystywa? go w presji NDC, lub jako zako?czenie combosów je?li mamy pewno?? ?e ten ostatni cios zabije przeciwnika. Z EX Tornado Slam raczej si? nie korzysta.

- Buzssaw (b, b, 3) - bardzo cz?sto stosowany specjal uderzaj?cy na low. Z bliska karalny, bezpiecznie mo?na stosowa? z odleg?o?ci 3/4 ekranu, lub gdy mamy pewno?? ?e przeciwnik nie zd??y kucn??. Mo?na te? stosowa? przy presji NDC, jednak s? lepsze rozwi?zania. Cz?sto skuteczny wakeup, jednak jeszcze cz??ciej karany. Przydaje si? w walce ze spamuj?cymi lub defensywnymi postaciami. EX Buzssaw raczej rzadko u?ywany, mo?e si? przyda? jedynie jako finisher.

- Nomad Dash (b, f, 4 [b + blok canceluje]) - specjal, w którym tkwi ca?a pot?ga Kabala. G?ównym wykorzystaniem NDC jest oczywi?cie presja. Nomad Dash'em mo?na cancelowa? praktycznie wszystkie string'i. Nomad Dash mo?na cancelowa? dowolnym ze specjali co jest przydatne w tzw. mindgames (g?ównie u?ywa si? Tornado Slam lub Buzzsaw). Dzi?ki cancelowaniu Nomad Dash'a Kabal mo?e przemieszcza? si? swobodnie po planszy, bez obaw ?e zostanie z?apany na blok. Wzmocniona wersja ND pozwala z?apa? skacz?cego przeciwnika, lub co cz?sto ratuje sporo paska ?ycia, wyrwa? si? z presji przeciwnika. Specjal w obu wersjach (normal/ex) jest karalny na bloku (full combo).3. Startery combosów.

- 1, 1, b4 - 13 klatek, b4 uderza na low co daje nam mo?liwo?? wrzucenia dowolnego ze specjali. Starter raczej niepraktyczny.

- b1, 2, 1 - 13 klatek, najcz??ciej stosowany starter, bardzo praktyczny. Po b1, 2 mo?na wsadzi? dowolny specjal. Przydatne przy presji NDC.

- 2, 1, 2 - 9 klatek, ostatni cios daje Overhead'a. Stosuje si? to g?ównie jako punisher, lub zako?czenie presji NDC (to drugie raczej rzadko).

- f3, 2 - 13 klatek, podstawowy string stosowany przy presji NDC.4. Combosy.

- jip, b1, 2, 1, 2, 2, nd, jk, agb, f4 - combo midscreen, cz?sto stosowane w walce online, bardzo proste do wykonania, pozwala na kontynuowanie presji.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=q-YcDuN77fI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=q-YcDuN77fI</a>


- jip, b1, 2, 1, jk, agb, b1, 2, 1, b1, 2, 1, b1, 2, 1, f4 - combo w cornerze, proste i przyjemne, pozwala na kontynuowanie presji w cornerze(!) gdzie ma?o kto próbuje kontrowa? pressure.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pWtrcH85etE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pWtrcH85etE</a>


- aa2, 2, nd, jk, agb, f4 - combo anti-air, bardzo praktyczne, pozwala na kontynuowanie presji.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=r17Q4nzbLNI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=r17Q4nzbLNI</a>


- iagb, f3, 2, nd, jk, agb, f4 - combo anti-air, tym razem z wykorzystaniem AGB, bardzo przydatne, pozwala na kontynuowanie presji.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zhc21a-sHro" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zhc21a-sHro</a>


- d1, f3, nd, jk, agb, f4 - combo stosowane przeciwko teleportom postaci takich jak Kung Lao czy Cyrax. Wymaga szczególnego timingu, czasami lepiej po prostu zrobi? EX Nomad Dash w takiej sytuacji.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=igceilzqM2g" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=igceilzqM2g</a>
5. NDC Pressure.
Czyli najwa?niejsza rzecz do opanowania je?li idzie o gr? Kabalem. Dobrze najpierw nauczy? si? cancelowa? podstawowe stringi. Warto wi?c si? nauczy? takich rzeczy jak:

