'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Adept

Strony: [1] 2 3 ... 142
1
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 01, 2019, 01:30:08 pm »
Wszystko mega fajnie wyglada z wyjatkiem jednego... ceny... caly pakiet ma kosztowac jakies 150zl ...

Ja kupi?em w ciemno pre-ordera za 418 z?. Nie ?a?uj? teraz :D Shang to co? co na nowo mnie ci?gnie do MK 11, cho? znaj?c ?ycie b?dzie nim gra?o od zasrania ludzi, a ja nie lubi? popularnych postaci :/

2
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Czerwca 01, 2019, 01:55:14 am »
Shang, Nightwolf, Sindel, Spawn + dwóch innych wojowników.

Kto jeszcze po zobaczeniu Shanga w akcji rzuca wszystko by go masterowa?? Wiem, ?e na pewno ja :D

3
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 22, 2019, 09:03:28 pm »
Po drugie, Odnios? si? teraz do mówienia ?e Erron postaci? wkurwiaj?c? jest. Zgadzam si?, oczywi?cie, ALE... tak samo inne postacie, gdy grane s? w specyficzny sposób, równie? potrafi? by? wkurwiaj?ce. Przyk?ad Errona jako postaci dla, kurwa, ludzi bez r?k, jest jednak troch? krzywdz?cy dla osób, które akurat nim graj?/mainuj? go (dla mnie na przyk?ad).

Nie powinno by? krzywdz?ce bo tak jak napisa?em, to, ?e posta? jest ma pewne u?atwienia, nie oznacza, ?e nie ma ludzi, którzy umiej? nim jugglwowa? i robi? co? wi?cej ni? 50-50 + overhead.

Ja np. jako wkurwiaj?cego móg?bym tu poda? przyk?ad rushuj?cego Jaxa, lataj?cych po ca?ej planszy Scorpiona czy Nooba, albo Gerasa, któremu gdy wejd? 3 krushing blowy pod rz?d, to mo?esz odk?ada? pada, a jak wejdzie combo, a nie masz akurat 2óch pasków defa, to mo?esz i?? zrobi? sobie herbat?.

Niestety nie zgodz? si?. Zarówno Jax, Scorpion, Noob czy Geras to nawet nie stali przy prostocie Errona. Teleporty Scorpiona i Nooba s? dla nich ?miertelnie niebezpieczne, ja ju? nawet nie pami?tam kiedy nie ukara?em zablokowanego teleportu przez te postacie. Geras? Gra?em ostatnio z Lun? i by?y to bardzo wyrównane walki, mniej wi?cej 60 % do 40% dla niego, ale spokojnie jego akcje da si? zablokowa? i jecha? z nim jak z bur? suk?. Kolejny raz, porównywanie Gerasa do Errona to nieporozumienie. Poza tym NIGDY nie mam ?adnych pretensji o to, ?e kto? umie robi? skomplikowane comba zabieraj?ce du?o HP. Dlaczego mia?bym mie?? Przecie? to zajebi?cie trudne i trzeba pochwali? u?ytkownika tej postaci nauczenia si? trudnych kombinacji. Nie o to chodzi?o w hejcie na Errona. Gdy kto? ma dobrego Errona i robi nim co? wi?cej ni? wspomniane przeze mnie specjale to te? dla mnie spoko bo wygrywa skillem, a nie "u?atwieniami", które pozwalaj? wygrywa? nawet osobom bez r?k.


Okej, wracaj?c do samej postaci Errona, powiedzmy, ?e rozumiem zarzut, ?e mo?na si? zdenerwowa? próbuj?c odczyta? co ten zrobi, wybieraj?c pomi?dzy skokiem/w?lizgiem, ALE... to dzia?a w 2 strony. I ju? t?umacz? dlaczego.

