'

Aktualności: Mortal Kombat Center - strona wraca jako archiwum.

Autor Wątek: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?  (Przeczytany 37640 razy)

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« dnia: Kwietnia 12, 2009, 12:20:38 am »
Witam, temat o tym co Was wkurwia w Mortal Kombat, co chcieliby?cie zmieni? oraz co Was tak razi w oczy, ?e wytrzyma? nie mo?ecie. Ja mo?e zaczn? co mnie denerwuje w Mortal Kombat: SZTUKI WALKI, ot co!

O ile dodanie nazw sztuk walk do pos?uguj?cych si? nimi postaci to ciekawy pomys?, o tyle ju? im dalej i g??biej w to cz?owiek wchodzi, tym gorzej je?eli chodzi o logik?. Z punktu widzenia gracza jest wszystko w porz?dku. Ka?da posta? jest oryginalna, ka?da oprócz stroju posiada te? w?asny zestaw ciosów, w?asn? histori?, zako?czenie, a od niedawna ka?da posiada w?asne style walki które ju? nie s? anonimowe. Niby wszystko OK, lecz jak ju? wspomnia?em o logice (O ile mo?na mówi? o logice maj?c na my?li gr? komputerow?, która z góry j? odrzuca) to si? to wszystkiego kupy nie trzyma. Okiem osoby która i interesuje si? Mortal Kombat i sztukami walki dostrzegamy pewn? rzecz któr? chcia?em przedstawi?. I dlatego pytam: Po jakiego grzyba programi?ci wrzucili ka?dej postaci inny styl walki??

Okej przejd?my do sedna :

Wiadomo (Je?eli id?c tu ku urealnieniu rozgrywki [Przecie? o to programistom chodzi?o, by doda? realizmu nazywaj?c po imieniu sztuki walki, w ko?cu mogli je nazwa? Sub-Zero Jutsu, b?d? Kano Jutsu, ale jednak nazwali je tak jak w rzeczywisto?ci = to o czym? ?wiadczy]) Okej na czym to ja sko?czy?em? Ah tak, wiadomo wi?c ?e od pocz?tku serii Mortal Kombat ka?dy z wojowników trenowa? jak?? tam sztuk? walki . Azjaci (Kung Lao, Liu Kang) To jakie? tam Chi?skie Kung-Fu, Scorpion i Sub-Zero jakie? tam Sztuki walki Ninja/Lin Kuei itd. Mo?na tak by?o zgadywa?. Teraz karty zosta?y ods?oni?te wg. Wizji autorów gry (Czyli co kto trenowa?) i co si? rzuca w moje oczy? Ano tylko jeden wniosek: I? autorzy mieli wielki kapelusz z powycinanymi skrawkami papieru na którym by?y wypisane sztuki walki i losowali je dla ka?dej z postaci z osobna po trzy sztuki. Mówi? to, gdy? wiele sztuk walki wydaje mi si? nie na miejscu, a kilka mocno nielogicznych i wr?cz g?upich dopasowa?. Nie mówi?c ju? sk?d postacie z Za?wiatów nauczy?y si? konkretnych ludzkich styli.

Zacznijmy od mojego ulubionego przyk?adu:
-> Kano:  Styl - Xing yi - Niby wszystko w porz?dku bo i tak pewnie 99 % graczy nie ma poj?cia co to za nazwa, gdyby nie to ?e ten 1 % ma poj?cie i si? mocno dziwi. Poza tym o prawd? tu chodzi. Nie wspominaj?c ju?, i? wi?kszo?? sztuk walk tutaj wypisanych kompletnie nie nadaje si? do walki, a ju? w szczególno?ci takiej brutalnej jakiej wymaga formu?a Mortal Kombat ("Tu nie chodzi o ?mier?, ale o ?ycie!") to XING YI jest to sztywny styl Kung-Fu (Jak wi?kszo?? opisanych tutaj oprócz San Shou Kensiego), który jest nastawiony na formy czyli gotowe uk?ady nie przydaj?ce si? w ogóle w walce. Nie do?? ?e jest nieskuteczny, to jeszcze wymaga wiele cierpliwo?ci od ucznia i pokory w poznawaniu d?ugich form POKAZOWYCH, a akurat nie wyobra?am sobie by Kano mia? na tyle cierpliwo?ci czy dusz? adepta sztuk walk poznaj?cego pi?kne uk?ady pokazowe. I raczej by? bym sk?onny s?dzi?, ?e Pan Kano uczy si? jakiego? MMA, wolnej walki, czy tam jakiego? morderczego systemu zbrutalizowanego pod ulic?, a nie lekkie, sztywne i delikatne Kung Fu z Formami Stylu Xing Yi. No ludzie, troch? logiki!