- b1, ndc - stosuje si? to najcz??ciej w combosach, jednak w presji te? nieraz si? przydaje, nie nadu?ywa? - mo?ne zosta? ?atwo skontrowane.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ONnS7E0FNxA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ONnS7E0FNxA</a>


- b1, 2, ndc - na pewno jest to dobre przy mixowaniu, mo?emy tym nieraz zmyli? przeciwnika, który pu?ci blok i praktycznie wystawia si? na full combo.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zOgOezZi84k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zOgOezZi84k</a>


- f3, ndc - wymaga bardzo dobrego opanowania, nale?y wykonywa? to bardzo szybko. Stosuje si? to najcz??ciej kiedy chcemy albo jak najszybciej zdewastowa? blokuj?cego przeciwnika, albo zmyli? go i zmusi? do puszczenia bloku - z do?wiadczenia wiem ?e najcz??ciej w?a?nie po anulowaniu f3 nomad dashem, przeciwnik próbuje skontrowa? presj? i uderza na low. O tym jak to wykorzysta?, poni?ej.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xw22zlXWO4g" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xw22zlXWO4g</a>


- f3, 2, ndc - jest to najcz??ciej stosowane przy presji NDC. Zbiera najwi?cej cheap damage ze wszystkich mo?liwo?ci przy ndc pressure.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=R6J_8kbWW80" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=R6J_8kbWW80</a>


- string, nd, cancel przy u?yciu specjala (buzzsaw/tornado slam) - jest to na pewno bardzo skuteczna technika je?li chcemy jak najszybciej zada? przeciwnikowi jak najwi?kszy damage. Wa?ne jest aby pami?ta? ?e Nomad Dash mo?e by? anulowany przez dowolny special (oczywi?cie z wyj?tkiem samego nd :P). I tak, je?li przeciwnik uparcie trzyma blok, a my chcemy zmusi? go do dzia?ania, ew. zapobiec kontrze z jego strony, stosujemy bardzo prost? technik?. Po prostu wykonujemy jeden ze stringów który cancelujemy nomad dashem, którego z kolei anulujemy za pomoc? specjala - buzzsaw (je?li mamy pewno?? ?e przeciwnik wstanie/nie kucnie) lub tornado slam (je?li wiemy ?e przeciwnik kucnie/nie wstanie).

Cancelowa? nomad dashem mo?emy nie tylko podane wy?ej stringi. Kto? chce cancelowa? 2, 1? Czemu nie? A mo?e samo 2, ew. samo 1? Nic prostszego. Ja poda?em tylko te najcz??ciej stosowane metody presji. Mixowa? oczywi?cie mo?na, im wi?cej tym lepiej. Po prostu dzi?ki temu ?atwiej zmyli? przeciwnika i z?apa? go na combo, lub powstrzyma? od próby kontrataku. Cytuj?c najlepszego operatora Kabala w tym kraju, Moonspella: NIE POPADAJ W SCHEMATY, MUSISZ MIXOWA?!


Teraz kolejna wa?na sprawa. Presja z wykorzystaniem samych wy?ej opisanych stringów nie zawsze ko?czy si? dobrze. Praktycznie ka?dy gracz podejmuje prób? wydostania si? spod presji, no bo kto normalny siedzi pod blokiem i patrzy jak jego pasek jest poch?aniany przez cheap damage? Oto kilka sytuacji i rady jak sobie z z nimi poradzi?:

- przeciwnik uderza na low (d3/d4). Jest to najcz??ciej stosowane przy próbie kontrataku. Kiedy ju? mamy pewno?? ?e przeciwnik podejmie tak? prób? najlepiej u?y? f3, ndc, po czym szybko zrobi? EX Dasha. W wi?kszo?ci przypadków dzia?a: nie nadziejemy si? na blok, jedynie z?apiemy na armour cios. Co zrobi? gdy jednak nie mamy paska aby zrobi? EX Dash? Tutaj jest kilka wyj?? - mo?na albo uderza? na low (d1, d3, d4) po zrobieniu ndc, albo po prostu u?y? f3 i nd (nie cancelujemy dasha). W drugim wyj?ciu pozostaje si? modli?, ?eby przeciwnik nie przytrzyma? bloku, wi?c jest to ?rednie rozwi?zanie.

