'

Aktualności: Nowy adres forum: http://mk.honmaru.pl

Autor Wątek: ?rednie lata 90  (Przeczytany 21824 razy)

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
?rednie lata 90
« dnia: Sierpnia 15, 2008, 05:52:43 am »
Wiecie co najbardziej wierci mi dziur? w brzuchu ? ?rednie lata 90. Czasami patrz?c na to wszystko co nas otacza teraz, t?skno mi za czasami, kiedy wszystko by?o o wiele prostsze. Niby technologia, internet, telekomunikacja, standardy ?ycia posz?y w gór?, to jednak z wielkim wzruszeniem patrz? w to co odesz?o wraz z przyst?pieniem do nowego milenium. W ka?dym razie, oprócz t?sknoty, niektóre rzeczy dzisiaj wr?cz mnie bardzo wkurzaj?, ale o tym, to pó?niej...

Zaczynaj?c: Pami?tam czasy, w których aparaty fotograficzne by?y na tylko na klisze i dopiero po wywo?aniu zdj?? okazywa?o si?, i? wi?kszo?? z nich nie wysz?a. Nie by?o telefonów komórkowych, a jak by?y, to wielko?ci ceg?y ( dos?ownie ). W ka?dym domu magnetowid video oraz magnetofon na kasety. Komputery 8-bitowe, 16-bitowe, czy 32-bitowe. Gra?o si? w gry na Amig? 500/600, Atari, Comodore 64 i co z tego, ?e grafika nie by?a ultrarealistyczna i 3d, skoro granie dawa?o wi?cej przyjemno?ci ni? obecne super gierki, ze wszystkim oprócz klimatu. Pami?tam piraty, gie?dy i sklepy komputerowe w których legalnie mo?na by?o kupi? przegrywane pirackie kopie ! Raz z matk? poszed?em do takiego sklepu. Na pó?kach oryginalne pude?ka, a gry piraty spod lady. Pami?tam rozkwit równie? gier planszowych. Eurobiznes czy poprostu Monopoly. Z elektronicznych rzeczy pó?niej pojawi?y si? automaty w osiedlowych budkach. A w telewizji nie by?o tyle syfu. Z bajek ogl?da?o si? programy na Polonii 1. "Kapitan Tsubasa", "Tygrysia maska" czy "Genera? Daimos". Nie by?o ?adnych teletubisiów czy innych naci?ganych programów. Jak kto? chcia? ogl?da? mniej brutalne bajki, poprostu w?ancza? "?wirka i Muchomorka" zamiast mocno brutalnej "Tygrysiej maski" gdzie zamaskowany wrestler ?ama? r?ce oraz nogi swoim przeciwnikom ( Jednak by? to facet o go??bim sercu ). Nikt nie chrzani? wtedy o brutalno?ci w bajkach czy w grach komputerowych ( Franko, pierwsze Mortal Kombaty, Street Fightery ). Owszem by?y g?osy sprzeciwu, zw?aszcza starszego pokolenia, lecz jak sam legendarny Gulash to skwitowa? na ?amach pisma Secret Service:
Niech stare dewoty przestan? wstawia? g?upoty ! ( ... ) Dlaczego w MK 3 jest mniej krwi ni? w MK2 ? No dlaczego ? Ja chc? du?o KRWI ! Hektolitry czerwonej KRWI na ekranie !
Nikt si? jednak ów g?osami w Polsce jak wida? nie przejmowa?. Nie by?o znaczków ograniczaj?cych wiek kupuj?cych do ilo?ci brutalno?ci w grze. By?a swoboda. I tylko od naszych rodziców zale?a?o to, jak zostaniemy wychowani. Nikt inny nie ingerowa? w losy rodziny. Rodzina by?a ?wi?ta. Obecnie dziecko mo?e poda? rodziców do s?du, za to, ?e rodziciel spu?ci? dziecku pare klapsów. Niew?tpliwie, kultura obyczajów posz?a do przodu. Jednak ja, z perspektywy czasu widz?, i? rodzice moi w wi?kszo?ci wypadków zawsze mieli racj? i dzi?ki perspektywie kary, wyborów z?ych unikn??em, ale to ju? subiektywne doznanie.