Sam na rankedach mam 12 pora?ek (czyli przejeba?em na pewno 36 walk, a i te? pewnie niektóre wygrane, których jest 19, te? zawiera?y w sobie przegrane pojedynki). Na casualach te? przegra?em w kutas, bo zbli?am si? do setki, ale tam nie wszystko gram Erronem, whatever. Oczywi?cie nie uwa?am si? za jakiego? wchuj pro elo gracza, ale powiedzmy, ?e jako? t? mechanik? gry ogarniam. Co jest tutaj bardziej istotne ni? ogarni?cie mechaniki to to, ?e udaje mi si? z regu?y ogarnia? przewidywane zachowania ludzi. W momencie, gdy gram z go?ciem, a nie z kompem zawsze staram si? przewidzie? co akurat ta druga osoba my?li, jakiego ruchu oczekuje ode mnie. Cz?sto zdarza si? te?, ?e to ta druga osoba potrafi przewidzie? (nie 'zgadn??' - tutaj te? wchodzi w gr? troch? psychologia - papier, kamie?, no?yce te? jest niby najbardziej losow? gr? ?wiata, ale ludzie jednak maj? swoje 'taktyki') co ja akurat chc? zrobi? i wtedy bezlito?nie mnie kasuj?. Baza postaci w Mortalu jest jeszcze dla mnie na tyle zagadk?, ?e np. wczoraj dosta?em wpierdol od Kano Davidkoza, bo gra?em przeciwko niemu (cz?owiekowi, nie kompowi) pierwszy raz w ?yciu.

Graj?c z t? sam? osob?, który? raz z kolei jeste? te? w stanie przewidzie? jakie? jego zachowania. Dlatego mierz?c si?, przyk?adowo, z lunowym Gerasem (którego serdecznie pozdrawiam - Lun?, nie Gerasa), jestem (mniej wi?cej) w stanie przewidzie? jak si? zachowa i czego on si? spodziewa po mnie. Nie sprowadza si? to tylko do schematu: Okej zrobi? se W?lizg -> Wjazd z buta -> Wjazd z buta -> W?lizg, a potem inna kolejno??, bo tak o. Walka tutaj to co? wi?cej ni? tylko klepanie kombosów. Kurde, ogólnie wydaje mi si?, ?e t?umacz? tu troch? oczywisto?ci, ale okej - jako? tak musia?em to ubra? w s?owa.No jasne, ale nie rozumiem tego wywiadu w kontek?cie tego co napisa?em. Nie mówi? o graniu ze znajomymi, tylko o graniu w?a?nie w rankingu z osobami, których nigdy w ?yciu ju? nie spotkasz online. Masz wtedy mniej wi?cej 4 walki na przyswojenie sobie ich stylu. Niby du?o, niby ma?o, ale s?k w tym, ?e bardzo frustruje to, ?e wiesz, i? jeste? poziom wy?ej od swego przeciwnika, ale przegrywasz tylko i wy??cznie tym, ?e ?le zgadniesz 50-50. Dla zobrazowania, prosz? obejrzyj ten filmik. Pierwsz? rund? rozwali?em go?cia jak gnój na polu, wida?, ?e nie jest na moim poziomie, a w drugiej w??czy? mu si? "Erron Black mode" i pojecha? mnie ruchami, które sk?adaj? si? z 3 klawiszy, podczas gdy moje combo to przyci?ni?cie oko?o 12 klawiszy by wykona? combo.

https://www.youtube.com/watch?v=g7BhfU7jf0Q

Pomijaj?c to, ?e w drugiej rundzie zrobi?em pe?ne combo, zamiast je zdropowa? po dwóch uderzeniach (za co s?usznie zosta?em ukarany), pomijaj?c ju? torped? z ca?ego ekranu (tutaj chcia?em wykona? po prostu stylowego krashing blowa bo Raydenowi si? aktywuje tylko jak torpeda jest z ko?ca ekranu  :D ), i inne moje pomy?ki, TO FACET NAWET NIE WYKONA? NA MNIE ?ADNEGO COMBA. Nic, co wymaga?oby jako? wi?kszego skilla ni? wci?ni?cie trzech knefli. Dlatego nie mia?bym nic przeciwko gdyby? mnie pojecha? za b??dy czy za brawurowe akcje, ale Ty zrobi?by? to jakim? fajnym combem, a nie 50-50 + Fatal Blow. NOSZ KUR... xD


Zgadzam si? za to w 100% z zarzutem o brak kary na wje?dzie z buta, ALE... ju? taki w?lizg jest karany z regu?y full combem. Jedna taka kara zniech?ca do ?lizgania, a potem ju? ?atwo takiego niedo?wiadczonego Errona wkurwi? i narzuci? swoje tempo walki. Stara zasada - 'gra si? tak, jak przeciwnik pozwala', ma tutaj zastosowanie du?o bardziej, ni? mo?na si? tego spodziewa?.