- przeciwnik robi jaki? special move (np. spin Kung Lao). Wymaga to dobrego timingu, wr?cz perfekcyjnego, ale jest za to cholernie skuteczne. W tym przypadku najlepiej po zrobieniu ndc przytrzyma? blok i ukara? przeciwnika. Mo?na te? wykorzysta? EX Dasha, co jednak wymaga piekielnie szybkich palców i zerowego delay w walce online.

- przeciwnik ucieka - od razu powiem - tak, to jest mo?liwe. Przeciwnik mo?e uciec na kilka sposobów - albo odskok, albo teleport itp. Raczej trudno jest zareagowa? na czas, jednak EX Dash powinien rozwi?za? spraw?. Zawsze mo?na te? spróbowa? u?y? f4, co mo?e okaza? si? skuteczne.

Wszystkie te sytuacje mo?na rozwi?za? równie? za pomoc? Flash Perry, czyli podje?d?amy do przeciwnika za pomoc? EX Nomad Dash (np. do Kunga wykonuj?cego spina), ?apiemy cios na armour, cancelujemy EX ND i zaczynamy standardowo combo korzystaj?c ze startera b1, 2, 1, mixup. Jest to chyba najbardziej skillowa zagrywka w ca?ej grze. Sam wykona?em j? tylko kilka razy. Wymaga to na pewno sporej precyzji i timingu.6. NDC Mindgames.
NDC mo?na wykorzystywa? nie tylko w presji, ale i w tzw. mindgames. Wiem, ?e si? powtarzam, ale Nomad Dash mo?e zosta? anulowany przez jakikolwiek specjal (gas blast/tornado slam/buzzsaw). Mindgames polegaj? na zwodzeniu przeciwnika. Cz?sto stosowan? technik? jest zoning iagb, i kiedy przeciwnik si? tego najmniej spodziewa, przybli?enie si? do niego za pomoc? Nomad Dasha i anulowanie go za pomoc? buzzsaw (je?li przeciwnik stoi) lub tornado slam (je?li kuca). Do mindgames zalicza si? tak?e wykorzystanie cancelów za pomoc? specjali przy presji NDC. Oczywi?cie mo?na tak?e wykorzystywa? NDC w ?rodku pola. Np. wykona? kilka razy NDC po czym po prostu wykona? ND kiedy przeciwnik jest pewien ?e to kolejna podpucha (to raczej bardzo ryzykowne). Mo?liwo?ci jest na pewno du?o, jednak trzeba uwa?a? aby nie nadzia? sie na blok i nie z?apa? kary.7. 'Kabal Imba', 'I cant get out of this pressure', 'Kabal should be banned', czyli synonimy s?owa 'sukces'.

Czasami spotyka?em si? z lud?mi, którzy po prostu hejtowali moj? posta? i narzekali, ?e jest niezbalansowana i powinna zosta? wyrzucona z gry, b?d? powinno si? jej odebra? np. NDC. Jak dla mnie 'p?acz' takiej osoby jest wyznacznikiem odniesionego sukcesu w walce online. Kabal jest najmocniejsz? postaci? w grze, paradoksalnie jednak jest praktycznie niespotykany online. Powód tego jest jeden, a mianowicie, Kabal jest postaci? bardzo trudn?. Samo opanowanie NDC wymaga kilkunastu godzin w Practice i 10x tyle w walkach z ?ywym graczem. Nieraz mi si? ju? zdarzy?o, ?e kto? widz?c ?e nie jest w stanie skontrowa? presji, po prostu wychodzi? z gry. Przyczyn? tego wszystkiego jest nap?yw ludzi, którzy nie maj? poj?cia o Mortal Kombat. Dobry gracz zawsze doceni Kabala i nawet je?li przegra do zera, napisze 'ggs'. ;)8. This is the end...
Czyli napisy ko?cowe. Warto wspomnie?, ?e nie jestem jakim? wybitnym graczem. Do Moonspella mi daleko i wiem o tym. Gram dopiero od 3 lipca (czyli od premiery MK9 na PC). Jeszcze przed rozpocz?ciem prac nad poradnikiem (ba! wtedy nawet nie przysz?o mi do g?owy ?eby pisa? w?asny guide) konsultowa?em si? z Moonspellem, któremu po raz kolejny dzi?kuj? za dobre rady i cierpliwo?? przy t?umaczeniu mi wszystkiego. :D Techniki opisane przez Moonspella ju? nieraz przyda?y mi si? w walkach online.