Okej, kolejnym dla mnie nieporozumieniem utwierdzaj?cym mnie w fakcie, i? autorzy gry nie mieli wielkiego poj?cia o tym jak? komu umieszczaj? sztuk? walki, jest AIKIDO (Nadal Kano). Bandzior, nikczemnik, przest?pca, z?oczy?ca, zwyrodnialec i co ? Cytat z Wikipedii: "Podstaw? tego stylu jest trening trwaj?cy lata, a celem jest opanowanie agresji, samoobrony oraz panowania nad emocjami" Nosz qrwa, wypisz wymaluj Kano, prawda? NIE? NO W?A?NIE AAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa, CO ONI MY?LELI DAJ?C MU AIKIDO za sztuk? walki?! Na?pani byli czy co?! Kano trenuj?cy sztuk? walki w której niepos?usze?stwo czy agresja jest karana surowo i niewskazana? I gdzie g?ównymi aspektami s? spokój, uduchowienie i takie tam? Eh, idziemy dalej...

-> Sony`a i Tae Kwon Do, oraz Quan Chi i Tangsoodo. Obie sztuki walki s? podobne, cechuje je efektowne kopni?cia jakich nie uraczymy w innych stylach. A jako? nie zauwa?y?em aby Quan Chi Czy Sonya wywijali osza?amiaj?co nogami wybijaj?c si? ponad innych. Nieeee, to Hwoarang z Tekkena trenowa? Taekwondo i to by?o wida? (I ka?dy kto gra? w Tekkena zgodzi si?, ?e si? wybija? ze swoimi nogami, baaa to by?a jego JEDYNA zaleta), a ta dwójka? Niby ten sam styl, a do Hwoarang`a jak st?d do Ekwadoru.

-> Kenshi: Tai Chi... Rekreacja ruchowa, kompletnie nie nadaj?ca si? sztuka walki do realiów Mortal Kombat. Tai Chi to g?ównie powolne ruchy które maj? przybli?y? trenuj?cego do wszech?wiata, nirvany czy po prostu doda? zdrowia, ale w porz?dku móg? to trenowa? rekreacyjnie ;-) ratuje go genialne San Shou. 


Kitana : Ba Gua i Eagle Claw, kolejne style gdzie k?adzie si? nacisk na formy, a nie walk?. Równie dobrze mo?na by je porówna? do rekreacji ruchowej.

Dalej ju? nie b?d? wymienia?. Nie wiem czemu programi?ci uparli si? by ka?demu da? co? innego. Nie do?? ?e to dziwnie wygl?da, to jeszcze niektóre rzeczy s? nielogiczne. By? mo?e autorzy nie chcieli ?adnego stylu faworyzowa?,  b?d? wskazywa? palcem który styl najskuteczniejszy i wyidealizowa? sztuki walki stawiaj?c je wszystkie na równi. Jednak mimo tego niektóre pozycje si? k?óc? z postaciami, a to ideologicznie, a to pod wzgl?dem skuteczno?ci. Ogólnie jednak pomys? dla mnie poroniony. Po jak? choler? obdarli Mortal Kombat z tego ca?ego mistycyzmu. Po co mi wiedzie? co trenowa? Scorpion. Informacja ta zamiast mi dostarczy? przyjemno?ci tylko mi zepsu?a wszystko. Czy nie mogli zostawi? tego tak jak by?o do Mortal Kombat Trilogy, czyli ka?dy umie walczy? po swojemu, ale nie wchodzimy z butami do danej postaci i nie wiemy czy trenowa? boks, sumo czy inny styl. Sprawa indywidualna i tajemnicza, nie rozumiem po co, dlaczego i co nimi kierowa?o przy tym by "Odkry? tajemnic? co kto trenowa?". PO CO MI TO ?! ZNISZCZY?O MI TO OBRAZ wojowników którzy trenowali po prostu by by? skutecznymi. W lesie, z kompanami, w zamku Shao Kahna, ka?dy wojownik trenowa? by prze?y? w Za?wiatach itd. Trenowanie pozwala?o na jako taki ?ywot i pozostanie ?ywym przez jaki? czas w ?wiatach po których niebezpiecznie by?o si? porusza?. W czasach kiedy TURNIEJ walk decydowa? o losach ca?ych ?wiatów normalne jest to, ?e k?adziono nacisk na WALK?. Po jak? choler? wi?c to teraz tak uproszczyli, ?e dodali LUDZKIE (Bo istniej?ce na realu!) style sztuk walki. O dup? rozbi? takie pomys?y.

