'

Aktualności: Mortal Kombat X - podyskutuj o najnowszej ods?onie MK!

Autor Wątek: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?  (Przeczytany 16451 razy)

Offline Piekielny Scorpion

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 505
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ninja piekie?
  • Zobacz profil
2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« dnia: Września 10, 2008, 01:46:16 pm »
Witam ostatnio chodze po ró?nych stronach internetowych i ci?gle widze jak kto? w róznych komentarzach zawsze co? piesze o ko?cu ?wiata w 2012 wed?ug mnie to kolejna bzdura bo je?li nawet b?dzie koniec to nikt nieb?dzie wiedzia? kiedy a wy jak uwa?acie ?

Powróci? z piek?a by si? zem?ci?

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #1 dnia: Września 10, 2008, 02:29:31 pm »
Przypowie?ciom Majów i Egipcjan nie dawa?bym wiary. Owszem, by? mo?e opisuj? oni to zjawisko, ale czynienie z tego "ko?ca ?wiata" jest bzdur?. Podczas zaniku pola magnetycznego jedynie co, to mo?e si? zmieni? sk?ad naszej atmosfery (Poprzez wp?yw wiatru s?onecznego, który b?dzie swobodnie przenika? na Ziemi? podczas zaniku). Nie ma ?adnych dowodów popartych naukowymi tezami, i? jakakolwiek katastrofa mog?aby zaistnie? poprzez wp?yw przebiegunowania. A skoro nauka stawia sprawe jasno, to czym tu jeszcze si? przejmowa?? Ostatnie przebiegunowanie zaistnia?o oko?o 700 ty?. lat temu, jako? homo erectus je przetrwa?  ;)

Na Twoim miejscu bardziej bym si? przejmowa? dzisiejszym dniem, który wszak jest historyczny! Dzisiaj po raz pierwszy uruchomiono zderzacz hadronów LHC. Czyta?em wszystko na ten temat ju? w 2005 roku, czeka?em na ten dzie? kiedy go uruchomi? i wytworz? w nim antymateri? lub minimalne czarne dziury. Nie mog? si? ju? doczeka? raportu zdarze?.

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline Piekielny Scorpion

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 505
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ninja piekie?
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #2 dnia: Września 10, 2008, 03:33:25 pm »
Masza racie to wyj?tkowy dzie? ja te? ?ledze informacie na temat tego wynalazku je?li ten wynalazek b?dzie dzia?a? to mo?e naprawde zmieni? ?wiat  i pogl?d na ca?y wszech?wiat i my?le te? ?e opowie?ci o mo?liwo?ci otwarcia olbrzymiej czarnej dziury która mo?e wch?on?? Ziemie s? poprostu bzdur? jestem pewien ?e ten wynalazek zrewolocionizuje ?wiat

Powróci? z piek?a by si? zem?ci?

Seiben

 • Gość
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 10, 2008, 04:21:38 pm »
Wracaj?c do tematu, trzeba zaznaczy?, ?e Cywilizacja Majów zgin??a nagle, wi?c to mog?o by? przyczyn? przerwania kalendarza. Poza tym, oni zrobili kalendarz na nast?pne ok. 500 lat (je?li si? nie myl?), dlatego po co im by by?o tworzy? t? rzecz na kolejny milion. Warto tak?e zaznaczy?, ?e wiele by?o takich przepowiedni, a jako? ?adna si? nie sprawdzi?a. Jeszcze pozostaje Nostradamus, który twierdzi, ?e ?wiat zginie w 3660 r.(?) przez to, ?e S?o?ce zacznie nagle si? powi?ksza?... W ka?dym razie, mamy du?o czasu przed ?mierci? Ziemi.
Mimo to, nale?y ratowa? Ziemi? przed katastrof? ekologiczn?, bo najprawdopodobniej ta mo?e spowodowa? nasz? ?mier?.

Offline Piekielny Scorpion

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 505
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ninja piekie?
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #4 dnia: Września 10, 2008, 04:50:09 pm »
No to prawda je?li Ziemia dalej b?dzia tak zanieczyszczana to mo?e si? to sko?czy? naprawde tragicznie teraz i w niedalekiej przysz?o?ci

Powróci? z piek?a by si? zem?ci?

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #5 dnia: Września 10, 2008, 05:05:44 pm »
Ale Armageddon ju? by? w 2006 roku na PS2 i X-a.....