Poradnik oczywi?cie nie jest zamkni?ty. Je?li o czym? nie wspomnia?em, dajcie zna? w tym temacie. B?d? wdzi?czny za wszystkie rady odno?nie rozbudowania tego guide. ;)

BTW. Wiem ?e na forum jest równie? guide Moonspella. Pewnie jest bardzo podobny pod wieloma wzgl?dami. Nic bardziej trafnego, po prostu uczy?em si? gra? Kabalem z poradnikiem Moonspella i s?u?y? mi on za wzór do napisania tego guide. ;) Wiem, ?e mój poradnik nie jest a? tak dobry jak jego, jednak nie mog?em si? nie podzieli? nim tutaj, skoro wrzucam go te? na portal Immortala, który sam poprosi? mnie o  to abym takie co? stworzy?. Mam nadziej?, ?e komu? si? przydadz? moje wypociny. :)

10
Mortal Kombat (2011) / Mortal Kombat Komplete Edition PC
« dnia: Lipca 05, 2013, 02:32:25 am »
Proponuj? wszystkie opinie na temat tego portu pisa? w tym temacie.
Jak wiadomo, nieca?e 2 dni temu wypuszczono Mortal Kombat KE na platformie Steam. O tym, ?e najnowsza cz??? smoczej serii pojawi si? na Pecety by?o ju? dawno wiadomo (tu wnosz? pro?b? o zmian? nazwy dzia?u z MK (2011) na MK Reboot, MK9, lub MK 2011/2013).

Gra kosztuje grosze - ok. 70z?. Wymagania te? nie s? zbyt wygórowane:
Cytuj
Minimalne Wymagania:
OS: (32-bit) Windows Vista, Windows 7, Windows 8
CPU: Intel Core Duo, 2.4 GHz / AMD Athlon X2, 2.8 GHz
Memory: 2 GB
Video Card: NVIDIA GeForce 8800 GTS / AMD Radeon 3850
DirectX: DX 10
Windows XP and DirectX® 9.0c and below not supported


Zalecane Wymagania:
OS: (64-bit) Windows Vista, Windows 7, Windows 8
CPU: Intel Core i5 750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
Memory: 4 GB
Video Card: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950
DirectX: DX 11

Ja ju? zagra?em i musz? przyzna? ?e jestem zachwycony. Grafika wygl?da wspaniale (tu wida? jak konsole spowalniaj? rozwój gier). D?wi?k jest jak w pierwowzorze - nic si? nie sypie, d?wi?ki maj? równ? g?o?no??, s? p?ynne. Na optymalizacj? nie wolno narzeka?. Gra chodzi stabilnie w 60fps. Mi spada czasem jedynie o kilka klatek, ale tu stawia?bym na jakie? us?ugi dzia?aj?ce w tle, gra raczej nie jest temu winna. Loadingi s? b?yskawiczne - znacznie szybsze ni? na konsoli. Pierwsz? ich wad? jest to, ?e mo?na zaobserwowa? znaczny spadek klatek na ekranie ?adowania gry, jednak to by?o równie? na konsolach (gra ?rednio radzi sobie z ?adowaniem aren i wojowników + animacji VS Screen jednocze?nie). Drug? natomiast jest trudno?? wprowadzania Kombat Kodes. Nie wiem jak u Was, ale u mnie wprowadzenie bardziej skomplikowanego KK jest praktycznie niemo?liwe.