Musz? te? wspomnie?, i? par? postaci ma idealnie dopasowane style jak: Shang Tsung, Bo' Rai Cho, Johnny Cage czy Cyrax. Niestety dla mnie jako dla adepta sztuk walki, pomys? z nazwaniem stylu ka?dej postaci (I to po trzy!) jest nadal chybiony i nie tyle dziwny co wkurzaj?cy :-) Jakby nie mo?na by?o zostawi? po staremu np. Kano uczy? si? walki na ulicy, na ringu w Organizacji Red Dragon, czy po rostu walczy bez zasad, to nie, bo dowalili mu sztuki walki które nie do?? ?e nie pasuj? do niego to jeszcze k?óc? si? ideologicznie z jego charakterem. BRAWO, po prostu BRAWO. Je?eli to ma uatrakcyjni? rozgrywk? to nie mam nic przeciwko, mog? do?o?y? co chc?, ale je?eli chc? bym w to wierzy?, ?e oni trenowali takie, a nie inne style walki, to ju? mnie wkur***j?. Pozdrawiam i w?a?nie to mnie wkurza w Mortal Kombat. A co Was wkurza?

PS. Pozatym nie wiedzia?em ?e Cyrax by? z ZSRR. DNO  ;D

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2009, 01:08:02 am »
Heheheheheh Smutny temat ale potrzebny :)

Podobnie ja ty Adept ci??ko mi prze?kn?? te style walki. Wychodzi ?e wszystkie style wymy?lono na Ziemii i to z niej si? rozpowszechni?y na inne realmy. Jakby nie mo?na by?o pomysle? nad zmienieniem nieco kilku stylów i daniu im nazw typu Cage's Karate albo Shokan Co?tam-Co?tam. Jak widze Reptile'a który pochodzi z Zattery kopi?cego przeciwnika w stylu który jaki? kole? wymy?li? 500 lat temu na Okinmawie czy gdzie? tam no to r?ce opadaj?.... [chocia? z drugiej strony jak ja by?em na nukach u zatteria?skich mistrzów to mo?e Rep by? u nas ;)] Ale nic to...

Ano tylko jeden wniosek: I? autorzy mieli wielki kapelusz z powycinanymi skrawkami papieru na którym by?y wypisane sztuki walki i losowali je dla ka?dej z postaci z osobna po trzy sztuki.
Pewnie ten od Raidena z cz??ci 2D
 
Jednak w pewnym stopniu staje te? w obronie tych stylów. W MKDA wprowadzili po 2 style walki wr?cz i styl w?adania broni? bia??. Gdyby nazwali je Style One, Style Two, Weapon Style no to sorry ale by?o by jeszcze gorzej. Je?li ju? musieli dawa? style to ja bym chcia? widzie? to tak: Robi? 1 dopracowany styl walki wr?cz a nie 2 ró?ne style, plus styl walki broni?. Dla najbardziej realnych postaci typu: Sonya, Liu; wybieraja normalne style, niektóre lekko zmienione jesli trzeba. Dla postaci takich jak Shao, Reptile czy Kitana przerabiaj? znane im style, nadaj? nowe odpowiednie nazwy i w materia?ach o produkcji lub postaciach ?ciemniaj? ?e te style s? podobne do jaki? ziemskich. To mog?bym zakceptowac bez niczego. Druga sprawa to w?a?nie to Aikido dla Kano.... tego juz sie nie da wyt?umaczy? jak tylko przez ten kapelusz wspomniany przez Adepta...

Mnie w MK najbardziej wkurza.....
BRAK SPÓJNO?CI W FABULE....
Brak jakiegokolwiek oficjalnego pe?nego opracowania histoii, czy wszystkich postaci.... Nawet nie chce mi sie o tym pisa?. Jak sobie pomysle ?e od 1995 roku mamy informacje ?e Kurtis prze?y? najazd Shoa na nasz ?wait bo w t? feraln? noc pracowa? to mnie cukier skacze.... To znaczy ?e wszyscy 5999999999 mieszka?ców Ziemii mia?o wolne? A je?li nawet to co on kurde robi? ?e go wojsko Kahna nie dosi?g?o??? Te i innego typu debilizmy [np klony Imperatora] nie daj? mi spokoju. A jak juz sie ?ale to musze wspomnie? o tym ?e nasza ukochana gra nazywa sie MORTAL KOMBAT - WALKA ?MIERTELNIKÓW. Niestety bohaterowie wracaj? zza grobu jakby wracali z kibla do stolika w KFC. Skoro tak ?atwo jest wskrzesi? istote ludzka to czemu Scorpion nie wskrzesi? swojej ?ony i dzieciaka i nei zamieszka? z nimi gdzie? na peryferiach ?wiatów.... Ok jest widmem.... Mo?e dlatego.... Ale nie chodzi tylko o to. To ze mo?na wskrzesic dowoln? postac niszczy jakiekolwiek napiecie. Co z tego ze ktos ginie w jednej cz?sci skoro w nast?pnej mo? ebez problemu znowu ?y? i zgin?? znowu? I takich rzeczy jest od groma... nie chce mi sie tu wszytskiego wymienia?, na pewno sie wam kilka patentów przypomina... I jeszcze wiekszo?? nowych posatci od MKD ale o tym ju? sie produkowa?em w "Najulubie?szych..."

