'

Aktualności: Mortal Kombat Center - strona wraca jako archiwum.

Autor Wątek: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011  (Przeczytany 17078 razy)

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
A dzi? mamy exclusive relacj? z turnieju od wygranego i jednego z najlepszych graczy w Polsce w MK9. Sama lektura jest o tyle cenna, ?e autor umie?ci? w niej swoje rady i spostrze?enia na temat gry i taktyk. Je?eli wi?c chcecie podnie?? swój skill i poczyta? o tym jak to wygl?da wszystko na turniejach, to zapraszam do lektury:


Turniej MK – Klub Liverpool

Uczestnicy

Ch?tnych do walki by?o sporo. Dobrych graczy nam znanych by?o ma?o. Na turniej MK przyby?em w barwach klanu NetWars i spekulacje by?y takie, ?e poza nami nikogo nie b?dzie jako, ?e Team BackDash gra? w tawernie. Ku naszym zdziwieniom pierwszy ukaza? si? Furb b?d?cy jednym z najlepszych w obecnej chwili zawodników Teamu BD. Chwile pó?niej dowiedzieli?my si? o obecno?ci jeszcze kilku osób. Min. Oskar (nomine666), Manior, Qjon, Dae, tak?e koledzy zrobili nam spontana pokazuj?c si? na Liverpoolowskim turze.

Drabinka

Tutaj by?o ma?e zamieszanie od samego pocz?tku i jakie? b??dy by?y pope?nione przy drabinkach przez organizatora, który si? dopiero uczy. By? to MiH z gramitacji.

Game is On!

Dla mnie pocz?tek by? z grubej rury – moim pierwszym przeciwnikiem by? Furb. Dla nie znaj?cych tematu, jest to jeden z lepszych, jak nie najlepszy Polski operator Cage’a i Rayden’a. Maj?c pewno?? siebie i mocny support ze strony reszty dru?yny wybra? Sektora którym rozwali? mojego Kabala bez wi?kszej napinki. Je?li chodzi o mnie to mia?em obok siebie tylko Nanike który mnie supportowa?. Pope?nia?em kluczowe b??dy z Sektorem, które kosztowa?y mnie mas? HP i przegrywaj?c 2:0 w rundach m?ody przeciwnik poczu? smak zwyci?stwa. W drugiej walce nie zastanawiaj?c si? dalej gra?em Kabalem. Pomimo szybkiej przegranej by?em w stanie przeanalizowa? swoje b??dy znaj?c mniej wi?cej styl walki przeciwnika. Analiza ta szybko da?a swoje efekty. Po pierwszej wygranej rundzie ekipa przeciwnika by?a przekonana jeszcze, ?e to przypadek i ostatni taki wybryk. Niestety dla Furba, to by? dopiero pocz?tek - pocz?tek jego niefortunnej wyprawy do Losers Bracket (drabinki przegranych), gdzie Vol (Mistrz Polski w demo Mortal Kombat 9) zrobi? poprawk? Mileen?. Przy wyniku 1-1 ?arty si? sko?czy?y. Furb poszed? po swoj? g?ówn? posta?. Rayden sta? przeciwko mnie i wiedzia?em, ze b?dzie ci??ko… i tak by?o. Przy 3 rundzie prowadz?c wyrównan? walk? o drugi punkt mojemu przeciwnikowi roz??czy? si? pad. Na szcz??cie czy na nieszcz??cie podj?li?my sprawiedliw? decyzj? o powtórzeniu 2 walki. Powtórka da?a mi zwyci?stwo. Wynik by? 2-1 dla mnie. Wtedy by?a chwila zastanowienia – podzielone glosy i rady ekipy. By?a to decyduj?ca runda dla niego i szansa na wyrównanie wyniku na dwa do dwóch. Tak si? jednak nie sta?o. Furb wybra? swojego drugiego maina. Przed sob? mia?em wy?elowanego narcyza o imieniu Johnny Cage. Zestawienie mi ?rednio znane, ale po dwóch wygranych walkach i och?oni?ciu, bardzo srogo kara?em pope?niane b??dy krótkow?osego Jasia. Walka sko?czy?a si? wynikiem 2:0 w rundach, a ko?cowy wynik pokazywa? 3-1 odsy?aj?c Furba go do drabinki przegranych.