A teraz na serio.....
W 2012 nie mo?e by? ko?ca ?wiata bo ja mam samobójstwo zaplanowane na maj 2013...
A tak poza tym to przecie? koniec ?wiata jest codziennie....... ka?dego dnia nasz ?wiat przestaje istnie? dla tysi?cy ?o?nierzy walcz?cych w setkach konfliktów, dla ka?dego wyalienowanego dzieciaka który ma do?? i podejmuje decyzje o ?mierci, dla chorych na nieuleczalne choroby, dla wi??niów w obozach pracy, dla dzieci wyrzucanych na ?mietnik, dla uzale?nionych ludzi którym nikt nie chce pomóc, dla milionów innych ludzi z milionów innych powodów....
?wiat który znamy ko?czy si? dla nas gdy dorastamy i wszystko si? zmienia, gdy umiera nam kto? bliski, gdy nasi rodzice si? rozchodz?, gdy dowiadujemy si? ?e mamy raka, gdy ko? komu ufali?my bezgranicznie wbija nam nó? w plecy, gdy prze?ywamy szok z jakiegokolwiek innego powodu...
Materialnie rzecz bior?c nasz ?wiat te? sie sko?czy..... Chocia? ja raczej u?y? bym s?owa ?e MY GO SKO?CZYMY.... Przy autodestrukcyjnych zap?dach cz?owieka nasze szanse spadaj? do zera.... Zatrucie ?rodowiska, rabunkowa gospodarka, wojna atomowa.... A nawet je?li nie my to ?wiat o zadba... W ko?cu nadejdzie czas gdy S?o?ce zga?nie, gwiazdy przestan? ?wieci?, wszech?wiat si? zatrzyma, ca?e stworzenie si? zmieni a czas przestanie biec....
W jakimkolwiek sensie koniec nast?puje ca?y czas i b?dzie tak dopóki wszytko co znamy i to czego nie b?dzie nam dane pozna? nie dobiegnie kresu....
Ale wied?cie ?e ten kres koniec swój te? b?dzie mia?. I kiedy? gdzie? co? znowu zacznie si? od nowa dzia?....

To tyle je?li chodzi o Koniec..........no mo?e jeszcze to
http://icedog.wrzuta.pl/audio/a96okfaEpw/elektryczne_gitary_-_to_juz_jest_koniecKoniec....... ;)
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline franqey

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 657
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szary eminencja
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #6 dnia: Września 10, 2008, 06:07:02 pm »
Zatrucie ?rodowiska? Co wy Bono kurwa jeste?cie? Zawsze mnie bawili ludzie którzy zajmowali si? takimi pierdo?ami. W latach 60-90 ludzie mieli w dupie ekologi?, nie zajmowali si? filtrami na kominy, a podczas II Wojny ?wiatowej zaczeczyszczenia by?y jeszcze wi?ksze. Ludzie mieli to w dupie, a ?adna katastrofa nie nast?pi?a. A teraz si? wpierdala ludziom do ?bów ?e jak si? b?dzie pali?o siatki z Carefura to nast?pi armagedon. W dodatku mam wra?enie ?e ?aden idiota pokroju Ala Gorea nie my?li logicznie. Skoro jakie? 80 % tego gówna którego si? obawiacie to odparowanie oceanów, to lepiej wyda? te pieni?dze które id? na "oczron? ?rodowiska" na ingerencje w ?rodowisko zmiejszaj?c parowanie oceanów. A tu jaka? zbiorowa paranoja. Rzyga? mi si? ju? chce od tego ?e w sklepie nie mog? dosta? staromodnej nieekologicznej siatki, a strzelenie z kiepa na ulicy uwarzane jest za zachowanie niestosowne. A ?eby was pocieszy? to Ja tej propagandzie nie ulegn?, i dalej b?dziecie musieli ?y? ze ?wiadomo?ci? ?e jaki? dra? bez skrupu?ów dalej brudzi, ?mieci i smrodzi, a armagedon zmierza do waszych domów.Bójcie si?. Tyle ode mnie.
But if you're gonna dine with them cannibals
Sooner or later, darling, you're gonna get eaten
But I'm glad you've come around
here with your animals
And your heart that is bruised but unbeaten
And beating like a drum