Je?eli chodzi o kwestie dozna? wizualnych, to nic obecnie nie jest w stanie dorówna? temu co by?o. W moim mniemaniu, nawet obecne supernowoczesne filmy z miliardami wydanymi na grafik? komputerow?, nie s? w stanie przy?mi? tych dozna?, które towarzyszy?y mi ogl?daj?c " Gliniarza z Beverly Hills ", czy pierwsze cz??ci " Zabójczej broni ". Nie mówi?c ju? o wielu tandetnych Ameryka?skich i Azjatyckich produkcjach akcji, typu : " Ameryka?ski Ninja ", " Karate Kid ", czy niezapomniane filmy z kreacj? " Van-damma ". To by?o co? pi?knego, a filmy, mimo ?e obecnie uznane by zosta?y za niskobud?etowe, to jednak mia?y tak niesamowity wp?yw na cz?owieka, ?e Van-Damme do dzisiaj jest jednym z moich ulubionych aktorów. Jackie Chan równie? zaczyna? si? pokazywa? na Polskich telewizorach. Powiedzmy sobie szczerze, jako?? wi?kszo?ci tych filmów to dno totalne, ale czy to nam przeszkadza?o ? Nie, nie maj?c innych alternatyw ch?oneli?my ten obraz z wielk? fascynacj?. Na Cartoon Network po 20:00 lecia? wrestling. Do dzi? pami?tam, ?e moim ulubionym wrestlerem by? "The Sting". Na DSF lecia? "Fort Boyard" http://pl.youtube.com/watch?v=FoZCpCLHdl4 - To by?o takie niesamowite, a w Polskiej telewizji Ko?o Fortuny inne fantastyczne teleturnieje. Z tego wszystkiego najbardziej szkoda "Akademii Pana Kleksa". Pi?kna ba?? dla m?odzie?y. Z przekazem, mora?ami i fantazj? której dzisiaj jest brak. Pan Kleks by? chyba najbardziej warto?ciowym filmem dla m?odych ludzi w historii Polskiej Kinematografii. Kocham nad ?ycie. Pó?niej zawita? Diabe? Piszcza?ka http://www.filmpolski.pl/z1/60z/2960_1.jpg serial, który by? tak straszny, ?e ba?em si? go ogl?da?:
Ja kud?aty, durnowaty, niewiedzia?em co to taty...

W 1995 roku do kin wszed? film " M?ode Wilki ", który równie? by? ?wietny je?eli chodzi o klimat. Pó?niej wszlkiego rodzaju seriale Ameryka?skie : Baywatch z Palem?, Knight rider, A-Teem, McGuyver i Airwolf.

Stare pieni?dze - Pami?tam jak w 1995 roku nast?pi?a denominacja. Pami?tam równie?, i? w chipsach Lay`s najcz??ciej wygrywa?em 5 000 z?, czasami trafia? si? banknot 10 000 z?. Po denominacji sumy pieni??ne wydawa?y mi si? ?miesznie ma?e. W sporcie królowa?o Chicago Bulls z Jordanem na czele, a na Polskich boiskach liczy?y si? tylko Widzew i Legia. Podwórka blokowe zape?nione by?y przez dzieciaków, a nie jak obecnie, przez nastolatków pij?cych wino. Pami?tam za ma?olata, ?e wychodzi?o si? przed blok na plac zabaw i tam sp?dza?o wi?kszo?? cz??? czasu wolnego. Co dzisiaj widz? ? Place zabaw puste. Gdzie si? podziewaj? teraz dziewi?cio/dziesi?cio/dwunasto/trzynasto latkowie ? Ah tak, komputer ich wychowuje. Dawniej sz?o si? byle gdzie, wa?ne, ?eby przygod? prze?y? z rówie?nikami. Pami?tam dzieciaki wrzeszcz?ce " MAAMMOOO " kiedy co? chcia?y od swojej rodziecielki i mimo, ?e w bloku, w praktycznie ka?dym mieszkaniu mieszka?a jaka? matka, to dziwnym trafem, zawsze ta prawid?owa otwiera?a okno na wo?anie swojego syna/córki. W kioskach królowa?y "Bravo Sport", "Bravo", "Popcorn". A z gazet komputerowych to "Bajtek", "Top Secret", "Computer Studio", "Amiga Computer Studio", "Amigowiec", "Gry Komputerowe" oraz "Secret Service" wraz z pocz?tkuj?cym "Cd-Actionem", "Resetem", " IO" i "Play". Oprócz tego w kioskach mo?na by?o kupi? "Kaczora Donalda", który w tamtych czasach by? najpopularniejszym komiksem w Polsce. Sam kupowa?em go co miesi?c. Królowa?y karteczki z notesików które dla bardzo m?odych ludzi by?y co? na miar? waluty. Pami?tam, ?e rzadkie notesiki by?y szeczególnie cenione. Ja swego czasu za karteczki z podobizn? Pumby i Timona odda?em oryginaln? zabawk? z USA ! Po mi te karteczki by?y ? Nie mam zielonego poj?cia. Chyba jedynie ch?? kolekcjonowania by?a tutaj najwa?niejsza.