Co do pozosta?ych walk – je?li pomyli?em si? co do osoby to przepraszam jako, ?e nie zapisywa?em, a pami?? mia?em ju? mocno pracuj?c? na oparach piwska.
Przysz?o mi walczy? z Maniorem, który pokona? Nanike graj?cego Kung Lao. Manior gra? Reptile`lem. Pierwsza walka zako?czy?a si? wynikiem 1-0 dla mnie. Pada?y rady, aby atakowa? elbow dashem. Sprawdzi?y si? – Manior zdoby? punkt wyrównuj?cy. By?o 1-1. Niestety Elbow Dash offline traci lag advantage i nie jest to ju? takie skuteczne jak jest nam to wszystkim znane z gry online. Poradzi?em sobie karz?c go i zamieniaj?c Instant Air Gas Bomb na kosy Kabalem. Podobnie by?o w 3 walce. Wynik ostateczny 3-1 dla mnie.

 
Przysz?a równie? kolej na Oskara (nomine666, Kidd_owski), który mnie i Vola wyeliminowa? w turnieju online na portalu Honmaru.pl ko?cz?cym si? nie tak dawno wynikiem 5:3.

Tutaj zestawienie meczu by?o takie same – Kabal vs. Sektor, ale tylko zestawienie. Oskar przegra?… wynik starcia 3:0 lub 3:1 – nie pami?tam. Pami?tam tylko mocny u?cisk d?oni przegranego i spocone czo?o przez uderzaj?cy alkohol w t?tnice. Mo?na wi?c powiedzie?, ?e nie by? w pe?ni formy :). Wielu z nas gra?o i pi?o, ale przecie? to tak dobrze idzie w parze. Kolejnym przeciwnikiem by? Dae z którym gra?em online i jego Noob-Saibotem. Dobry przeciwnik, dobre mecze, ale znowu brak laga sprawia?, ?e Kabalem ?atwiej si? przebija?em przez biegaj?cego Saibota. Nie ma za bardzo co wi?cej pisa?. Wynik meczu 3-0. Dae nie wygl?da? na zaskoczonego, ja aczkolwiek by?em. Z ka?d? walka co raz bardziej przyswaja?em ró?nice On Line – Off line.
 
Przysz?a tez niestety kolej na walk? z moim pobratymcem z teamu - znanym nam wszystkim VOL’em i jego ?mierciono?n? Mileen?. To by?o Dla mnie kolejne wa?ne starcie. Mieli?my okazj? w ostatnim czasie zagra? kilka walk ze sob?, ale ?aden z nas i tak nie mia? dobrze ogranego zestawienia zawodników (Kabal vs. Mileena). Pierwsza walka dla mnie by?a kluczowa. Od samego pocz?tku gra?em na pe?nym skupieniu i my?la?em o najwa?niejszym – nie wystawia? si? na juggle i nie przegina? z Dash Cancelem, który mi si? pierdoli?. Pierwsza runda pierwszej walki by?a moja – odetchn??em. Graj?c rozwa?nie zdoby?em pierwszego punkta. W kolejnej walce Vol zmieni? taktyk?. Zacz?? gra? defensywnie – dok?adnie tak jak to zrobi? pokonuj?c Qjona 3-1. Wygra? walk? w 3 rundzie, przypisuj?c sobie 1 punkt. W takiej sytuacji czu?em pewne zagro?enie, ale te? wiedzia?em, ze mam szanse. Zagra?em troch? odwa?niej wychwytuj?c par? ataków wake up tu i tam, jednak na d?u?sz? met? dzi?ki tej taktyce wynik z trudem zako?czy? si? 3-1 dla mnie.
 
Ostatni? walk? o fina? zagra?em z Wawerem. Kolega z teamu NetWars gra? Raydenem. Zaskoczy? mnie w drugiej walce. Ostatecznie nie przebi? si? dalej przegrywaj?c 3-1. Teraz czeka?em na zwyciezc? z drabinki przegranych, który b?dzie ze mn? walczy? o pierwsze miejsce. W g??bi duszy wiedzia?em, ?e radz?cy sobie Vol z Furbem i Qjonem zrobi „come back” i b?dzie mnie molestowa? urocz? Mileen?. Nikt si? nie spodziewa?, ale Nanika pokona? Vola 3-0! 

