'

Aktualności: Nowy adres forum: http://mk.honmaru.pl

Autor Wątek: Socjonika (typologia osobowo?ci)  (Przeczytany 2800 razy)

Offline Brzeszczot

  • U?ytkownik
  • Wiadomości: 11
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Socjonika (typologia osobowo?ci)
« dnia: Lutego 26, 2010, 09:02:39 pm »
Socjonika to teoria  (ale nie naukowa) dotycz?ca przetwarzania informacji przez ludzi. Zajmuje si? tym jak te informacje s? przetwarzane i jak to przetwarzanie wp?ywa na ludzkie zachowanie i relacje mi?dzy lud?mi.
Je?li zastanawia?o was kiedy? dlaczego z jedynymi lud?mi si? ?atwiej dogadujecie a z innymi gorzej lub dlaczego co?, co dla was jest wad? dla innych jest zalet?, to socjonika podsuwa ciekawe spojrzenie na te kwestie.

S? dwie polskie strony o tej tematyce:
socjonika.pl (wraz z forum)
socioniko.net/pl

Gdyby kogo? to zainteresowa?o, to uczyni? kilka wst?pnych uwag. Socjonika nie jest tak w?a?ciwie typologi? osobowo?ci, bo nie dzieli ludzi ze wzgl?du na cechy osobowo?ci, a sposób przetwarzania informacji. Dlatego niewskazane jest przy typowaniu siebie czy innych sugerowanie si? opisami typów (socjotypów), bo zawieraj? one opisy zachowa? stereotypowego przedstawiciela - czyli opis tego jaki na ogó? mo?e, ale nie musi by?.

Mog? w?a?ciwie tak pobie?nie opisa? na czym to polega.

Podzielono informacje wg 3 dychotomi z czego powsta? kompletny podzia? informacji na osiem rodzajów - kompletny, tzn. taki ?e dowolna informacja pasuje do której? z tych o?miu kategorii.

Zak?ada si?, ?e cz?owiek obs?uguje wszystkie z tych kategorii informacji, ale ka?dy rodzaj inaczej. Sposób tej "obs?ugi" opisuj? funkcje. Z pewnych wzgl?dów niektóre rodzaje informacji (czy raczej spojrzenia z ich perspektywy) si? ze sob? gryz?, st?d nieporozumienia mi?dzy lud?mi, u których dane spojrzenie jest dominuj?ce. Gdyby kto? chcia? rozpisz? si? szczegó?owiej.
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2010, 09:05:15 pm wysłana przez Brzeszczot »