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #7 dnia: Września 10, 2008, 06:35:12 pm »
Rzyga? mi si? ju? chce od tego ?e w sklepie nie mog? dosta? staromodnej nieekologicznej siatki,
HAHAHA najlepiej takiej z go?? bab?... :D
Wzruszy?e? mnie.... frangey naprawd?....
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #8 dnia: Września 10, 2008, 06:44:09 pm »
Cytuj
Co wy Bono kurwa jeste?cie? Zawsze mnie bawili ludzie którzy zajmowali si? takimi pierdo?ami. W latach 60-90 ludzie mieli w dupie ekologi?, nie zajmowali si? filtrami na kominy, a podczas II Wojny ?wiatowej zaczeczyszczenia by?y jeszcze wi?ksze. Ludzie mieli to w dupie, a ?adna katastrofa nie nast?pi?a
Czy potrafisz zrozumie? jedn? malutk? rzecz? Katastrofy ekologiczne nie dziej? si? na przestrzeni lat. To raz.
Dwa: Oczywistym jest, ?e ?adna katastrofa nie nast?pi?a. Co, ludzie mieli wyparowa?? Zanieczyszczenie ?rodowiska to rzecz która odk?ada si? setkami lat i ma konsekwencje w przysz?o?ci. To ?e od rewolucji parowej do lat 90 ludzie mieli ?rodowisko w dupie odbije si? na przysz?ych pokoleniach. Gdyby nie wprowadzono praw odno?nie ekologii, mo?e dzisiaj mia?by? astm?, lub raka przez zanieczyszczenie powietrza. Pekin, San Francisco maj? ju? taki smog nad miastem, ?e liczba zachorowa? na raka zwi?ksza si? tam prost proporcjonalnie do ilo?ci wytworzonego smogu. Wi?c czy to naprawd? masz tak ograniczone poj?cie o ?rodowisku, czy sobie jaja robisz mówi?c o tym, ?e ludzie mieli gdzie? ekologie i ?yj?. NO BAAaaa... I nie jeste?my Bono, a porz?dnymi lud?mi, a porz?dny cz?owiek dba o swój ?wiat, w syfie nie chc? mieszka?.

Cytuj
A teraz si? wpierdala ludziom do ?bów ?e jak si? b?dzie pali?o siatki z Carefura to nast?pi armagedon.
Nie przeklinaj, bo to tylko ?wiadczy o Twoim zasobie s?ów. Jako? nikt w tym temacie nie przeklina, tylko oczywi?cie Ty musisz by? wulgrany. Kolego opanuj si? troch?  >:( ?amiesz regulamin tym. Mo?na sobie przekln??, ale bez przesady

?aden armaggedon nie nast?pi. O wiele bardziej wola?bym siatki foliowe, od tych teraz modnych ekologicznych papierowych toreb. Bo zamiast ?cina? setki drzew na te "ekologiczne" torby, lepiej by by?o wyda? pieni?dze na recykling takich reklamówek foliowych.

Cytuj
a strzelenie z kiepa na ulicy uwarzane jest za zachowanie niestosowne
I ja równie? bym Ci zwróci? uwag?. W domu te? kiepujesz szlugi b?d? gdzie? Ulica to wspólne dobro, nienawidz? kiedy id?, a wsz?dzie ?mieci i kiepy. LUDZIE S? KOSZE OD TEGO

Cytuj
A ?eby was pocieszy? to Ja tej propagandzie nie ulegn?, i dalej b?dziecie musieli ?y? ze ?wiadomo?ci? ?e jaki? dra? bez skrupu?ów dalej brudzi, ?mieci i smrodzi
A brud? dalej, je?eli nie szanujesz ani Polski, ani ?wiata by mie? gdzie? co? tak oczywistego jak porz?dek, to ?yj sobie w chlewie, ale ja to bym takich ludzi w dupe kopn?? i jak kto? ?mieci na ulicy to jest po prostu cham i niewychowany. Bo jak mo?na dba? tylko o swój czubek nosa? Mamy ?y? na wysypisku? Czy nie milej jest si? po?o?y? na ??ce czystej i pi?knej ni? pojecha? nad wod? na której sp?ywa piana z zanieczyszcze?, a na brzegach s? ?mieci i kiepy? Ja lubi? jak mam czyste chodniki.
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2008, 07:02:28 pm wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #9 dnia: Września 10, 2008, 07:05:52 pm »
I oto dochodzi do mojej listy jeszcze jeden przyk?ad...
Z jednej strony ?ami?cy prawa porz?dku publicznego zbuntowani przeciw eko-?yciu ludzie pokroju fanqey'a a z drugiej stoj?cy murem z Adeptem zwolennicy zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery....
Ludzko?? nigdy nie b?dzie zjednoczona i nigdy nie b?dzie pokoju i dobrobytu.... jedyna szansa na globalnej wojnie pod has?em : ka?dy przeciwko ka?demu. Islami?ci kontra chrze?cijanie, biali przeciw czarnym, homo kontra hetro, Mortal kontra DC, starzy przeciw m?odym, kobiety kontra faceci, HDDVD kontra Blueray...
Koniec ludzko?ci, Apogeum nienawi?ci, ?lepa eksterminacja inno?ci
A? na ko?cu zostanie tylko jedna grupa która b?dzie mog?a stworzy? ?wiat w jakim by chcia?a ?y?, problem w tym czy po takiej jatce zostanie ktokolwiek i czy b?dzie jeszcze jaki? ?wiat w którym mo?na by cokolwiek budowa?....