Grand Final
 
MoonSpell vs Nanika
czyli
Kabal vs Kung Lao

Nanika – Marcin du?o ze mn? trenowa? pierwszego dnia jak do niego przyjecha?em. Po wielu walkach ze mn? nastapi?a pewna zmiana w jego gameplayu. T? zmian? ujrzeli?my tak naprawd? dopiero na tym turnieju. Nanika koncentruj?c si? na f3,db2 - sta? si? bardzo ci??kim przeciwnikiem maj?cym dobr? szybko?? reakcji – sadz?c Spina na prawie ka?dy skok i na ka?dy pope?niony b??d, daj?c w pakiecie kombosa za 25%+. By?em w miar? spokojny – wiedzia?em, ?e musi wygra? ze mn? 2x5, a to nie by?o ?atwe, ale szczerze mówi?c postara?em si? bardzo, aby nie by?o Resetu – poniewa? to ?le by zadzia?a?o na moja efektywno??. Pomimo tego jak Nanika gra? ze mn? wcze?niej i jak jest on Wam znany, zrobi? spory post?p którym mnie stresowa? przez 7 walk. Wygra?em z Marcinem 5:2, ale cz?sto by?o na ?yletach i wynik móg? pój?? w obie strony.


Fina? jest nagrany tak?e b?dzie mo?na go sobie obejrze? wkrótce.


Mog?em si? pomyli? w kolejno?ci przeciwników i o jedna wygrana tu i tam – za co przepraszam.
Chc? równie? podzi?kowa? wszystkim za ten Event, Nanice i Karinie za go?cino?? i wygodne ?o?e. BackDash crew - bez Was to zwyci?stwo nie mia?o by takiego smaku. Nast?pnym razem b?dziemy musieli si? zmaga? z kim? o wiele mocniejszym ni? mój schorowany Kabal podtrzymuj?cy swoje ?ycie respiratorem.

Pozdrawiam,
MoonSpell – a.k.a WolfBogard równie? znany jako PolishBastard.

Wielkie podzi?kowania dla Gramitacji oraz dla sklepu GRABIE?CA za nagrody - ?l? zawodnicy wraz z polsk? scen? Mortal Kombat

Foty z imprezy:

- http://img34.imageshack.us/img34/3126/ber8106.jpg
- http://img96.imageshack.us/img96/797/ber8373.jpg
- http://img692.imageshack.us/img692/1743/ber8417.jpg
- http://img163.imageshack.us/img163/2271/ber8418.jpg
- http://img684.imageshack.us/img684/5168/unledpanorama1b.jpg
- http://img215.imageshack.us/img215/4369/unledpanorama2.jpg
- http://img694.imageshack.us/img694/11/unledpanorama3.jpg
- http://img820.imageshack.us/img820/5772/unledpanorama4c.jpg
- http://img18.imageshack.us/img18/5994/dsc00324aq.jpg

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ncv9hK1kIe0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ncv9hK1kIe0</a>
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2011, 04:54:26 am wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline Semek

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 664
 • Płeć: Mężczyzna
 • MK X: PC ; Steam ID: Sem3k
  • Zobacz profil
 • PSN ID: semek84
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2011, 04:31:46 pm »
Super, ?e poziom MK9 w Polsce wzrasta. Z relacji wnioskuj?, ?e turniej by? udany, by?a dramaturgia i ludziska si? dobrze bawili. O to w ko?cu chodzi. Gratuluje zwyci?zcy.
Sometimes I hate the life I made
Everything's wrong every time
Pushing on I can't escape
Everything that comes my way

Offline WolfBogard

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lets see what you're made of!
  • Zobacz profil
 • GamerTag: Moonspell
 • PSN ID: MoonSpell83
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2011, 04:59:43 pm »
Dzieki, bylo zajebiscie. Byly tez mniejsze tury w Tekkena, MvC3, Sf2, Fife i jeszcze Bog wie w co :D
Co ciekawe mielismy 11-latka ktory zajol 6 miejsce w MK Ermackiem. Gral zajebiscie i sadzil juggle za 40%. Mowil, ze trenuje u wujka na xboxie :D

Za miesiac moga byc turnieje w gry Retro - moze bedzie MK!

Offline Krelian

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 5
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • Honmaru - Fighting Online Center
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 01, 2011, 06:03:55 pm »
Raz jeszcze gratsy Wolf - a jednak granie w klasyk? procentuje ;].

Offline wawdo

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 170
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 01, 2011, 06:54:34 pm »
Dzieki, bylo zajebiscie. Byly tez mniejsze tury w Tekkena, MvC3, Sf2, Fife i jeszcze Bog wie w co :D
Co ciekawe mielismy 11-latka ktory zajol 6 miejsce w MK Ermackiem. Gral zajebiscie i sadzil juggle za 40%. Mowil, ze trenuje u wujka na xboxie :D

Za miesiac moga byc turnieje w gry Retro - moze bedzie MK!