Jest jeszcze jedna sprawa a o niej jutro. Dzi? juz ide w kime.....
Oczywi?ce nie mo?emy pozowili? ?eby to o czym tu piszemy zabi?o nasz? mi?o?? do MK. Popsioczy? mo?na ale mino tych minusów i tak pozostane wierny Smokowi, cho? przyznaje ?e by?o kilka chwil kiedy ...... ehhh niewa?ne...  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2009, 01:18:08 am wysłana przez SlaveMe TortueMe KillMe »
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline SalEm

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 18
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2009, 08:42:07 am »
Z tymi sztukami walki macie racj?.Po prostu nikt si? do tego nie przy?o?y? i nie pomy?la?.
Mnie denerwuje ewolucja postaci i dodawanie nowych,nietrafionych postaci.Zaskakuje mnie ludzka wyobra?nia i brak umiaru,dodawanie dziwnych historii.Autorzy zawsze chc? napakowa? postaci,które s? dla mnie niepotrzebne i które mnie wr?cz odpychaj? od MK.Dla mnie Mortal Kombat sko?czy? si? na Trilogy.Brakuje mi starych strojów,starego wygl?du niektórych postaci.Niektóre postacie tak przykoksowali,?e bardziej nadaj? si? na kulturystów,a nie na wojowników.Brakuje prostoty,a za du?o kombinowania z tym co by?o dobre i zmienianie tego.Nie podobaj? mi si? miecze,cho? to pewnie dla niektórych jaka? ciekawostka,ale nie dla mnie.W Armagedonie spieprzyli Motaro.Co to ma by??Motaro przecie? jest minotaurem,a tu gania na dwóch girach... Denerwuje mnie brak spójno?ci w fabule,jak ju? kto? o tym wspomnia? i wymy?lanie na si??,?eby "zaciekawi?" fana.
Wiem,?e gra musi si? sprzedawa? dlatego dodaj? jakie? nowe rzeczy do MK,ale przez to gra traci dla mnie klimat i nawet nie mam ochoty spróbowa? pogra? w nowe ods?ony MK.
"?miejcie si? ze mnie,bo jestem inny.Ja si? ?miej? z Was,bo wszyscy jeste?cie tacy sami."

"Ludzie buduj? za du?o murów,a za ma?o mostów." I.Newton

Offline Sajin

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 9
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2009, 09:05:50 am »
Co mnie wkur***?

Blaze (MKA) - WTF is this?
Cyrax - Afroamerykanin w chi?skim klanie. Sk?d si? tam wzi???
Cyrax i Sektor - obaj walczyli Sambo i Ninjitsu. Od kiedy w chi?skim Lin Kuei ucz? rosyjskich i japo?skich sztuk walki. Kenpo Sektora w MKA jest ok, pochodzi m. in. z Chin, czasami nazywane jako 'chi?skie karate'.
Dejgony i Tejweny - wypad z Mortala
Drahmin - Wola?em jego style walki z DA (Oni, Netherrealm) ni? z A (beznadziejne Hung Gar)
Ermac - Walczy chi?skimi stylami, ale mi na chi?czyka nie wygl?da. Bardziej na cz?owieka pochodzenia perskiego.
Kan... Jarek - Kopia Kano, nieudanie od?wie?ona w Armageddonie

Potem wrzuc? reszt? moich sm?tów, bo mnie dy?ka boli ;) Smacznego zaj?ca :>

edit: Motaro na dwóch girach w 3D by?by trudny do animowania. Podejrzewam, ?e dla zaoszcz?dzenia czasu odwalili cyrk z Minosami, albo po prostu nie mieli skilla, by animowa? Centaura w 3D.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2009, 09:08:18 am wysłana przez Sajin »

Offline Annihilator

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 140
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2009, 07:19:04 pm »
+ Wkurwia mnie to, ?e Motral od paru ?adnych lat nie wychodzi na PC.

+ Wkurwia mnie te? po??czenie z DC.

+ Wkurwia mnie fakt traktowania po macoszemu rynku
europejskiego przez Midway.

+  Wkurwia mnie zrobienie z Mortal Kombat: Annihilation filmu klasy B po sukcesie MKTM.

+ Wkurwia mnie, ?e filmu MK3 nie b?dzie.
REGGAE!