Pami?tem, ?e nie by?o w sklepach takiego wyboru jak jest teraz. Chipsami najlepszymi by?y Rufflesy, pó?niej Lay`sy rz?dzi?y i Rufflesy upad?y. Istnia?y dwie gumy do ?ucia które si? liczy?y. By?y to guma "Turbo", oraz "Kaczor Donald" w obu przypadkach oprócz niepodwa?alnych walorów smakowych, atutem by?y naklejki które si? zbiera?o. W dzisiejszych czasach nie spotka?em jeszcze gumy, która smaowa?a by tak pysznie i d?ugo jak te dwie wy?ej wymienione. Nast?pstem tych gum, by?a nowa guma "Boomer", ale jako? cieszy?a sie mniejszym powodzeniem ni? tamte dwie. Tak samo na rynku zaistnia?a guma "Shock" z bardzo kwa?nym posmakiem. Do dzisiaj mo?na j? kupi? w ka?dym spo?ywczym, lecz nie jest to ju? ta sama guma co sprzed lat. Dawniej nie mog?em utrzyma? jej za d?ugo w ustach, obecnie jej kwasota nie jest nawet tak wysoka, abym si? skrzywi?. Je?eli chodzi o ?ywno??, to nie by?o ?adnych debilnych norm europejskich. Mo?na by?o kupi? kwa?ne i ma?e jab?ka i niewymiarowe banany, a wszystko by?o weryfikowane przez gusta klientów, a nie urz?dników !. Dawno, dawno temu, m?ody cz?owiek, spragniony napoju, lecia? do sklepu kupuj?c tzw. "napój w woreczku". Wbija?o si? rureczk? do woreczka i pi?o wod? zabarwion? na ?ó?to lub czerwono. Chemia niesamowita, ale za to jak samakowa?a ! Bardzo mi?o wspominam batony Kuku-ruku (http://pl.youtube.com/watch?v=FNEoyiFLGKs), ze s?awnym tekstem :
"Kuku ruku jest chrupi?ce i kosztuje dwa tysi?ce !"
Ogólnie batonik by? prze?wietny. Pó?niej pojawi?y si? Kreolki i S?owianki, te? bardzo smaczne, tyle, ?e czekoladowe. Mleko mo?na by?o kupi? w szklanych butelkach, prosto od krowy, a nie pasteryzowane jak dzisiaj. Mas?o by?o takie, ?e po wyj?ciu z lodówki nie mo?na by?o rozsmarowa? go na kanapce. A dzisiaj margaryny to taki olej w wi?kszej konsystencji. A na rynku istnieje tylko jedno mas?o z prawdziwego zdarzenia : "Ose?ka" ( Jakby kto? chcia? powróci? do dawnych czasów ). Ze smako?yków kupowa?o si? równie? wodne lody "Lulki" które nigdy nie by?y nawet smaczne, ale za to tanie.

Obyczaje równie? si? zmieni?y. Pami?tam jak si? czatowa?o w zimie na dziewczyny wychodz?ce ze szko?y, albo poprostu biegiem wychodzi?o sie ze szko?y, aby strzela? ?nie?kami w tych co dopiero b?d? wychodzi?. Zaistnia?y wtedy pierwsze fascynacje breakdance, pierwsze mi?o?ci. Wiele osób mia?o "Pele-Mele" zeszyt z setkami pyta?, które cz?owiek musia? wype?ni? i odda? w?a?cicielce. Zwykle odpowiedzi ogranicza?y si? do " Tak, nie, zielony, lubi? " itd. Lecz mimo tego dla w?a?ciciela by?a to pot??na skarbnica wiedzy o innych. ?rednie lata 90, to równie? pierwsze wina ( Przewa?nie Komandos ), oraz piwa w ilo?ci dwóch. rzadko trzech. Szkolne dyskoteki na korytarzach, gdzie w ubikacji pi?o sie mocniejsze trunki. Ogólnie pomimo tego, nie by?o takiego pija?stwa jak dzisiaj. Owszem, jak ju? wspomnia?em, chodzi?o si? na wina i piwa, ale to sporadycznie, oraz nie wszyscy chodzili, tylko ci najbardziej "kumaci" ze szko?y. Ja nie pami?tam, aby m?odzie? wtedy pi?a jak obecnie. Tak samo z papierosami, pami?tam, ?e by?a moda na szlugi i wtedy wiele osób pali?o dla rówie?ników, ale nie w takiej skali jak dzisiaj. Równie? marichuana by?a elementem na?ogowym w ?rednich latach 90, lecz mog? z czystym sumieniem przyzna?, ?e nie by?o to epidemi? tak jak jest dzisiaj. Pali?o wielu szkolnych ?obuzów i zawadiaków oraz ci którzy nie nale?eli do tych dwóch grup, ale z nimi trzymali, oraz ci którzy trzymali z tymi co trzymali z zawadiakami, ale na tym koniec.

Hobby - Co dawniej nap?dza?o dzieciaków ? Masowa histeria na mod? jakiego? urz?dzenia.
Piersz? tak? mod? któr? sobie przypominam to moda na Tamagochi. Ma?e urz?dzonka które zmusza?y w?a?ciciela do bawienia si? w rodzica doros?ego stworka. Pami?tam jak w szkole pokazywali?my sobie tamagochi i sprawdzali który zwierzak jest bardziej rozwini?ty. Kolejn? mod? która przysz?a do podstawówek i gimnazjum, to by?y diody i lasery. Ludzie kupowali tego na p?czki i ?wiecili we wszystko i wszystkich, dopóki nie zakazali sprzedarzy laserów z powodu wypalenia oczu jakiemu? dzieciakowi w Polsce przez ów lasery. W kolejce czeka? boom na dinozaury. Kupowa?o si? takie czasopismo o tematyce prehistorii i w ?rodku by?y cz??ci do sk?adania. Kupowa? to ka?dy kogo zna?em. Napoczatku by?y drewniane dinozaury, pó?niej sprzedawano czasopismo, z plastikowymi cz?sciami. Jednak mod? która wr?cz zdominowa?a podwórka, to by?o JOJO. Gad?et ten posiada? praktycznie ka?dy w szkole. Wstydem by?o nie mie? jojo, nawet takiego najta?szego. Pami?tam jak dzieciaki robi?y wr?cz fenomenalne triki na tej zabawce. W m?odo?ci je?dzi?o si? te? cz?sto na rowerach. Nikt wtedy nie my?la? o rowerach górskich, a takowe, to si? dostawa?o dopiero na Komunie ?wi?t?. Mia?em rower Polskiej firmy Romet, który nawet po zrobieniu z niego terenowej maszyny do niszczenia wszystkiego, to i tak trzyma? si? o dobrym zdrowiu w przeciwie?stwie do obecnej Chi?skiej tandety, która rozwala si? po jednym roku u?ytkowania.