W?lizg tak, midu na bebechy nie da si? i dodatkowo trzeba ryzykowa? czy b?dzie pocisk czy nie.Po trzecie, nie gram Erronem dlatego, ?e gra si? nim '?atwo'. Nie, nie gra si? nim ?atwo, zw?aszcza na rankedach, gdzie ludzie s? cierpliwi, do?wiadczeni i takich pocz?tkuj?cych erronków to kasuj? 3-0 bez pierdni?cia i z wyzerowaniem flaszki w mi?dzyczasie. gram nim dlatego, bo uwielbiam jego design i backstory. Gram nim dlatego, bo jest jednym z najlepszych newcomerów i ostatnie: gram nim dlatego, ?e lubi? odczytywa? ludzi i uczy? si? ich na bie??co w trakcie walki, a Erron jest dobr? postaci? do 'badania' ludzi i ich zachowa?. Mortal Kombat to nie tylko klepanie wyuczonych wcze?niej kombosów (przynajmniej dla mnie), ale adaptowanie si? do narzuconego stylu walki i/lub narzucanie go przeciwnikowi. Toole, które ma Erron, fakt, pomagaj?, ale nadal nie dam si? przekona?, ?e ?rednio inteligenty szympans wje?d?a na rankedy i robi 30-0 drapi?c si? w tym czasie jedn? r?k? po rowie.


Bardzo ?adna motywacja, ale kolejny raz: to nie jest atak na Ciebie, tylko na ludzi graj?cy w Rankeda tak jak opisa?em. O ile Ty masz super pobudki, tak mia?d??ca wi?kszo?? gra nim bo w?a?nie wykonuj?c trzyprzyciskowe akcje, mog? wygrywa?. To wszystko.


Po czwarte, najbardziej istotne dla mnie personalnie. Ca?a ta merytoryka, która tutaj (i na discordzie) si? uprawia, zaczyna przypomina? co? w stylu 'okej Purple wygrywasz, ale tylko dlatego, ?e ta posta? jest broken, a tak naprawd? to jeste? cienkim bolkiem'. Nie. Wygrywam, bo potrafi? przewidzie? co zrobicie. Tylko tyle i a? tyle. Poza tym, kurwa, to te? nie jest tak, ?e wygrywam all the time i dodatkowo Was nie szanuj? i wyzywam po ka?dym meczu. Nie jest tak, bo to nie w moim stylu. Zdarza?y si? super wyrównane walki, które wygrywa?em/przegrywa?em jakim? jednym zb??kanym ciosem, ale te? walki, gdzie ci??ko mi utrzyma? pada w r?kach z bezsilno?ci lub wkurwienia, bo przeciwnik gra? tak, jakby widzia? mój uk?ad palców na buttonach. I nie mówi? tu tylko o walkach mi?dzy forumersami, ale te? z randomami z internetka.Ani przez my?l mi nie przeszed?e?, kiedy pisa?em tego posta. Nie mo?esz jednak ?y? w zaprzeczeniu. Erron to jedyna posta?, która pozwala wygrywa? nie maj?c skilla. Ty masz ten skill i wygrywasz bo tak jak pisa?e?, przewidujesz, umiesz comba i masz posta? perfekcyjnie opanowan?. Jednak ?adna inna posta? z rosteru, na tak niskim poziomie opanowania pada, jest w stanie wygrywa? z osobami, maj?cymi ten pad opanowany na o wiele wi?kszym poziomie. Scorpionem i Noobem nie mo?esz spamowa? teleportami, Jax ma tylko tego szar?uj?cego overheada, a reszta jego ciosów ju? wymaga sporego wy?wiczenia, a Geras na niskim poziomie jest prosty jak byk do pokonania.