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2009, 08:43:46 pm »
+ Wkurwia mnie fakt traktowania po macoszemu rynku
europejskiego przez Midway.
O to! W?a?nie to! ?wi?te s?owa Annihilatorze...
To mój kolejny powa?ny minus zaraz po fabularnych jazdach i pierdo?ach w MK. Tak naprawd? to mój pierszy zarzut jaki wysun??em przeciw Midway.
Jestem posiadaczem [i do tego dumnym!] PSX z Europy ?rodkowej. I jao? nie mog? sie pozbyc uczucia ?e jestem dumany przez Midway przy ka?dej niowej ods?onie MK. UMK3 na PSX nieby?o, OK wtedy nadrobili ten brak MKT. Problem w tym ?e wydaj?c jaki? nowe MK Midway przyzwyczai?o sie do robienie tego w taki sposób: pracuj? nad nowym MK, wydaj? go na PS, potem rbia wersje na inne konsole i dorzucaja do niej nowe postecie albo kolejne tryby w walce. MK4-->MKG [6 nowych postaci], MKDA-->MKTE [nowe postacie , nowy tryb]. Do tego dochodzi np MKSM - amerykanie maj? przy okazji MKII a my nie. Wersja de lux MKA z gra UMK3 i róznymi wersjami ok?adki. Posiadacze PSX zato mog?sie poszczyci? tym ?e tylko n aich konsole wysz?o MKSF. No jest napawd? wypas.....
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline ildjarn

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 288
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2009, 09:17:44 am »
Mnie denerwuje wydawanie konwersji na GB gier logiem MK, które nie do?? z orygina?ami nie maj? nic wspólnego, to jeszcze s? kompletnie niegrywalne, zw?aszcza gameboyowy MK4 (dramat) - od tego gówna lepsze s? nawet NESowe piraty z MK1/MK2. I niech nikt nie mówi ?e nie mo?na by?o tego dobrze zrobi? - vide kieszonkowa konwersja Street Fighter Alpha (a nawet ?wietny port SF2 dla Pegasusa).

Offline 'Dranzer

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 58
 • Płeć: Mężczyzna
 • Let's Mortal Kombat Begin!
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2009, 10:44:54 am »
Wszystkie wymienione powy?ej minusy istotnie s? minusami MK :). Ale ja mam jeszcze jeden. Mo?e wywalicie mnie za to z forum, ale wkurwiaj? mnie litry krwi tryskaj?ce na wszystkie strony. Kto? dostaje w mord?, a na ziemi? leci wiadro krwi... Dla mnie to lekka przesada. W MK2 jeszcze to jako? wygl?da?o, a nawet by?o fajne, ale od MK:DA po dwóch rundach arena wygl?da jak po Bitwie pod Grunwaldem. Co prawda w MKvsDCu nie ma tyle krwi, ale z t? cenzur? przegi?li w drug? stron?. Jak mi co? jeszcze wpadnie do g?owy do napisz?. Dzi?kuj?
Staring at the carnage, praying that the sun would never rise.
Living another day in disguise.

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2009, 04:04:07 pm »
Mnie w MK najbardziej wkurza.....
BRAK SPÓJNO?CI W FABULE....
Brak jakiegokolwiek oficjalnego pe?nego opracowania histoii, czy wszystkich postaci....
Jak sobie pomysle ?e od 1995 roku mamy informacje ?e Kurtis prze?y? najazd Shoa na nasz ?wait bo w t? feraln? noc pracowa? to mnie cukier skacze....
Z jednej strony ?wi?ta racja, a z drugiej to w sumie Mortal Kombat tak bardzo nie odstaje od innych naparzanek. Kurtis Stryker jest chc?c nie chc?c tak? postaci? t?em. Nie jest popularny, gra si? nim czasami i nie ma potrzeby by pisa? i t?umaczy? dog??bnie jego histori?. Oczywi?cie ja bym chcia?, aby ka?d? rzecz wyja?nili, ale jak to bywa wszystko skupia si? w oko?o g?ównych postaci. W Mortal Kombat wokó? ninja, si?ami dobra (Azjaci + si?y specjalne i si?ami z?a (Armia Shao), w Tekkenie wokó? Mishima Family, a w Street Fighterze eksponowani byli Ryu, Ken, Guile. I czy tam jako? dog??bnie wyja?nili histori? Hondy ze Street Fightera? Czy Ganryu z Tekkena? Postacie t?a niestety. Pare frazesów na wymy?lenie im historii i wprowadzenie w turniej i na tym si? ko?czy ich udzia? w fabule.

Brakuje mi starych strojów,starego wygl?du niektórych postaci.Niektóre postacie tak przykoksowali,?e bardziej nadaj? si? na kulturystów,a nie na wojowników.
W?a?nie niedawno o tym rozmawia?em z Death Dealerem. Jeste?my dok?adnie tego samego zdania. Ja wola?em nawet jak wojownicy ninja ró?nili si? tylko kolorami ni? jak teraz maj? te udziwnione stroje, setki wisiorków, zwisaj?cych materia?ów, sznureczków itd. itd. A co do przykoksowania to ?wi?ta racja. Kto? za du?o sterydów si? na?yka? ;[

wkurwiaj? mnie litry krwi tryskaj?ce na wszystkie strony. Kto? dostaje w mord?, a na ziemi? leci wiadro krwi... Dla mnie to lekka przesada...
Co do...