Ciuchy - Wa?nym elementem ?rednich lat 90 by? ubiór, a dok?adniej brak jakiegokolwiek gustu. To wspominam bardzo przyjemnie. Cz?owiek móg? ubra? si? najbardziej kiczowate koszule, a i tak by? kim? i ocenianym by? nie za to co nosi?, ale jakim by? kumplem. Z dziewczynami te? nie liczy?o si? co mia?o na sobie, ale jak? si? mia?o twarz ;-). W latach tych ludzie wymy?lali ró?ne dziwne regu?ki. Jedn? tak? któr? pami?tam, to by?o wyliczanie ilo?ci szwów na czapce. Je?eli nie mia?a ona ilo?ci 4 lub 8, to znaczy?o, ?e czapka nie jest oryginalna. Rz?dzi?y wtedy tenisówki, Vansy za 50 z?, oraz z czasem pojawi?y si? Warriory.
Nikt wtedy nie my?la? o ?adnych fabrykach ubra? Cropp, czy innych korporacjach odzie?owych. Ka?dy chodzi? w czym chcia?, a i tak wi?kszo?? chodzi?a w cichach z USA czy w kurtce "Hawks". Istnia?a swoboda i nikt z nikogo si? nie ?mia? z powodu tego, i? nie ma znaczka Adidasa na koszulce. Dopiero tak po 1998 roku ludzie zaczeli bardziej przyk?ada? znaczenie do firm na ubraniach. Jednak za ma?olata w latach 90 ma?o kto si? tym przejmowa?. Obecnie ? Obecnie nawet dwunastolatki MUSZ? by? modne... Dawniej ludzie chodzili w koszulach flanelowych w kratk? lub masowo w bluzach marki "Fishbone" i jako? by?o okej.


Muzyka : Z muzyki s?ucha?o si? wszelkich popowych przebojów. Nie by?a to muzyka najwy?szych lotów, ale przynajmniej ka?dy zna? te przeboje
- http://pl.youtube.com/watch?v=cOrc37wNUqU - Ponadczasowy przebój. Ah jak ja pami?tam, jak mi si? podoba?a ta wokalistka za m?odu
- http://pl.youtube.com/watch?v=VBnkJQWe0JQ - Przebój szkolnych dyskotek
- http://pl.youtube.com/watch?v=oAlRtCyr0sQ&mode=related&search= - kasety z tym utworem to by?a istna plaga
- http://pl.youtube.com/watch?v=B00pbRtXqS0 - Kolejny przebój szkolnych dyskotek. Eh jak cz?owiek si? przy tym bawi?. Co? cudownego.
- http://pl.youtube.com/watch?v=ddgyg_5FF_0 - Moda na wiejskie przeboje
- http://uk.youtube.com/watch?v=Gbr1Z-oBu3Y
- http://pl.youtube.com/watch?v=72g8p1XsvoU&feature=related - Ludzie s?uchali ró?nej muzyki, ale "Boom boom boom boom" zna? ka?dy.
- http://pl.youtube.com/watch?v=3khTntOxX-k - PRZEPI?KNA piosenka Limahla. Nic tego nie przebije. Film równie? by? pi?kny
- http://pl.youtube.com/watch?v=mL2UsAbI1hg&feature=related - Pó?ne lata, jednak jeszcze si? kwalifikuje. Ka?dy to s?ysza?
- http://pl.youtube.com/watch?v=uov6b6BfGIs - Capitan Jack i wszystko jasne. W 1:01 minucie na teledysku wida? sutek tancerki. Dla ma?olata wtedy to by?o co? niesamowitego, ka?dy wiedzia? w której minucie i sekundzie mo?na co? zobaczy? ;-)
- http://pl.youtube.com/watch?v=mpHLEm9-0bg - Klasyk, co wi?cej powiedzie? ?
- http://pl.youtube.com/watch?v=9z7t-Ox3XvU - Kto by nie zna? Macareny ?
- http://pl.youtube.com/watch?v=xqp0gqvvYdM&feature=related - Letni przebój
- http://pl.youtube.com/watch?v=f7-E1qTVJgE - Ogólnopolska moda na Offspring
- http://pl.youtube.com/watch?v=GxwV1fLjy3I - Niemiecka muzyka. Prawdziwa plaga w latach 90 =)
- http://pl.youtube.com/watch?v=3McfQ1r19A4 - Kolejny wielki przebój. Nastolatki szala?y
- http://pl.youtube.com/watch?v=5P0_v__IOrE - W radiu non stop lecia?o
- http://pl.youtube.com/watch?v=xTqx5smVexA - Z pó?niejszych czasów, nie?miertelny "Freestyler"
Gusta wyrabia?y si? równie? dzi?ki programowi Disco Relax. Mimo, ?e ka?dy si? ?mia? z tej muzyki, to niezaprzeczalnym jest, i? po jakim? czasie ka?dy w szkole zna? na pami?? s?owa przebojów z tego? programu  ;)
http://pl.youtube.com/watch?v=CRk9Okv-4Bg - Nie ma co, pami?tam wi?kszo?? z tych "przebojów"  :). A przeboje to owszem i by?y specyficzne, no bo nikt, ale to NIKT ju? nie wyda piosenki o "Zakochanym klaunie" jak to zrobi?o Redox ( miejsce 5 ). Nie mówi?c ju? o królowej Disco Relax Shazzie. Bogdan Smole? na pierwszym miejscu z "Cz?owiekiem z jajami"
"Szalale?, szala?e? ! Jajcami handlowa?e?
Ale ju? nie bede, ale ju? bede
"
Znacie co? bardziej specyficznego od muzyki Disco Relax ? Bo ja nie.
- http://pl.youtube.com/watch?v=hqW1Y3TUXMY