Po pi?te, troch? poza konkursem. Nie chc?, ?eby ten post zabrzmia? jako jaki? pretensjonalny czy co?, albo ?e zaklinam rzeczywisto?? na si??. Okej, posta? jest w top tierze, nie da si? tego ukry?, ale nawet posta? top tierowa prowadzona przez imbecyla nie zapewni Ci automatycznego zwyci?stwa. Ot, takie krótkie podsumowanie, które w sumie mog?oby zast?pi? ca?e moje pierdolenie z poprzednich akapitów :D.Niestety, czasami zapewni. St?d hejt tutaj, na discordzie, na Reddicie i wsz?dzie w necie. Nie wzi??o si? to z tego, ?e ludzie trafiaj? na skillowych Erronów i maj? ból ty?ka, tylko, ?e trafiaj? na noobów Erronów, którzy wygrywaj? w?a?nie graj?c po linii najmniejszego oporu.


4
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 22, 2019, 02:58:10 pm »
pi?kny filmik, zapraszam na sparing wieczorem ;)

Ale co tym sparingiem udowodnisz? ?e potrafisz wygrywa? Erronem? No tak, ale co w tym dziwnego? Wygrywaj? nim nawet pocz?tkuj?cy, którzy nie umiej? jednego comba nim zrobi?. Wi?c co dopiero mówi? o ludziach, którzy ogarniaj? nim fajne kombinacje. Wtedy jest praktycznie 3-0 online, nie bez powodu Erron jest na szczycie tier listy.

Problem nie jest w tym, ?e grasz Blackiem (bo go ?wietnie masz opanowanego - jednego z lepiej jakich widzia?em w ogóle online), ale problemem s? ludzie spamuj?cy dwa ruchy na krzy?. Te jego 50-50 (w?lizg i kopni?cie na bebechy) to jest jaki? absurd. Zwykle jak kto? robi jedno i to samo, a zw?aszcza je?li to cios specjalny, to jest karany bez problemu. Erron jest jednak inny. Jak ju? odgadn? co we mnie lecia?o, to nie mog? ukara? jego mid bo musz? trzyma? dolny blok na wzmocniony specjal (czyli Erron jak le?y po zablokowanym specjalu to strzela z pistoletu) - a nawet je?li nie zrobi "amplify" to nadal ma?o co go si?gnie i wracaj?c do meritum, to ?adn? inn? postaci? granie nie jest tak bezpieczne jak Blackiem. Wywalisz si? na ryj? Spoczko, nie ma ?adnej kary, ale twój przeciwnik niech g?ówkuje, czy to low czy mid, niech te? g?ówkuje czy b?dzie wzmocniony cios by i tak ju? bezpieczny specjal na bloku zrobi? jeszcze bardziej bezpiecznym. A mówi?em ju? o overheadzie? Overhead id?cy si? do przodu? Serio? Nawet Jaxa nie jest tak efektywny.

I w?a?nie spotykam takich graczy: Overhead kolb? pistletu, 50-50 w?lizg-kop, czasem co? wystrzeli? i FATAL BLOW (obowi?zkowo ka?dy Erron spamuje nim [aha, Fatal Blow na ca?? d?ugo?? mapy - spoko]) i udaje im si? wygrywa?. To jest w?a?nie absurd. Ka?da inna posta? musi si? bardzo nam?czy? by cokolwiek zdzia?a?, robi? skillowe comba, przerywane specjalami, Erron to easy mode dla tych, co nie umiej? gra? - i to w?a?nie jest s?abe, ?e posta? ta wygrywa z osobami robi?cymi o wiele bardziej skomplikowane rzeczy. Dlatego tym bardziej przejebane je?li natrafimy na kogo? kto umie robi? combosy Erronem. Wtedy jest po prostu warto si? roz??czy? bo je?li osoba ze skillem ma taki bezkarny zestaw specjali (50-50, overhead id?cy do przodu, brak kar za zablokowanie) to balansu w takiej grze jest ZERO.

Czyli podsumowuj?c:
- Musz? zgadywa? czy b?dzie mid
- Musz? zgadywa? czy b?dzie low
- Musz? zgadywa? czy po zablokowanym mid b?dzie strza? w stop? (czyli nie mog? podchodzi? na le??cego jak k?oda na ziemi rywalu)
- Brak kary na cokolwiek (nawet je?li zaryzykuj? i podejd? to w?a?ciwie co mog? zrobi??)
- Nie umiej?c gra? w MK i robi? comb, mo?na wygrywa? Erronem bo mniej obeznani gracze s? t?amszeni presj? low-mid-overhead (a wszystko okraszone ?atwymi do wykonania KRASZING BLOWAMI)


Tak?e z automatu t-baguj? ka?dego Errona Blacka, który gra jak pizda i polecam ten styl ?ycia. Zwykle gra z Erronem wygl?da tak:Zgadywanka.