W MK2 jeszcze to jako? wygl?da?o, a nawet by?o fajne, ale od MK:DA po dwóch rundach arena wygl?da jak po Bitwie pod Grunwaldem
Aaaa, ju? Ci? mia?em zbanowa? bo my?la?em, ?e chodzi Ci o MK2, ale do czyta?em to zdanie  ;D Oczywi?cie masz racj?. Ogólnie od Mortal Kombat 4 wszystko zacz??o si? psu?.

Dobra, co mnie denerwuje. Ano Mortale 3d. Ani w nich klimatu nie ma, czyli tego w czym si? zakocha?em zaczynaj?c przygod? w Mortal Kombat, ani dobrej rozgrywki. Ja nie wiem, z Death Dealerem jeste?my ju? stare konie, a i tak najbardziej bawi nas wspólna rozgrywka w Mortal Kombat II z lat 90. Gdzie tu post?p technologiczny? Nowe technologie, dopasowanie mo?liwo?ci do gustu nowoczesnego gracza, no gdzie to? Skoro doros?e ch?opy nadal najbardziej bawi? si? przy grze wymy?lonej w 1993 roku. To wszystko przecie? powinno i?? do przodu, a jedyne co widz? to gry bez polotu, klimatu, bezp?ciowe, napakowane grafik? i efektami gry widmo bez duszy. Technologia 3d mia?a by? nowym wyznacznikiem w standardach gier komputerowych, a Mortale robione t? technik?, to tak jakby inny rozdzia?, inne gry. Wiem, ?e gry z jednej serii musz? si? ró?ni?, ale taki Mortal Kombat 1, a Mortal Kombat Trilogy te? si? ró?ni? od siebie i co? I obie s? wspaniale grywalne. Wi?c Mortal Kombat Trilogy i Mortal Kombat: Deadly Alliance te? si? powinny ró?ni? od siebie, tyle ?e pierwsza gra jest grywalna, a druga to ju? jaki? nowy produkt. Jako? da?o si? zrobi? dwie ró?ne gry grywalne (MK1 i MKT), a po wej?ciu w ?wiat 3d ju? te ró?nice s? tak diametralne, ?e odbieraj? mi przyjemno?? grania.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2009, 04:08:31 pm wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline ildjarn

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 288
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2009, 06:47:47 pm »
Mnie wkurza (czy raczej - wkurza?o) lenistwo kolesi z Midway i ich uwielbienie dla prowizorki. Jak to jest, ?e w MK1/MK2 ka?dy ninja (oprócz hiddenów) móg? mie? w?asn? postaw?/sposób poruszania si?, a w UMK3/MKT zunifikowano niemal wszystkich - krok w ty? wynikaj?cy z niedbalstwa. Tak samo z Animality - najpierw w MK3 bardzo dopracowane sprite'y zwierz?t (czy raczej - ich kontury), w kolejnych cz??ciach za to zmiana konceptu na tandetnie pokolorowane, nieciekawe projekty bestii - niekonsekwencja i lenistwo. Nie dawali bossom w serii 2D fatali, bo ich postacie by?y niewymiarowe w stosunku do zwyk?ych wojowników - a przepraszam, czy to tak trudno by?o zrobi? co? na kszta?t wyko?cze? Motaro/Shao z MKT/N64, czyli fatality skuteczne tylko na linii boss->wojownik? Dlaczego nie mo?na wyko?czy? Nooba/Jade/Smoke'a w MK2 i tako? przypisa? im chocia?by fatale Scorpiona/Kitany/Sub-zero/Reptile'a? Dlaczego w MKT klasyczni Jax/Kano/Rayden/Kung lao nie maj? sekwencji biegania? Lenistwo uniemo?liwi?o te? do??czenia Stage Fatality w The Pit 2 z MKT, bo przecie? trzeba by dokr?ci? animacje spadania dla wojowników... A g?upi ending dla Nooba czy Goro w MK4 to te? by?by jaki? problem? Itd. Etc. Itp.

Offline Piekielny Scorpion

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 505
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ninja piekie?
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2009, 07:45:58 pm »
Mnie w Mortalu wkurza że np w wersjach 3d nie ma filmików jak w Mortal Kombat 4 i od Mortal Kombat Deception przychodziło wile nie potrzebnych postaci jak np Hotaru który według mnie nie pasuje do Mortala no i Wkurzają mnie dwie ostatnio wydane części Mortala
Armagedon bo został nieopracowany fatality szybko nudzą bo są identyczne zamiast filmików czy obrazków tylko pokazują jak jakaś postać ćwiczy i mówią co się stało po wygranej w turnieju postacie z którymi się walczy zawsze występują w tych samych miejscach w słupku i na tych samych arenach a niektórymi postaciami kompletnie się nie da grać a w Mortal Kombat vs DC wkurza mnie łączenie światów bo to siebie nie pasują mało aren i postaci i za słaba brutalność

Powróci? z piek?a by si? zem?ci?