Ale ?e? temat wymy?li? Piekielny ;)

PS: Adept, Bono nie jest normalnym cz?owiekiem? :P
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline Ninja-Spectre

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 634
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #10 dnia: Września 10, 2008, 07:18:02 pm »
Jeszcze pozostaje Nostradamus, który twierdzi, ?e ?wiat zginie w 3660 r.(?) przez to, ?e S?o?ce zacznie nagle si? powi?ksza?... W ka?dym razie, mamy du?o czasu przed ?mierci? Ziemi.


Naukowcy przewiduj?, ?e to nast?pi za oko?o 5 milardów lat. Wtedy S?o?ce ma przekszta?ci? si? w Czerwonego Olbrzyma. Chocia? ju? za pó? miliarda lat S?o?ce ma by? tak gor?ce, ?e oceany wyparuj?.
Ale cz?owiek to ile ?yje na Ziemi - par? milionów lat, z czego na cywilizacj? przypada mo?e par? tysi?cy lat.  Wi?c tym raczej nie ma sie co przejmowa?.
Jedynie jaka? wi?ksza planetoida czy kometa mo?e nam zagrozi?, ale ko?ca ?wiata raczej ne wywo?a.

A co do ko?ca w 2012, to ju? mia? by? w 2000 i jako? nie by?o. Teraz podobno jaka? planeta Nibiru ma przylecie?, tylko jako? teraz jeszcze najwi?ksze teleskopy jej nie widz?.

Ale za to na profesjonalnych forach ju? mo?na wiele rzeczy wyczyta?  ;D
np:
http://www.niewyjasnione.pl/Planeta_Nibiru_zbli?a_sie...-t9777.html
http://forum.orion2012.pl/viewtopic.php?t=130&start=0
http://forum.orion2012.pl/viewtopic.php?t=16&postdays=0&postorder=asc&start=60


Offline Tibo

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 215
 • Płeć: Mężczyzna
 • "Tylko umarli widzieli koniec wojny"
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #11 dnia: Września 10, 2008, 08:14:20 pm »
I oto dochodzi do mojej listy jeszcze jeden przyk?ad...
Z jednej strony ?ami?cy prawa porz?dku publicznego zbuntowani przeciw eko-?yciu ludzie pokroju fanqey'a a z drugiej stoj?cy murem z Adeptem zwolennicy zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery....
Ludzko?? nigdy nie b?dzie zjednoczona i nigdy nie b?dzie pokoju i dobrobytu.... jedyna szansa na globalnej wojnie pod has?em : ka?dy przeciwko ka?demu. Islami?ci kontra chrze?cijanie, biali przeciw czarnym, homo kontra hetro, Mortal kontra DC, starzy przeciw m?odym, kobiety kontra faceci, HDDVD kontra Blueray...
Koniec ludzko?ci, Apogeum nienawi?ci, ?lepa eksterminacja inno?ci
A? na ko?cu zostanie tylko jedna grupa która b?dzie mog?a stworzy? ?wiat w jakim by chcia?a ?y?, problem w tym czy po takiej jatce zostanie ktokolwiek i czy b?dzie jeszcze jaki? ?wiat w którym mo?na by cokolwiek budowa?....


