'

Aktualności: Mortal Kombat Center - strona wraca jako archiwum.

Autor Wątek: Religia  (Przeczytany 3211 razy)

Offline Piekielny Scorpion

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 505
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ninja piekie?
  • Zobacz profil
Religia
« dnia: Marca 02, 2010, 09:56:45 am »
Witam zak?adam ten temat bo jeszcze takiego nie widzia?em je?li obra?a to kogo? to sorry co uwa?acie na temat dzisiejszej Religi  na ?wiecie ja uwa?am ?e mo?e kiedy? nios?a jakie? przes?anie i wiar? ale dzi? g?ównie s?u?y do nabijania kasy lub do ?wi?tych wojen znanych u arabów gdzie s? ludzie na tyle fanatyczni ?e s? gotowi zabi? siebie i wielu innych ludzi by spotka? si? ze swoim bogiem wi?c ja my?l? ?e dzi? religia s?u?y tylko do kontrolowania ludzi i ich kapita?u

Powróci? z piek?a by si? zem?ci?

Offline Brzeszczot

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 11
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Religia
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 02, 2010, 11:22:47 am »
Witam zak?adam ten temat bo jeszcze takiego nie widzia?em je?li obra?a to kogo? to sorry co uwa?acie na temat dzisiejszej Religi  na ?wiecie ja uwa?am ?e mo?e kiedy? nios?a jakie? przes?anie i wiar? ale dzi? g?ównie s?u?y do nabijania kasy lub do ?wi?tych wojen znanych u arabów gdzie s? ludzie na tyle fanatyczni ?e s? gotowi zabi? siebie i wielu innych ludzi by spotka? si? ze swoim bogiem wi?c ja my?l? ?e dzi? religia s?u?y tylko do kontrolowania ludzi i ich kapita?u
Czemu tak s?dzisz? I czy to si? odnosi do wszystkich religii?

Offline Piekielny Scorpion

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 505
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ninja piekie?
  • Zobacz profil
Odp: Religia
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2010, 11:33:11 am »
Czemu tak s?dz? widz?c cho?by pokolenie moherowych beretów które wci?? p?ac? na konto radio Maryja w?tpi? ?e Rydzyk je stworzy? z wiary

Powróci? z piek?a by si? zem?ci?

Offline franqey

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 657
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szary eminencja
  • Zobacz profil
Odp: Religia
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 02, 2010, 12:02:42 pm »
Tendencyjnie sformu?owane. To ?e jest wielu ludzi którzy cynicznie wykorzystuj? religi? nie ?wiadczy o tym ?e religia funkcjonuje tylko jako narz?dzie do wykorzystywania ludzkiej naiwno?ci. Druga sprawa, czy chodzi ci o instytucj?, o ludzi, realny wp?yw na histori? czy o ide?. Na wiele sposobów mo?na rozpatrywa? znaczenie religii we wspó?czesnym ?wiecie, i zwracanie uwagi tylko na pewne wynaturzenia jest wysoce niesprawiedliwe. Kolejna sprawa ?e nie mo?na wrzuca? wszystkich religii do jednego worka, gdy? inaczej si? kszta?towa?a historia, podbudowa filozoficzna etc. ka?dych religii. Bo do tak szeroko zadanego pytania zawieraj?ce w sobie odpowied? nie sposób si? ustosunkowa?.
But if you're gonna dine with them cannibals
Sooner or later, darling, you're gonna get eaten
But I'm glad you've come around
here with your animals
And your heart that is bruised but unbeaten
And beating like a drum

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Religia
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 02, 2010, 01:57:24 pm »
Tendencyjnie sformu?owane. To ?e jest wielu ludzi którzy cynicznie wykorzystuj? religi? nie ?wiadczy o tym ?e religia funkcjonuje tylko jako narz?dzie do wykorzystywania ludzkiej naiwno?ci. Druga sprawa, czy chodzi ci o instytucj?, o ludzi, realny wp?yw na histori? czy o ide?. Na wiele sposobów mo?na rozpatrywa? znaczenie religii we wspó?czesnym ?wiecie, i zwracanie uwagi tylko na pewne wynaturzenia jest wysoce niesprawiedliwe. Kolejna sprawa ?e nie mo?na wrzuca? wszystkich religii do jednego worka, gdy? inaczej si? kszta?towa?a historia, podbudowa filozoficzna etc. ka?dych religii. Bo do tak szeroko zadanego pytania zawieraj?ce w sobie odpowied? nie sposób si? ustosunkowa?.

Otó? to. Otó? to.