Wiesz, dawniej my tak samo wykorzystywali?my ?le zaprogramowane postacie w Mortalach i robili?my nimi infinity, ale ?eby uzyska? przewag? Kabalem, Strykerem, Humanem czy Kung Lao, wszystkie ich triki si? wykorzystywa?o, bo wychodzili?my z za?o?enia, ?e je?li s? w grze to mam prawo nadu?ywa? wszystkiego byle wygra?, ale w porównaniu z wykorzystywaniem specjali Errona to by?o jakie? mistrzostwo ?wiata skilla.

5
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 22, 2019, 03:54:37 am »
Ciekaw? rzecz odkry?em. Je?li w rankingu wybior? posta? i zaakceptuj? wariant "optionsem" to mam totalnie inne kolory w walce ni? te, które sobie ustawi?em. Dodatkowo ja nawet nie mam tego outfitu w odblokowanych. Ale si? zdziwi?em gdy zobaczy?em zielonego Raydena. Po lewej jak? mam posta?, po prawej jaka pojawia si? w grze po zaakceptowaniu wariantu optionsem. Kto? wie o co chodzi?
Przy okazji nagra?em filmik jak reagowa? na Errona Blacka.

 ee_onaga https://www.youtube.com/watch?v=bhz9t8s--00 ee_onaga

Polecam ka?demu!

6
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 09, 2019, 03:27:38 pm »
Mam 30/27 (win/lose) w rankingu. A, to Ty gra?e? tym Erronem? To spokojnie wchod?. Pierwsze 20 pojedynków to b?dzie Ci? matchowa?o z takimi samymi jak Ty osobami wchodz?cymi dopiero do rankingi a tym Erronem je przemielisz bez wi?kszych trudno?ci. Za pora?k? w rankingu dostajesz tyle ile za wygran? w pojedynku losowym :D Tak?e nie op?aca si? w ogóle gra? w casual trybie. Jedynie co, to musisz sprawdzi? czy Twoje ustawienia Errona (dodatkowe ciosy specjalne) s? w trybie rankingowym. Niestety zrobili to tak, ?e s? tylko dwie wersje danej postaci w rankingu i na dodatek dwie z góry ustalonymi ciosami (wi?c nie mo?esz ich miesza?). Dlatego w modyfikacjach, kwadratem sprawd? jakie to wersje s? dost?pne. Mi w?a?nie Scorpiona tym zepsuli. Od czasu gdy dowiedzia?em si?, ?e w rankingu nie mo?na u?ywa? Misery Blade, to porzuci?em Scorpa i zacz??em uczy? si? gry Raydenem.

7
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 09, 2019, 02:57:22 pm »
Nie gra?em jeszcze rankingowo. Powiedzcie mi tak szczerze, jest wy?szy poziom ni? na 1:1 random? To jedno pytanko, a drugie to: czy s? jakie? extra nagrody za rankingowe mecze?

Bo ch?tnie bym moim Erronkiem tam poskaka? ludziom po ryjach, ale jak maj? mnie tam zerowa? w sekund? i do tego nie ma nic extra za ewentualne winy, a ranking to po prostu ego-booster, to w sumie nie wiem czy jest sens si? wkurwia? :D

Wy?szy. Mam ponad 200 pojedynków casual i 60 rankingowych. W casualowych pojedynkach ludzie po prostu sprawdzaj? i ucz? si? nowych postaci a w rankingowych graj? ju? ni? wymasterowan?. Za pojedynki rankingowe dostaje si? 2x wi?cej monet, 2x wi?cej dusz. Czyli za wygran? masz oko?o 3000 monet i 30 dusz.

Co do Errona to ?mia?o mo?esz skaka? po ryjach. Nim wystarczy skaka? góra dó? (wa?ne by pami?ta? by 2x gór? zrobi? na kraszing blow) i wygrasz mimo wszystko :P


8
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 09, 2019, 12:56:49 am »
Scorp natomiast du?o combo po których nie ma ?adnej kary i to troche straszy.