Ale ?e? temat wymy?li? Piekielny ;)

PS: Adept, Bono nie jest normalnym cz?owiekiem? :P

Taka jest prawda ?e ludzie dopiero si? jednocz? jak czuj? si? naprawd? zagro?eni.A tak to ka?dy ka?dego ma w dupie bo ludziki na Ziemi s? samolubne.Dopóki dobrze si? im ?yje i nie widz? korzy?ci w pomaganiu innym to wol? si? k?óci? i prowadzi? ?wiat do samo destrukcji (w ko?cu trzeba ?y? chwil? a wszytko inne mie? gdzie?).A gdy nast?pi wojna to wszyscy zamieniaj? si? w super bohaterów i matki Teresy

"Tylko umarli widzieli koniec wojny"

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #12 dnia: Września 10, 2008, 08:48:38 pm »
A jak?e!
Nie zgodz? sie tylko z jednym .......
Ludzie zawsze do ko?ca pozostaj? egocentrycznymi sukinsynami. Sory, ale to prawda. Jak ju? zauwa?y? Tibo wszyscy maj? wszystkich w dupie do momentu arcyzagro?enia które wprawia ich w niepokój tudzie? strach o w?asn? dup? w której i tu si? powtórz? maj? bli?niego swego. No có? niestety jeste?my stworzeniami stadnymi ?yj?cymi w grupach.... Nie wiele jest jednostek niezale?nych w pe?ni. Wszystkich nas hamuje co? pod?wiadomie. Nie zabijemy wroga bo mog? nas z?apa? a nie warto przesiedzie? reszty ?ycia w pierdlu za jakiego? ?miecia, nie b?dziemy kra?? bo ja spojrzymy matce w oczy kiedy nas z?api?, nie powiemy g?o?no ?e nienawidzimy emigrantów typu cyganie albo rumuni bo kradn? i zabieraj miejsca  bo zaraz dostaniemy od rasistów. I taki jest chory i popieprzony ten ?wiat: powiesz ?e peda?y powinny sie leczy?- zjebi? cie od nietolerancyjnych nazistów, powiesz ?e Bruce Willis ma zajebi?cie przystojny kole? to te same osoby przypn? ci etykietk? cioty.... Nic tylko bluzganie drugich by wypromowa? w swoich oczach swe ?a?osne Ja. Wszystkie dobre rzeczy których dokonujemy robimy dla w?asnych korzy?ci. Nidgy dla dobra innych. Nigdy. Oddasz ostatnie pieni?dze potrzebuj?cemu przyjacielowi? ?wietnie, ale tylko dlatego ?eby wszyscy zobaczyli jaki jeste? wspania?y, ?eby? móg? pokaza? mu ze bez ciebie sobie nie poradzi, ?e by udowodni? sobie jaki jeste? wspania?y. Spróbuj da? kas? komu? kogo nienawidzisz. Dlatego nigdy nie b?dzie ko?ca morderstw ani wykorzystywania. Ka?dy w mniejszym [i tu znajduje sie oko?o 10% ludzko?ci] bardzo du?ym [oko?o 80%] i lub przeogromnym [kolejne 20%] stopniu gardzi drugi byle wypromowa? siebie.

"Z rado?ci? zrzekamy si? w?asnych korzy?ci byleby?my mieli zagwarantowan? szkod? bli?niego......."

Powinni?my wyczekiwa? ko?ca....
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline franqey