Piekielny Scorpionie. Franqey ?adnie Ci to napisa?. A powiem Ci, ?e Radio Maryja wcale nie jest takie z?e. Jakby? pos?ucha? chwilk? to by? sam zobaczy?. Maj? bardzo ciekawe audycje i wiele fajnych rozmów o Bogu i ogólnym poj?ciu dobra. Dewotami i Rydzykiem si? nie sugeruj. W Polsce mamy sporo osób starszych, cz?sto samotnych, dla których to radio jest jedynym promyczkiem ?wiata w ich smutnym ?yciu. Dlatego idea takiego radia dla mnie jest jak najbardziej w porz?dku. Cz?sto sam s?ucham Radia Maryja chc?c nie chc?c jak jestem u swojej babci. Nic zdro?nego jeszcze w nim nie us?ysza?em. ?adnego wojowania, ?adnego nawo?ywania do krucjat. Same modlitwy i ciekawe s?uchowiska. Czasem piosenki o mi?o?ci. Dlatego nie ma co dramatyzowa? z tym radiem. Inna sprawa to sama posta? o. Tadeusza Rydzyka. Ten to jest hipokryt? i skner?. Jest to po prostu cz?owiek czerpi?cy zysk z cierpienia innych. Wsz?dzie tacy s?. I w religii i w polityce. Tadeusz Rydzyk to po prostu ?wietny biznesmen tak szczerze. Potrafi? zrobi? imperium religijne i przekona? do siebie zast?py wiernych. Druga sprawa to szalone dewoty które dzwoni? do telekomunikacji, ?e s?siedzi ich chc? zagazowa? i ogólnie zdzicza?e babcie na punkcie Radia Maryja. Wiadomo, niew?tpliwym jest, ?e to te? jaki? tam procent wiernych, jednak s? to ekstremalne przypadki. Starszy wiek niestety sprawia, ?e umys? nie jest ju? tak ostry i gi?tki jak za m?odu i ludzie po prostu dziecinniej?. Je?eli wi?c Radio Maryja jest u wielu ostatnim towarzyszem w drodze ku ?mierci, to co tu si? dziwi?, ?e tak wielu s?uchaczy jest zbyt gorliwymi wyznawcami Tadeusza Rydzyka? Wszystko ma dwie strony medalu.

Kolejna sprawa, któr? chcia?em omówi? to religia w kraju. B?d?my wdzi?czni, ?e ?yjemy w kraju chrze?cija?skim, a nie islamskim. Chrze?cija?stwo jakie jest takie jest. Ma wiele wad, jednak jest religi? która pozwala nam na wolno?? wypowiedzi. Ka?dy mo?e otwarcie i wsz?dzie mówi?, ?e Boga nie ma. Jest to nasze osobiste prawo zapisane w konstytucji RP odno?nie wolno?ci s?owa i wyznania. Natomiast spróbujcie w kraju islamskim powiedzie?, ?e Boga nie ma. W wielu krajach panuje kara ?mierci za publiczne og?aszanie ateizmu. Uwa?am, ?e religie zawsze b?d? obecne na ?wiecie, by?y z nami od pocz?tku kiedy czcili?my drzewa i deszcz i s? z nami teraz tysi?ce lat pó?niej. Tak?e realnie i logicznie rzecz bior?c religia zawsze b?dzie istnie? jako chleb dla pospólstwa, bo ludzie musz? w co? wierzy?. Niem?dry wi?c dla mnie jest ten który narzeka na chrze?cija?stwo. Z dwojga z?ego nasza religia jak g?upia czy jak bardzo nastawiona na kapitalizm to krzywdy ludziom nie robi. Je?eli mieliby?my do wyboru chrze?cija?stwo i islam, to oczywi?cie ta pierwsza wypada przy tej drugiej jak raj. Mo?na nie wierzy? i mie? swój w?asny pogl?d. Mo?na otwarcie krzycze?, ?e Boga nie ma. Takie jest prawo, nikt tego nie zabroni, ale marudzenie na chrze?cija?stwo? Podczas gdy inne religie do dzisiejszego dnia sp?ywaj? krwi?? Wol? by? ateist? w kraju chrze?cija?skim, gdzie kobiety traktowane s? z godno?ci? i panuje wielka swoboda wyznania, ni? w kraju muslimów, gdzie kobiety s? zabijane bo widziano ich w towarzystwie innego m??czyzny, a wiara w innego Boga ni? Allah karana jest ?mierci?. Jak bardzo mo?e by? posrane chrze?cija?stwo, tak chwa?a niebiosom, ?e to w?a?nie ta religia istnieje w Polsce, a nie wojuj?cy islam. Mówi? tylko o tych dwóch religiach, gdy? s? one dominuj?ce na ?wiecie. Dlatego konfucjonizm czy buddyzm etc. nie zosta?y przeze mnie wspomniane.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2010, 02:03:47 pm wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline filipq007

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 16
  • Zobacz profil
Odp: Religia
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 01, 2010, 07:14:02 pm »
Mów co chcesz Katolicwo jest gud

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Religia
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 18, 2013, 12:48:00 pm »
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/zywy-jezus-wyrwal-moja-dusze-z-otchlani/ - ciekawa audycja. Niestety strasznie d?uga, z bite dwie godziny trwa. Jednak warto sobie pu?ci? w nocy.

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06