Akurat Scorpion jest jedn? z najmniej bezpiecznych postaci je?li chodzi o kary. O jakich combach mówisz, ?e s? bezpieczne? Jeden cios za du?o na bloku i mo?esz jecha? Scorpa bez problemu na karze.
nie doprecyzowalem sorry, ma strasznie mocne combo jak jeste? pod ?ciana te z wywijaniem linka chyba daje jakie? 30 pare dmg lekko . Prawie ka?dy typ to spamowa? z którym gra?em.

Wydaje mi si?, ?e ka?da posta? w rogu ma combo na co najmniej 30 dmg, wi?c to nie jest problem Scorpiona, ale nieumiej?tnego wyczucia czy atak jest low czy na high. Ale zgodz? si? co do tego, ?e rankingu najwi?cej jest Scorpionów, Noob Saibotów, ale te? Kung Lao cz?sto spotykam i Liu Kangów.

9
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 08, 2019, 09:41:41 pm »
Scorp natomiast du?o combo po których nie ma ?adnej kary i to troche straszy.

Akurat Scorpion jest jedn? z najmniej bezpiecznych postaci je?li chodzi o kary. O jakich combach mówisz, ?e s? bezpieczne? Jeden cios za du?o na bloku i mo?esz jecha? Scorpa bez problemu na karze.

10
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 06, 2019, 01:24:31 pm »
Adepcie ja doskonale wiem, ?e umiej?tno?ci i tym bardziej w?asny build mo?esz sobie w dup? wsadzi? w my?l balansu gry. Dlatego mam to gdzie? i nie gram rankingowych w ogóle, a online z innymi graczami sporadycznie.

Ale czy to troch? nie k?óci si? z zamiarem kupna gry w MK11? Ja nie widz? sensu grania w MK je?li mia?bym odpu?ci? tryb rankingowy. Bo no w sumie co mi ze spoko opanowania Scorpiona, je?li w?a?nie nie mog? go u?ywa? online. Raz, ?e nie gramy cz?sto ze sob? (od premiery dopiero dwa razy), a dwa, ?e "losowe pojedynki" powoli odchodz? do lamusa. Wszed?em w gry rankingowe bo coraz trudniej przy 200 pojedynkach mi by?o w ogóle z kim? zagra? bo mnie odrzucali albo system ??czy? z ci?gle tymi samymi lud?mi. Wi?c tak szczerze ja w chwili obecnej porzucam swoj? posta? i bior? si? za wersj? dost?pn? w rankingu :/

Sam widzia?e? co potrafi? na ten moment Noob Saibotem. By?em po flaszce i chyba 4 browarach, wi?c ?le nie ma;)

Ale kolejny raz, co Ci z tej wersji Nooba skoro nie mo?esz z ni? zagra? z innymi. Ja w przeciwie?stwie do Ciebie prawie w ogóle nie przechodz? Wie? Czasu, wi?c u mnie gra "moim" Scorpionem mija si? z celem bo po co mi posta?, której nigdy nigdzie nie u?yj??

11
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 06, 2019, 12:06:03 pm »
Wczoraj odkry?em, ?e oprócz losowych pojedynków, w trybie online istniej? tak?e pojedynki rankingowe. Tak?e po 200 walkach stoczonych poszed?em na ranking. Obecnie 12/6. Ale bardzo si? zaskoczy?em niemi?o bo okazuje si?, ?e nie wszystkie zdolno?ci s? dost?pne. Misery Blade Scorpiona nie jest dost?pne wi?c psu w dup? ca?e moje masterowanie Scorpem je?li nie mog? zdolno?ci u?ywa?. Przez to wszystko Rayden sta? si? moim mainem. W jego przypadku akurat tak si? z?o?y?o, ?e zdolno?ci, które mu da?em, dzia?aj? równie? w rankingu. No nic, czekaj? mnie d?ugie godziny by ogarn?? Scorpa z tym pierdó?kowatym ko?owrotkiem ze sznurowad?a :/

Serio, apel do wszystkich: je?li masterujecie posta? to zobaczcie czy dana wariacja jest dost?pna w rankingu bo inaczej marnujecie tylko czas.