Offline SlaveMe TortueMe KillMe

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1914
 • WHERE IS MY FUCKIN' STAR?!?!?!?!
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2009, 09:32:57 pm »
Ostatnio to mi sie sni?o ze gram w MKII i jestem zajebi?cie szcz??liwy....

Mi sie wydaje ?e du?? wage w ocenianiu MK odgrywa czas w jakim poznajemy któr?? z cz??ci. NP: MKII, MK3, MKT to nasze dzie?i?stwo. Wtedy nie przejmowali?my sie zbytnio ?yciem, najwi?kszym problemem by?o jak pokona? bossów na ko?cu. Teraz w??czam PS2 odpalam Deception i graj?c jak?? chujow? postaci? [które to postacie pot?guj? nasze negatywne emocje] zastanawiam sie kiedy wreszcie znajde mieszkanie, czy szef - ten ?ysy ma?y chuj nie utnie mi pensji itd, itp.... Szczerze mówi?c to inne tytu?y nie bawi? mnie tak bardzo jak to robi?y kiedy by?em w Podstawóce czy Gimnazjum. kiedy? potrafilem gra? 10-12 h dzinnie ko?czy? 03 w nocy i by?em zadowolony; teraz garm 2-3 godziny i ko?cz?. Wole obejrzec film czy pos?ucha? muzy ewentualnie jaki? koncert czy piwko. Mo? epo prostu wyros?em z gier a przy MK trzyma mnie jedynie jaki? rodzaj magii [Kind of Magic] który nie pozwoli jeszcze przez jaki? czas ie odwróci? od mojej jedynej ukochanej gry.... Mo?e oprócz wytykania b?dów Midway [b?d? co b?d? zas?u?yli sobie] powiniwnem poszuka? te? problemu w sobie. Jak by nie patrzec to oststnimi czasy podoba mi sie coraz mniej rzeczy i widze tylko negatywnie strony u tych których kiedy? ubóstwia?em......

znowu za du?o wychyli?em..... :P
Jam jest ten który przywodzi do zguby,
Ten który uciska  maluczkich,
(...)
Patrzcie na me dzie?a o wielcy tego ?wiata,
I p?aczcie nad swym losem....
Jam jest Lord  - Ten Który Przynosi Burz?

"Wygra? ten g?upi chuj SlaveMe. Gratulujemy"
                                        Adept 3 czerwca 2010
NITHE AR LITUL,
NITHE AR TRETUL,
KAAR ATH TRET RO
THO KI EFFEL OT ETEROTOT
(...)
NITHERA AR ARITE OT LAR KA'AR BAAR

Offline ildjarn

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 288
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 14, 2009, 09:45:37 pm »
postacie z którymi si? walczy zawsze wyst?puj? w tych samych miejscach w s?upku i na tych samych arenach a niektórymi postaciami kompletnie si? nie da gra?

Dok?adnie - mam czasem wra?enie ?e go?cie z Midway naprawd? nigdy nie wpadli na co? takiego jak losowanie sk?adu kombat ladder przy ka?dej rozgrywce  :D
?a?osne endingi z MKA te? oczywi?cie znamionuja lenistwo. Ja bym si? zadowoli? niekoniecznie nawet cut-scenkami - ale 2 obrazki+tekst+lektor wystarczy?yby w zupe?no?ci.
Irytuje mnie te? Stryker w MKA - ta posta? by?a charakterystyczna tylko i wy??cznie przez swój wygl?d w MK3/UMK3/MKT. Skoro ca?? frajd? mia?a by? mo?liwo?? grania wszystkimi postaciami, to spali?o to w tym miejscu na panewce - co posta? z Armageddon ma bowiem wspólnego ze Strykerem jakiego znali?my? Nic. Dla mnie w MKA nie ma Strykera.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2009, 09:56:58 pm wysłana przez repugnant »

Offline R-McDonald

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 35
 • Płeć: Mężczyzna
 • We are now free to choose our own destiny
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 14, 2009, 10:50:26 pm »
Na wst?pie pozdrawiam wszystkich na forum.
Niestety nat?ok pracy i zaj?? nie pozwala? mi na umieszczanie jaki? nowych postów, a stare s? chyba z przed paru miesi?cy  :)

Co mnie wkur*** w MK, nie mog?em przepo?ci? tego tematu  ;)
Po pierwsze przeniesienie Mk w 3D,(a raczej nieudolna próba przeniesienia).
W raz z pojawieniem si? trójwymiarowych aren, niestety pojawi?y sie sidestepy.
Nawet w najnowszym Mk tego nie naprawili, a mianowicie jak puszczam fireballa, pocisk luba jak to si? nazywa w stron? przeciwnika to w 8 na 10 przypadkach przeciwnik robi krok w bok, a pocisk leci w choler?. Oczywi?cie kiedy to ja próbuje sidea on zawsze trafia. W 2D szanse by?y bardziej wyrównane, a i sama obrona by?a ciekawsza bo albo si? u?ywa?o bloku albo skoku, co przynajmniej moim zdaniem wygl?da?o lepiej ni? te sideoberki  >:(

Po drugie te nowe designy po profanacja. Niby mamy rozpoznawalne cechy postaci ale w MK vs DCU Liu wygl?da jak John Rambo, anie mnich (najlepiej wygl?da? w MK1) i dlaczego Kitana ci?gle ma t? kitk?, czy z braku pomys?u na now? fryzur? lub w ogóle na nowy wygl?d ?