Pozdrawiam wszystkich u?ytkowników, którzy maj? powy?ej 20 lat i wiedz? jak bardzo magiczne by?y ?rednie lata 90. Ta specyfika ju? nigdy nie powróci. Czym b?d? mogli sie pochwali? obecnie urodzeni ? Prawdopodobnie tym :
" Ah, lata 2010, wi?kszo?? dzieci?stwa przesiedzia?em na Tibii, oraz graj?c w GTA 4, czy HALO. Lata m?odzie?cze sp?dzi?em na portalach spo?eczno?ciowych takich jak : epuls, fotka.pl czy nasza-klasa. To by?y czasy, teraz tylko wirtualna rzeczywisto??, ale kiedy? musieli?my sobie radzi? bez tego"
Niestety, takie dzieci?stwo wró?? m?odym ludziom, a szkoda, gdy? ?wiat bez komputerów w latach 90 by? pi?kny i cz?owiek wtedy sobie nie zdawa? sprawy, i? w?a?nie najlepsze lata m?odo?ci mu uciekaj?, ale najwa?niejsze jest to, ?e nie marnowali?my ich siedz?c przed monitorami komputera tak cz?sto, jak to robi? obecni nastolatkowie. Teraz wi?kszo?? m?odych, za przyjació? ma komputery, a akcje, wydarzenia oraz prze?ycia które opisa?em wy?ej pozostan? tylko i wy??cznie w naszej pami?ci.

Zapraszam do dyskusji o czasach m?odo?ci, oraz o rzeczach wynikaj?cych w nast?pstwie tego ;)

Pozdrawiam,
Kronikarz Adept
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2008, 06:13:44 am wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline Tibo

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 215
 • Płeć: Mężczyzna
 • "Tylko umarli widzieli koniec wojny"
  • Zobacz profil
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 15, 2008, 11:16:59 am »
Bardzo fajny temat i tekst : )

Mo?e nie mam 20 lat ale wi?kszo?? tych rzeczy kojarz? lub znam z opowie?ci starszego brata (24 lata).O latach 90 mo?na chyba rozmawia? i pisa? w niesko?czono??.Ja najbardziej lubi? z tamtych czasów muzyk? i filmy.Ostatnio zacz??em kolekcjonowa? muzyk? z starych filmów(Rambo,Rocky,Robocop,Tango & Cash,Terminator itp).Pami?tam ?e nawet nie dawno ogl?da?em jaki? kiczowaty film z Chuckiem Norrisem, który by? strasznie nudny ale obejrza?em go specjalnie dla muzyki bo by?a genialna.
Szkoda ?e czas tak szybko ucieka ; /

Link do Tango & Cash-theme song :)
http://pl.youtube.com/watch?v=DGc5WLzJiXE

PS:
A najlepsza stara bajka to Visionaries XD
http://pl.youtube.com/watch?v=ldfBe75S9Q0

PS2:
A pami?ta kto? jeszcze Bruce Lee na Atari XD
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2008, 11:36:32 am wysłana przez Tibo »