12
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 05, 2019, 04:35:36 pm »
Raven821 -> Mieli?my okazj? zagra? dzi? w nocy z Lun? w trybie King of The Hill :) dzi?ki za gr?, przyjemnie si? gra?o. Luna, znerf troch? tego Nooba bo ja dawno nie widzia?em tak du?ego dmg :P
Easy. Dzi? zagra?em Gerasem i definitywnie trzeba tu nerfa, bo na moje oko zrobi?em bez wi?kszych trudno?ci 60%. Chocia? mo?e moje oczy si? myli?y jeszcze z rana po takim alkoXD Panowie dzi? znowu mam plan wieczorem zrobi? KOTH wiec ch?tnych zapraszam online i Adept....zainstaluj tego cholernego discorda na telefonie!

Ja wiem, ?e on jest w TOP TIER, ale tak szczerze to jeszcze ani razu nie trafi?em na dobrego Gerasa online. Jest trudny do opanowania i ludzie si? jednak gubi? graj?c nim co mocno wykorzystuj?. Powodzenia z nim, to potwór :)!

Ja teraz Raydena próbuj?. Nie jest tak ?atwy jak Scorpion, ale do opanowania. Mam jednak trudno?ci z robieniem comb wymagaj?cych wci?ni?cia dwóch przycisków na raz, które u mnie na dodatek s? po ukosie, no ale zobaczymy, przyjemnie mi si? nim gra.

13
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Maja 05, 2019, 05:44:07 am »
Raven821 -> Mieli?my okazj? zagra? dzi? w nocy z Lun? w trybie King of The Hill :) dzi?ki za gr?, przyjemnie si? gra?o. Luna, znerf troch? tego Nooba bo ja dawno nie widzia?em tak du?ego dmg :P

14
Mortal Kombat 11 / Odp: Mortal Kombat 11 - dyskusja ogólna
« dnia: Kwietnia 25, 2019, 08:14:06 pm »
Luna, oczywi?cie, ?e Ci? dodam, tak jak pewnie innych zacnych ludzi z tego forum, pewnie nawet mo?e jeszcze dzi?. Ale nie wiem na ile akurat dzi? jestem free, ?eby móc na spokoju pogra? i pos?ucha? porad :)

A spraw? z klatkami w mi?dzyczasie bardzo ?adnie wyt?umaczy? mi ten filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=pEA1epXZLA8&t=621s

...który pojawi? si? na yt jako? kilka minut po wys?aniu mojego posta :D

niemniej jestem otwarty na ka?de rady, tak?e w razie czego to si? dogadamy.
Pi?teczka!


To jest to o czym pisa?em wcze?niej :) Kwestia nauki jakie ataki s? bezpieczne na bloku, a jakich nie powinni?my kontynuowa? z powodu dania rywalowi na tacy 100% kontry. Jednak to nauka na tygodnie dla naszych postaci i na miesi?ce dla wszystkich postaci (bo przecie? my te? chcemy wiedzie? kiedy mo?emy atakowa? gdy przeciwnik si? zap?dzi i sko?czy combo zamiast je zdropowa?).

15
Mortal Kombat 11 / Postacie - techniki, comba, gra
« dnia: Kwietnia 25, 2019, 06:35:32 pm »
Hej, b?dziemy wdra?a? powoli osobne tematy do konkretnych postaci. Wiele osób zaczyna gra? i szuka? swojego z?otego ?rodka w grze. Pomó?my sobie nawzajem i pogadajmy o mocnych i s?abych stronach postaci. Gram teraz Kabalem. Docelowo chcia?bym zrobi? to:Pomijaj?c jednak rozpocz?cie od ciosu ze skoku, to jedynie ?atwiejsza wariacja mi tego wychodzi

https://www.youtube.com/watch?v=2Os4yXLB14M

W drugiej cz??ci filmiku próbowa?em zrobi? to z tym pierdem w górze, ale nomad dash mi nie wszed?. W ogóle rzadko mi to drugie kopni?cie wchodzi i nie wiem jak to rozpracowa?.

Combo wzi??em z tej kompilacji:

https://youtu.be/R6mzhcJfvbs

Strony: [1] 2 3 ... 142