O stylach walki to nawet nie wspominam, Adept jasno wszystko nakre?li?.

Trzeci film który podobno b?dzie ale mo?e nie albo jednak tak(lito?ci dla fanów)

Jak nie maj? pieni?dzy na uratowanie Midway to po choler? mydla fan? oczy i obiecuj? now? cze??  >:(

Oki na razie to wszystko, pewnie odezw? si? znowu za jakie? par? miesi?cy  ;D

"BO?E SPRAW BY NAM SI? CHCIA?O TAK JAK NAM SI? NIE CHCE"- Alexander Alan Milne, Kubu? Puchatek

Offline Ninja-Spectre

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 634
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Co Was wkur*** w Mortal Kombat?
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 03, 2009, 02:33:50 am »
O tak sobie przegladam forum i o dziwo nie ma mojego posta w tym temacie.
To mo?e zaczn? od pocz?tku co mnie wkurza:

Mk1 - na mo?cie za rzadko pojawiaj? si? lataj?ce sterowce/babajagi/itp (powinny by? za ka?dym razem, a nie losowo raz na 10 razy), które sa potrzebne do wywo?ania Reptile'a.

Mk2 - w sumie moja ulubiona cze?? obok UMK3. W zasadzie jedyne co sie mo?na doczepi?, to automatyczne kucanie komputerowego przeciwnika przed ka?d? link?/mro?eniem.

Mk3 - troch? brakuje niektórych postaci, szczególnie wojowników Ninja

UMk3 - troch? toporne komputery, przez co gra z nimi jest bardziej monotonna ni? w MK3 Human Smoke ma identyczne specjale jak Scorpion, mogli da? chocia? 1 specjal odró?niaj?cy. "Cenzurowane" fatale - zaczynaj? pojawia? sie peirwsze oznaki lenistwa ekipy z Midway. Chodzi o te ciemne ekrany, przy fatalu Scorpiona to jeszcze mo?e by?, w ko?cu ekran ga?nie dopiero w ko?cówce, ale przy fatalu Sub Zera to jest masakra. Sub wyci?ga r?k? i ekran ga?nie, i jest to jedyny jego fatal, którego praktycznie nie ma.

MKT - komputery podobnie jak wy?ej, ca?a masa niedoróbek przy wyko?czeniach. Wersja PC bardzo kiepska graficznie.

Mk4 - ten sam zestaw kombosów dla ka?dej postaci (nie licz?c oczywi?cie ??czenia ze specjalami), wola?em system taki jak w Mk3. Przesadzona szybko?? gry, za du?o w niej chaosu. Za ?atwo mo?na wytr?ci? bro?, wystarczy byle jaki cios.

Je?eli chodzi o nowe mortale to ju? by?o o tych stylach walki, ?e nie zawsze pasuja do postaci. Poza tym same style s? mocno niedopracowane, czasami odnosi si? wra?enie, ?e wi?kszo?? postaci ma takie same lub podobne do siebie ciosy, tylko przyporz?dkowane róznym klawiszom. Niektóre ruchy wygl?daj? do?? sztywno i nienaturalnie.
W MkDA razi ma?a ilo?? specjali na posta?. W MKA razi niedopracowanie, nie wszystkie postacie maj? styl z broni?: np. Smoke zamiast broni dosta? 2 styl... judo (pasuje jak ula? do tej postaci ;) )


 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
Mortal Kombat II

Zaczęty przez Ghost « 1 2 ... 5 6 » Klasyka MK

76 Odpowiedzi
46988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2016, 12:10:56 pm
wysłana przez Adept
Mortal Kombat 4 ...

Zaczęty przez bongo « 1 2 ... 7 8 » Klasyka MK

118 Odpowiedzi
68377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2014, 03:00:49 pm
wysłana przez arti91
Mortal Kombat Tattoo

Zaczęty przez $nake « 1 2 » Ogólne

27 Odpowiedzi
15139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2009, 06:59:38 pm
wysłana przez Adept
41 Odpowiedzi
40854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2011, 10:27:23 am
wysłana przez Mateuka
31 Odpowiedzi
35027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2011, 07:32:25 pm
wysłana przez Adept