Offline Ninja-Spectre

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 634
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 15, 2008, 03:57:48 pm »
Heh fajny tekst. W sumie te? cz?owieka czasem zbiera na wspomienia.
Z kreskówek to najbardziej pami?tam wojownicze ?ó?wie ninja. By? to chyba 92 lub 93 rok. Chyba wszyscy to ogl?dali. Przebojem by?y te? figurki ?ó?wii, mozna by?o je dosta? na bazarach czy gie?dach. Ile musia?em sie namarudzi?, zeby ojciec mi kupi?. Chociaz do ko?ca ne by?em zadowolony, bo chcia?em mie? wszystkie 4 i jeszcze z najdro?szej serii gdzie jeden kosztowa? 100 000 z? (obecne 10 z?). Wtedy to by?o dos? sporo, wi?c ja musia?em si? zadowoli? jakimi? 2 ta?szymi.
Mod? na dinozaury te? pami?tam, by?em strasznym maniakiem przez kilka lat. Pami?tam jak by?em w kinie na Parku Jurajskim, wtedy to by? jeden z najwiekszych hitów.
Laserami sie nie bawi?em, ale te diody owszem. Dzi?ki nim si? wci?gn??em w budow? uk?adów elektronicznych, wi?c oprócz diód kupowa?em sporo oporników, kondensatorów, tranzystorów i budowa?em jakie? proste alarmy, brzeczyki i tego typu rzeczy.
Pami?tam jeszcze stare ruskie gierki zr?czno?ciowe z poczatku z prze?omu lat 80 i 90tych. Ja mia?em tak? z Wilkiem zbieraj?cym jajka które spada?y z 4 grz?dek, trzeba by?o zbierac do koszyka, gdy si? nie zd??y?o to jajko spada?o na ziemi?, po 3 upadkach by? koniec gry.
Komputera nie mia?em i gra?em tylko na C64 u wujka (Mario, Pacman) i troch? w Amig? u kumpli (to par? lat pó?niej). Dopiero w 1997 dosta?em komputer - PC. Oprócz mortali gra?o sie m.in w Quake 1 i 2, Duke Nukem, ró?ne strategie, pó?niej by?em te? strasznym maniakiem Starcrafta.
Z seriali ameryka?skich to pami?tam jeszcze "?ar tropików" (jeden z pierwszych jakie pami?tam i "Grom w raju" (z Hulkiem Hoganem).
Przed rowerami górskimi by?y jeszcze BMXy - nie mia?y ?adnych przerzutek, by?y wielko?ci sk?adaka, mia?y chyba kolorowe ko?a i jak?? kolorow? g?bk? na kierownicy. W ka?dym razie miec ten rower to by? straszny szpan wtedy. Ale ja je?dzi?em wtedy na sk?adaku (wigry 3), górala dosta?em znacznie pó?niej (chyba w 96-7 dopiero, ale je?d?? nim do dzisiaj).
Warto wspomnie? jeszcze mod? na rolki w latach, przez par? lat prawie wszycy na nich je?dzili, te? oczywi?cie mia?em. Oczywi?cie na pocz?tku by? problem z nauczeniem sie je?d?enia na nich :D

Te pica w woreczku to mieli?my w szkolnym sklepiku w podstawówce. Poza ?ó?tym i czerwonym by?a jeszcze Cola. Batony kuku ruku ?le wspominam - w reklami mówili, ze to najwi?kszy smak na ziemi, a okaza? sie zwyk?ym przecietnym wawelkiem, w dodatku bez czekolady w przeciwie?stwie to znacznie ta?szych Prince Polo.
Z gum to pami?tam jeszcze Hee-man (nie pami?tam jak to sie pisze, w ka?dym razie by? to bohater z kreskówki) I te? by?o sporo nalepek z postaciami.


Offline Malvado

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 419
 • Płeć: Mężczyzna
 • The Next Big Thing
  • Zobacz profil
 • PSN ID: KaziorPL
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 15, 2008, 03:58:23 pm »
Ja równie? mile wspominam ten czas :).
Pami?tam 'DRAGON BALL' na RTL7 o 'nie?miertelnej' 15 (pami?tam ?e przez 1h nikogo nie da?o sie wtedy z domu wyciagna? :)).
Pami?tam wrestling na CN (jak ju? Adept wspomnia? po 21) - teraz chyba nie mozna wogole na cyfrowym polsacie obejrze? (mój ulubiony - Goldberg, chocia? on pra? sie w latach 97-01).
Pami?tam rozpad Guns N' Roses i zapowied? ChD :( - niestety, wiadomosc w jakims bravo które zawsze kupowa?a siostra ze Slash i Duff juz nie sa w GN'R.
Pami?tam powód? :D, bo przez tydzien nie mog?em wyjsc z domu (w?asciwie nie by?o sensu bo woda :D)
Premiere MK3 i MK4 :) - konkurs w SS i stwierdzienie mojej mamy, ?e 'nigdy ci tego nie kupie' :D
Upadek Secret Service, ?wiata Gier Komputerowych, Top Secret - szkoda, jedyne pisma które szanowa?em.
TVP 2 zaczyna nadawa? 'Archiwum X', a ja boje sie spa? w nocy :D

Wiecej nie pami?tam :)

Offline Sim

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 650
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 15, 2008, 11:27:17 pm »
A? si? ?ezka sentymentu wycisn??a :) Wspomnienia pi?kne, no mo?e z wyj?tkiem Weso?ego Diab?a bo to moja trauma :P

Rambo,Rocky,Robocop,Tango & Cash,Terminator itp

To akurat po?owa lat 80-tych :P W ko?cu z tych lat i ko?ca 70-tych pochodz? najlepsze filmy, a dzi?ki starszym braciom to znam te? muzyk? z tych obu lat :) i z pocz?tku na niej si? wychowa?em :)
To by?y czasy.
 