My?la?em, ?e nie dopuszczaj? niepe?noletnich.

Offline Hanzo Hasashi

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 192
 • Płeć: Mężczyzna
 • No Pain, No Game !
  • Zobacz profil
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 01, 2011, 08:27:15 pm »
jak za miesi?c w retro mk to bym si? wst?pnie pisa? jak b?d? mia? wolne od pracy :)

Offline WolfBogard

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lets see what you're made of!
  • Zobacz profil
 • GamerTag: Moonspell
 • PSN ID: MoonSpell83
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 01, 2011, 11:02:05 pm »
@wawdo

Nie, impreza byla otwarta dla kazdego. A ten rating zostal wprowadzony dla psychicznych dzieci z USA zabijajacych rodzicow za odciciecie im mozliwosci gry w Hello.

Offline Kitana,Sindel,Tomek

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 900
  • Zobacz profil
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 02, 2011, 08:47:56 am »
Dobra, ?miejcie si?, ale czytaj?c to ca?y czas my?la?em, ?e to Adept wygra? xD

Offline Oscar

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 02, 2011, 11:08:48 am »
Once again, graty Wolf ;)

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 03, 2011, 03:39:41 pm »
Oto zdj?cia kozaków w MK9 :) gratulujemy i ?yczymy jak najwy?szego poziomu w MK


http://img18.imageshack.us/img18/5994/dsc00324aq.jpg

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline johnx

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1467
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 03, 2011, 05:09:52 pm »
Dobra, ?miejcie si?, ale czytaj?c to ca?y czas my?la?em, ?e to Adept wygra? xD
Nie ?miej? si? bo te? tak my?la?em xD Wolf - gratulacje :) pokaza?e? kto jest prawdziwym królem :)

Offline Grodek118

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 564
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 03, 2011, 05:20:57 pm »
Gratulacje, gratulacje.

Offline WolfBogard

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lets see what you're made of!
  • Zobacz profil
 • GamerTag: Moonspell
 • PSN ID: MoonSpell83
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 03, 2011, 06:56:33 pm »
Wolf - gratulacje :) pokaza?e? kto jest prawdziwym królem :)

Big words, Krolem i kozakiem to byl Pudzian zdobywajac 5x Mistrzostwo w StrongMan. Ja nie uwazam sie za Mistrza ani za króla. Abym mogl przyswoic sobie ten Tittle to musialbym zdobyc #1 conajmniej ze 3 razy. Pokazalem jedynie ze moge wiecej offline niz online.

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 03, 2011, 08:01:16 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=ncv9hK1kIe0 wideo z jednej z walk z Volem

Co jak co, ale wida?, ?e zajebi?cie tego cancel dasha m?czy?e?  :D pi?knie, cho? Vol straszne b??dy pope?nia?. Robi? akcje tak oczywiste, ?e niezablokowanie ich i nie ukaranie by?oby grzechem :) Bo jak mo?na tak ryzykowa? w wielu sytuacjach nie maj?c breakera? Czekamy na kolejne filmy.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2011, 08:05:34 pm wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline WolfBogard

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lets see what you're made of!
  • Zobacz profil
 • GamerTag: Moonspell
 • PSN ID: MoonSpell83
Odp: Relacja z turnieju Mortal Kombat 9 - klub Liverpool, Wroc?aw 30.07.2011
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 03, 2011, 08:53:27 pm »
Adept, niestety po tym jak zobaczylem to nagranie to musze powiedziec, ze obie strony popelnialy bledy.
Vol popelnil wiecej bledow odemnie a ja wiele razy przepuscilem juggle.
To byl polfinal WB i spowodowal napiecie a co za tym poszlo - takie wlasnie kwiatki :D

Bedzie jeszcze Final, ale narazie go jescze nie mamy.

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
50 Odpowiedzi
21526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2011, 09:17:04 pm
wysłana przez JakubDi
7 Odpowiedzi
6099 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2011, 05:09:54 pm
wysłana przez Grodek118
3 Odpowiedzi
3943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2012, 05:19:35 pm
wysłana przez johnx
24 Odpowiedzi
13081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2012, 03:09:06 pm
wysłana przez Dumian
4 Odpowiedzi
4755 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 03:34:58 pm
wysłana przez Adept