Poza tym jest wzorowo. Granie na klawiaturze znacznie usprawni?o mój styl. Przecie? to oczywiste, ?e 8 palców > 4 (2 kciuki i 2 wskazuj?ce). ;) Gracz u?ywaj?cy klawiatury, w MK b?dzie mia? zawsze przewag?. Najlepsze dopiero przed nami. Tak jak w przypadku klasycznych MK, tak i tutaj przeniesienie gry na PC zaprocentuje (je?li mówimy o poziomie graczy). Ciekawe czy ekipa honmaru zamierza zrobi? jaki? turniej na PC. :)

A Wy ju? grali?cie, czy czekacie na wersj? pude?kow? (wyjdzie 2 sierpnia)? Jakie s? Wasze spostrze?enia dotycz?ce tego portu? Albo jakie? pytania/problemy? Od tego jest ten temat. :)

11
Inne / Nasze rekordy w d?ugo?ci grania :)
« dnia: Października 24, 2010, 04:52:01 pm »
To co w temacie :) ile godzin grali?cie bez wy??czania kompa lub konsoli? chodzi mi o Wasze rekordy. No i która gra by?a t? wybrank? ;) ja w?a?ciwie nie mam si? czym chwali?. Wczoraj gra?em 5 godz. z kumplem w mksm, a jak poszed? do domu to zasiad?em z bratem jeszcze na 2 godz. w sumie 7 godz. Teraz Wy ;)

12
Inne / Najlepsza reklama w tv
« dnia: Października 14, 2010, 12:48:57 am »
To co w temacie :) jaka jest Wasza ulubiona reklama w tv? mnie sie podoba?a ta simplusa, w której ten japo?ski boss pyta si? podw?adnego: "masz co? co mnie ucieszy?" ;D to teraz Wy

13
Pomoc / B??d czy awaria sprz?tu???
« dnia: Września 04, 2010, 09:04:13 pm »
Ostatnio graj?c w MKD zawiesi?a mi si? konsola. Otó? na arenie Golden Desert na drugim poziomie wykona?em Fatality Scorpiona (F,B,F,B, kwadrat) stoj?c przed pu?apk? ?mierci (wrzucenie rywala na kolec).Scorpion wypuszczaj?c link? staje w bezruchu, a konsola nie reaguje na ?adne komendy. Nie wiem czy jest to b??d w grze czy awaria sprz?tu. Konsola jest jeszcze na gwarancji wi?c nie jest za pó?no. Dlatego prosz? Was o sprawdzenie tego czy jest to b??d czy zepsuta konsola.

14
Pomoc / Kilka pyta? dotycz?cych MKA
« dnia: Sierpnia 20, 2010, 08:01:17 pm »
Ostatnio kupi?em sobie MKA i mam do Was kilka pyta?:
1. Dlaczego na pude?ku pisze Warner Bros zamiast Midway? Wiem ?e WB wykupi? MK, ale to ju? by?o po wydaniu MKA.
2. W trybie Versus wybra?em areny z Konquesta i zamiast napisu Armageddon wy?wietla mi si? napis Konquest. Dlaczego???
3. Da si? rady jako? wy??czy? Autosaving???

15
Inne / Nasze plany na wakacje
« dnia: Lipca 03, 2010, 09:41:46 pm »
Min?? ju? tydzie? wakacji. Zastanawiam si? co macie zamiar robi? przez te dwa miesi?ce. To ja zaczn?. W dzie? jak b?dzie robota to wiadomo. Wieczory b?d? sp?dza? na dworze odpoczywaj?c sobie po dniu rypania. Jak ju? si? ?ciemni to zajrz? do TV i ogl?dne sobie jaki? film. W nocy zagram w MK po czym pój? spa?.

Strony: [1] 2