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 657
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szary eminencja
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #13 dnia: Września 10, 2008, 09:43:07 pm »
Wi?c po kolei:
1.Co tam San Fransisco, sp?dzi?em trzy dni w senatorium w Timirtale ( Kazachstan). Miasto górnicze, w kraju gdzie nie obowi?zuj? zakazy o których mówisz. Mie?ci si? w dolinie, smog unosi si? nad ca?ym miastem, domy mieszkalne budowane s? na nasypach uranowych, a ?rednia d?ógo?? ?ycia wacha si? w granicach 40 lat. A astm? pewnie i tak b?d? mia?, bo pal? jak smog/k, wi?c nie musisz mnie Adept u?wiadamia?, ani moralizowa?.
2. Nie zmienia to jenak mojego podej?cia do ?ycia. Wol? strzeli? sobie z kiepa, gdy? w moim odczuciu jest to badziej estetyczne ni? czysta ulica, wol? 10 minut je?dzi? zajebi?cie zanieczyszczaj?cym ?rodowisko Dogem Challengerem z 71 roku, ni? jak?? cholern? hybryd? cho?by 20 lat, wol? pali? szlugi, bo przyjemno?? z tego p?yn?ca jest dla mnie cenniejsza ni? nawet 10 lat ?ycia wi?cej w ci?g?ym wkurwie.
3. Przeklinanie pewnie ?wiadczy?o równie? o zasobie s?ów Tarantino, Tuwima i Pi?sudskiego. Tak se t?umacz.
4. Nie dyskutuj? z tez? ?e o ?rodowisko trzeba dba? w jakim? rozs?dnym stopniu, lecz z oszo?omami pokroju Ala Gorea twierdz?cych ?e globalne ocieplenie spowoduje armagedon za 30 lat je?li nie b?dziemy za nie nie po?wi?cimy tego czego kochamy.
5. Polsk? szanuj?, chamem jestem.
6. Karbar, to? dokona? odkrycia! Ja my?la?em ?e ludzie si? kochaj? i robi? wszystko z dobrego serduszka! A oni to tak dla pró?nej chwa?y? Od dzi? te? bend? niedobry.
7. Jak zostanie ta jedna grupa która b?dzie mog?a stworzy? ?wiat w jakim chcia?a by ?y?, to te? zaczn? si? napieprza?. Jakby lud?ko?? uczy?a si? na b??dach to ju? dawno by?my mieli utopi?.
8. Jak s?o?ce si? wypali to ju? dawno b?dziemy potrafili si? teleportowa? do innego uk?adu.
9. Planetoida by?a dobra na dinozaury. Obecnie cz?owiek ma tak? technik? ?e mo?e zniszczy? planetoid?, b?d? schowa? si? pod ziemi?. A jakby zagro?enie by?o na prawd? realne, to wszystkie pieni?dze ?wiata i tak posz?y by na zabranie ludzi nz ziemi.
10. To w czym ja bym wypatrywa? zag?ady to:
a) wojna atomowa ( ale o tym pisa? karbar)
b) ewolucja
c) in?ynieria genetyczna, robotyka ( wszczepianie chipów etc.) i wszystkie inne pierdo?y które mog? w konsekwencji doprowadzi? do tego ?e cz?owiek przestanie by? cz?owiekiem
d) jaka? choroba która zabija szybciej ni? si? na ni? znajduje lekarstwo.

But if you're gonna dine with them cannibals
Sooner or later, darling, you're gonna get eaten
But I'm glad you've come around
here with your animals
And your heart that is bruised but unbeaten
And beating like a drum

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: 2012 koniec ?wiata czy kolejna bzdura ?
« Odpowiedź #14 dnia: Września 10, 2008, 09:58:25 pm »
bo pal? jak smog/k,
Smoke......

oszo?omami pokroju Ala Gorea
Kim jest Al Gore? Kole? kr?ci gore? Flaki i te sprawy?

6. Karbar, to? dokona? odkrycia! Ja my?la?em ?e ludzie si? kochaj? i robi? wszystko z dobrego serduszka! A oni to tak dla pró?nej chwa?y? Od dzi? te? bend? niedobry.
frangey ty to wiesz bo jeste? zepsuty, a ludzie my?l? ?e po?wi?caj? si? zbawiaj?c ?wiat a tak naprawd? robi?a to przez pod?wiadome pragnienie skupienia na sobie uwagi i ukazywania siebie lepszymi ni? w rzeczywisto?ci s?. Ale ty musisz i?? za s?owami Marva: "B?d? dobry......"

9. Planetoida by?a dobra na dinozaury. Obecnie cz?owiek ma tak? technik? ?e mo?e zniszczy? planetoid?, b?d? schowa? si? pod ziemi?. A jakby zagro?enie by?o na prawd? realne, to wszystkie pieni?dze ?wiata i tak posz?y by na zabranie ludzi nz ziemi.
Bruce Willis!!! Bruce Willis!!!!

A  ja stawiam na wojn? atomow?
Grzyby atomowe i te sprawy...........
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
25 Odpowiedzi
13714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2011, 08:30:27 pm
wysłana przez Grodek118
0 Odpowiedzi
3226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2012, 10:47:32 am
wysłana przez Di
22 Odpowiedzi
9111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2012, 04:22:25 pm
wysłana przez Anevis
9 Odpowiedzi
4578 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2012, 06:07:56 pm
wysłana przez johnx
0 Odpowiedzi
2820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2012, 10:39:38 am
wysłana przez sla