Offline bongo

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 27
  • Zobacz profil
  • http://www.alternatywa4.com
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 17, 2008, 06:01:32 pm »
http://pl.youtube.com/watch?v=qNqVyBpK0Ow&feature=related Plus ta Muzyka no po prostu a? mi si? g?ba sama ?mieje .... Guma Turbo i LOTUS :D haha ... przepraszam ale ?migam odpali? emulator do amigi :)

Cud temat ...
--- There is no knowledge that is not power ----

Offline Tibo

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 215
 • Płeć: Mężczyzna
 • "Tylko umarli widzieli koniec wojny"
  • Zobacz profil
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 17, 2008, 06:09:43 pm »
Hehe na amidze to ja gra?em w settlersa i MK2  8)

Offline Malvado

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 419
 • Płeć: Mężczyzna
 • The Next Big Thing
  • Zobacz profil
 • PSN ID: KaziorPL
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 17, 2008, 08:08:42 pm »
A nie wiem czy kto? jeszcze pami?ta "POWER RANGERS" - pierwsze 2 serie (polsat) - przypomnia?o mi sie :)

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 17, 2008, 08:55:46 pm »
A nie wiem czy kto? jeszcze pami?ta "POWER RANGERS" - pierwsze 2 serie (polsat) - przypomnia?o mi sie :)

Pierwsi kitowcy, to co?, czego si? niezapomina  ;)

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 17, 2008, 10:55:07 pm »
Adept z?ama?e? nog?? Czy poczu?e? po prostu porzebe posiedzenia nad kompem d?u?szej chwili i rozprawiania jak to by?o zajebi?cie lata temu... ;)

Szczerze mówi?c to nie kojarz? wi?kszo?ci kawa?ków...Znam kokod?ambo i Bumbum który w tak finezyjny i delikatny sposób traktuje o przyjemno?ci ze zwyk?ego pieprzenia sie z kim? innym. Pami?tam Blue, ale wol? t? wersj?: http://pl.youtube.com/watch?v=9tqhnBhCue8

Ja te? t?skni? za tymi czasami mimo ?e nigdy ich uroku w pe?ni nie pozna?em, nie mia?em kablówki [nici z Dagon Balla], nie mia?em kompa... nie kupowa?em gazet komputerowych... d?ugo by tak wymienia?... :(

Ja pami?tam "Mocarnych Wojaków".... i Rit? Odraz?.... klasyka... "Ró?d?ko, powi?ksz mojego potwora!"
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2008, 10:58:54 pm wysłana przez SlaveMe TortueMe KillMe »
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline franqey

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 657
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szary eminencja
  • Zobacz profil
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 18, 2008, 07:21:42 pm »
Ja pami?tam ?e jako? wtedy pszyszed? na mnie pierwszy alkohoh, a pó?niej ju? nic nie pami?tam, i dalej ?yj? w pszekonaniu ?e mamy lata 90, tylko jakie? peda?y i inne dziwad?a si? niewiadomo z k?d wzi??y. A na jako dowód na to mog? powiedzie? ?e ostatnio widzia?em w sklepie na wiosce gum? turbo i or??adk? w proszku. T? z pszczó?k? maj?.
But if you're gonna dine with them cannibals
Sooner or later, darling, you're gonna get eaten
But I'm glad you've come around
here with your animals
And your heart that is bruised but unbeaten
And beating like a drum

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 18, 2008, 08:30:20 pm »
Kurde, franqey mi te? gdzie? mign??a ta guma....
I mówi? to serio...
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline Ninja-Spectre

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 634
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 19, 2008, 12:11:52 am »

Ja te? t?skni? za tymi czasami mimo ?e nigdy ich uroku w pe?ni nie pozna?em, nie mia?em kablówki [nici z Dagon Balla], nie mia?em kompa... nie kupowa?em gazet komputerowych... d?ugo by tak wymienia?... :(


Ja kablówki te? do?? d?ugo nie mia?em. Tak samo jak komputera. Wi?c te? mnie troch? omin??o. Przed 97 grami si? prawie nie interesowa?em. (z wyj?tkiem mo?e MK)
Z drugiej strony nie ma czego ?a?owa? - przynajmniej wi?cej si? po dworzu gania?o, rowerem je?dzi?o itp. Ca?e podwórka by?y pe?ne dzieciaków wtedy. Dzisiaj ju? ich ma?o dosy? jest. Komputer, kablówka, internet, komórka, zreszt? Adept ju? o tym wspomina?.

Zreszt? chyba z wiekeim wydaje sie, ?e czas p?ynie coraz szybciej. Prze?om wieku przecie? by? tak niedawno. A to ju? 8 lat min??o.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2008, 12:16:20 am wysłana przez Ninja-Spectre »

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 19, 2008, 12:45:00 am »
Zreszt? chyba z wiekeim wydaje sie, ?e czas p?ynie coraz szybciej. Prze?om wieku przecie? by? tak niedawno. A to ju? 8 lat min??o.

Z drugiej strony mamy to szcz??cie, ?e ?yli?my w dwóch czasach. W XX wieku, oraz XXI wieku.

