'

Aktualności: Nowy adres forum: http://mk.honmaru.pl

Autor Wątek: Wywiad z Vincentem Proce  (Przeczytany 2458 razy)

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Wywiad z Vincentem Proce
« dnia: Stycznia 03, 2010, 02:18:54 pm »
W serwisie Shougun Gamer pojawi? si? wywiad z Vincentem Proce, by?ym pracownikiem Midway, który spojrza? na Uniwersum Mortal Kombat ca?kowicie z innej strony. Stworzy? zupe?nie nowe wizerunki postaci. W serwisie znajduje si? oryginalna tre?? wywiadu, a poni?ej to, co najciekawsze:

Ian Fisher: Co by?o g?ówn? przyczyn? stworzenia zupe?nie nowych szkiców Mortal Kombat? Czy by? jakikolwiek pomys?, który zainspirowa? Ci? z filmu b?d? komiksu? Czy przysz?o to zupe?nie od tak?

Vincent Proce: Mortal Kombat to cz??? historii. Zespó? MK jest ?ci?le ze sob? zwi?zany i odnosi sukces w tym, co robi. Nie chcia?em miesza? si? w t? ca?? "machin?", nawet wtedy, gdybym móg? to zrobi?. W ka?dym b?d? razie nie by?o nawet mo?liwo?ci, aby wprowadza? jakie? innowacje w tej grupie. Zatem stwierdzi?em, i? po prostu spojrz? na gr? z zupe?nie innej strony.

Pragn??em ca?kowicie zmieni? wygl?d postaci ju? od d?u?szego czasu, a? w ko?cu mi si? uda?o. Spojrza?em na to samo uniwersum z innej perspektywy, tj. Uniwersum Marvela spogl?da na jego wszechstronno??. Chcia?em tak?e przebudowa? gr? tak, aby poszerzy? grono fanów. Zabra?em si? zatem za postacie, które pojawi?y si? w Mortal Kombat 1. Ich kolory, sylwetki czy bronie w gruncie rzeczy s? takie same (z kilkoma ?mierciono?nymi broniami oczywi?cie). Jednak naszkicowane zosta?y tak, jak zobaczy?em je w swojej g?owie.

Ian Fisher: Je?li Midway zdecydowa?oby si? stworzy? now? cz??? Mortal Kombat, czy kontynuowa?by?, czy zmieni? w jaki? inny sposób?

Vincent Proce: Móg?bym zmieni? to uniwersum, przebudowuj?c je w ca?kowicie innym kierunku. Wszystko zosta?oby przerobione i na nowo przemy?lane - od konstrukcji aren, po mechanik? systemu walki i jego sposóbu oddzia?ywania na kontrolery.

Ian Fisher: Sub-Zero Origins by?o ciekawym pomys?em, który jednak nie przerodzi? si? w finalny projekt. Shaolin Monks to dowód na to, i? MK mo?e by? wspania?? przygod?. Czy zosta?y przeprowadzone jakie? rozmowy w kierunku kontynuacji? By? mo?e dla zabójczego Scorpiona, którego narysowa?e??

Vincent Proce: Zosta?y przeprowadzone rozmowy na ten temat kilka lat temu i jeszcze nie dawno, gdy by?em pracownikiem. Nie wiem jednak, w jakim kierunku one pod??y?y. S?dz?, i? wspania?ym by?oby, gdyby zdecydowali si? na kolejn? histori? - pod warunkiem, ?e móg?bym j? napisa?. Nie wierz? jednak, ?e mogliby wykorzysta? moj? wersj? Scorpiona, ale kto wie.

Ian Fisher: Czy my?lisz, ?e wraz z wykupieniem licencji MK przez Warner Brothers, seria stanie si? wszechobecn? besti? - jak to kiedy? mia?o miejsce? Czy s?dzisz, ?e WB poszerzy to uniwersum, wydaj?c filmy, seriale czy anime? I je?li tak si? stanie - czy b?dzie to sprzyja? serii?

Vincent Proce: Je?li ktokolwiek mia?by ukaza? si??, jak? jest Mortal Kobmat, b?dzie to w?a?nie Warner Bros. Zrobili oni kawa? dobrej roboty, je?li chodzi o Batmana.

Ca?y wywiad znajduje si? pod tym linkiem.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2010, 04:26:23 pm wysłana przez davidkoz »

Moon

 • Gość
Odp: Wywiad z Vincentem Proce
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 03, 2010, 02:40:14 pm »
Vincent Proce: Móg?bym zmieni? to uniwersum, przebudowuj?c je w ca?kowicie innym kierunku. Wszystko zosta?oby przerobione i na nowo przemy?lane - od konstrukcji aren, po mechanik? systemu walki i jej sposób oddzia?ywania na kontrolery.

I takich ludzi si? oni pozbyli. Mówi?em dawno i mówi? b?d?...Boon to cz?owiek który my?lami tkwi g??boko w latach 90tych. Oby WB jasno postawili spraw? i Boon przesta? by by? traktowany jak z?ote jajko.

GET IN OR GET OUT! Ja chc? mortala godnego obecnej generacji je?li ju? musz? go wypuszcza?.

robaczek

 • Gość
Odp: Wywiad z Vincentem Proce
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 03, 2010, 02:58:42 pm »
?adnie to tak ucina? wypowiedzi?

Cytuj
If Midway were to develop a new Mortal Kombat game, what would you focus on or change from previous installments?

I would make a spin off universe that reboots the entire franchise into a different branch. Everything would be rethought and adjusted, from how the arenas are laid out to how the fight mechanic works in relation to the controllers, to the back story of all the characters.

Cytuj
Je?li Midway stworzy?oby now? ods?on? serii, co chcia?by? w niej zmieni??

Stworzy?bym zupe?nie nowe uniwersum, które poprowadzi?oby tytu? zupe?nie inn? drog?. Wszystko zosta?oby od nowa wymy?lone i poprawione, poczynaj?c od wygl?du aren, przez mechanik? gry i sterowanie, po histori? ka?dego z wojowników.

A ty, a ty.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2010, 03:01:07 pm wysłana przez robaczek »

Offline davidkoz

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1628
 • Płeć: Mężczyzna
 • Elder God
  • Zobacz profil
  • Mortal Kombat Center
Odp: Wywiad z Vincentem Proce
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 03, 2010, 03:06:37 pm »
ooooo_O :D w?a?nie widz?, a napisa?em o historii postaci tylko mi dziewczyna b??dy poprawia?a i musia?a mi to pomin?? :) Najwa?niejsze, ze zosta? oddany sens wywiadu i jego tre?? w sposób zrozumia?y dla odbiorcy i tak jest tam tego o wiele wi?cej, wi?c kto oprócz Ciebie b?dzie si? czepia?, ?e pomin??em  3 wyrazy, które mówi? o powrocie do pierwotnej historii i wprowadzaniu zmian jak i tak wszystko sobie chce pozamienia? ;)

Moon

 • Gość
Odp: Wywiad z Vincentem Proce
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 08, 2010, 09:46:36 pm »
Dawajcie wi?cej takich wywiadów bo lubi? poczyta?:D