Cytat: Sim
przepraszam ale ?migam odpali? emulator do amigi
W co grasz ? Bo ja ostatnio m?cz? Swiva, War Zone, Lethal Weapon, Super Frog, Capitalism, oraz przymierzam si? do Shadow of the Beast. Przeszed?em te? niedawno Titanic Blinky, ale dawniej wydawa?a mi si? bardziej poci?gaj?ca

Cytat: Ninja-Spectre
Z seriali ameryka?skich to pami?tam jeszcze "?ar tropików" (jeden z pierwszych jakie pami?tam i "Grom w raju" (z Hulkiem Hoganem)
O tak, "?ar tropików" by?o cudowne. Pami?tam main theme tego serialu. "Grom w raju" te? sie ogl?da?o, w ko?cu wtedy nie by?o du?o wyboru. A te ( dobre ) produkcje ogl?da? ka?dy.

Cytat: Ninja-Spectre
Warto wspomnie? jeszcze mod? na rolki w latach, przez par? lat prawie wszycy na nich je?dzili, te? oczywi?cie mia?em. Oczywi?cie na pocz?tku by? problem z nauczeniem sie je?d?enia na nich Chichot
Równie? mia?em, Magestiki :-) chocia? to nie by? za d?ugi epizod w moim m?odzie?czym ?yciu.

Cytat: Ninja-Spectre
pó?niej by?em te? strasznym maniakiem Starcrafta.
Równie? kocham Starcraft. Mam wszystkie ksi??ki z tego universum :)


Cytat: Malvado
padek Secret Service, ?wiata Gier Komputerowych, Top Secret - szkoda, jedyne pisma które szanowa?em.
A we? mi nawet nie mów. Tak bardzo mile wspominam jak mia?em w rekach który? z pierwszych 20 numerów, czytaj?c o ciosach do Mortal Kombat II. Sz?o si? do kiosku osiedlowego i prosi?o "Sekret Serwis" Niezapomniane uczucie. A teraz co? Pójd? i poprosz? o Cd-Action? ...

Cytat: Malvado
(mój ulubiony - Goldberg, chocia? on pra? sie w latach 97-01).
Taa, Goldberg by? niez?y, ale ??de?ka nic nie przebije ;-)

Cytat: SlaveMe
Adept z?ama?e? nog?? Czy poczu?e? po prostu porzebe posiedzenia nad kompem d?u?szej chwili i rozprawiania jak to by?o zajebi?cie lata temu... Mrugni?cie
Hehe, z?aman? r?k? to ja mia?em, ale w?a?nie w 1996 roku ;).

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline bongo

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 27
  • Zobacz profil
  • http://www.alternatywa4.com
Odp: ?rednie lata 90
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 19, 2008, 04:04:05 pm »
Cytat: Sim
przepraszam ale ?migam odpali? emulator do amigi
W co grasz ? Bo ja ostatnio m?cz? Swiva, War Zone, Lethal Weapon, Super Frog, Capitalism, oraz przymierzam si? do Shadow of the Beast. Przeszed?em te? niedawno Titanic Blinky, ale dawniej wydawa?a mi si? bardziej poci?gaj?ca

Wla?nie w Lotusy, w MK2 ...nie wiem czemu ale lubi? wersj? amigow? hehe .. nie?miertelny Sensible World of Soccer jak równie? Cannon Fodder 2 ... WINGS i Desert Strike ostatnio :D a z Polskich oczywi?cie Franko i Doman :) hehe
Osobi?cie moim faworytem na Ami jest a w?a?ciwie s? Black Viper i Flashback (another world 2) i mega gra wszechczasów Moonstone: A hard days Knight

Cytat: Ninja-Spectre
Z seriali ameryka?skich to pami?tam jeszcze "?ar tropików" (jeden z pierwszych jakie pami?tam i "Grom w raju" (z Hulkiem Hoganem)
O tak, "?ar tropików" by?o cudowne. Pami?tam main theme tego serialu. "Grom w raju" te? sie ogl?da?o, w ko?cu wtedy nie by?o du?o wyboru. A te ( dobre ) produkcje ogl?da? ka?dy.

ludzie a co z Policjantami z Miami ? .... Nieustraszonym?? ... Magnum ... Gliniarz i prokurator, Viper i Cobra oddzia? specjalny z Michalem Dudikoffem .. czyli niezapomnianym ameryka?skim Ninja :)

Cytat: Ninja-Spectre
Warto wspomnie? jeszcze mod? na rolki w latach, przez par? lat prawie wszycy na nich je?dzili, te? oczywi?cie mia?em. Oczywi?cie na pocz?tku by? problem z nauczeniem sie je?d?enia na nich Chichot
Równie? mia?em, Magestiki :-) chocia? to nie by? za d?ugi epizod w moim m?odzie?czym ?yciu.

Ja za to deskorolka, nie licz? po?amanych ko?czyn i desek :) ale wiadomo wtedy pojawi? si? Tony Hawk 1 i 2 i pali?o si? pady na PSX :)

Edit: sory troch? namiesza?em z cytowaniem ale padam bo wróci?em z meczu koszykówki wi?c mog?o mi sie ciutk? pomiesza? hehe ... ale chyba ka?dy wie o co chodzi :) pozdro Adept:)

« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2008, 04:07:53 pm wysłana przez bongo »
--- There is no knowledge that is not power ----