'

Aktualności: Mortal Kombat Center - strona wraca jako archiwum.

Autor Wątek: Kabal Guide by MoonSpell  (Przeczytany 4705 razy)

Offline WolfBogard

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lets see what you're made of!
  • Zobacz profil
 • GamerTag: Moonspell
 • PSN ID: MoonSpell83
Kabal Guide by MoonSpell
« dnia: Września 12, 2011, 09:03:15 pm »
Kabality – czyli „jak Kabali?”
Intro


Kabal nie jest i nie b?dzie postaci? która sadzi pot??ne kombinacje/juggle. Kabal to posta? która trzeba gra? ofensywnie – nie czeka? na b??dy przeciwnika. Kabal jest bardzo dobrym anty-zonerem, ale jego si?a i potencja? le?y w pressingu jako, ?e jest rusherem. Kabal nie posiada stringow daj?cych mu przewag?. Kabalem prowadzi si? styl walki zwany „mind-games” i jest w tym naprawd? dobry. Niestety Kabal wymaga bardzo du?ego wk?adu i treningu. G?ownie chodzi o imput i reakcje. Aby gra? i wygrywa? trzeba opanowa? NDC (Nomad Dash Cancel) do niemal perfekcji – w innym wypadku wyk?adamy si? na block i dajemy przeciwnikowi free combo. Kolejna sprawa to IAGB (Instat Air Gas Blast) skuteczne s? tylko wtedy kiedy Kabal znajduj? si? na najni?szym mo?liwym pu?apie nad ziemi? nie daj?c mo?liwo?ci ataku. Kabal to bardzo dobra posta?, ?wietnie zbalansowana, ale niestety jest trudna.

Legenda:
Ndc = Nomad Dash Cancel (b,f,4,b+blk )
IaGb = Instant air Gas blast (ub,b,1 lub ub,ub,1)
Gs = Gas Blast (b,b,1)
Bs = Buzzsaw (b,b,3)
Ts = Tornado Slam (d,b,2)

Frame Data:
Attack - Execution Frames

1 - 13
 2 - 9
 3 - 17
 4 - 12
 d+1 - 7
 d+2 - 11
 d+3 - 7
 d+4 - 12
 b+1 - 13
 b+2 - 15
 b+4 – 11
 f+3 - 13
 f+4 - 9

 Throw - 10

 Combos
 1,1,1 - 13
 1,1,b+4,3 - 13
 b+1,2,1 - 13
 2,1,2 - 9
 f+3,2 - 13
 f+4,1+2 - 9

Special Moves
b,b+1 - 15 (48 z ko?ca ekranu)
 b,f+4 - 17-18
 b,b+3 - 15 (14 b?d?c blisko przeciwnika w rogu)
 d,b+2 - 21

 
EX Special Moves

 b,b+1 - 15
 b,f+4 - 13-14
 b,b+3 - 15 (14 b?d?c blisko przeciwnika w rogu)
 d,b+2 - 21

X-Ray - 24 (31 z pe?nego ekranu)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Stringi:

1,1,b4
- 13 klatek
- Safe on Block
- Zastosowanie:
1,1 uzde?a na H,H i ostatni cios b4 ude?a na low daj?c nam mo?liwo?? linkowania jakiegokolwiek Speciala. Przy 1,1 przeciwnik mo?e wsadzi? poke’a. ?rednio praktycznie – nie nadu?ywa?.


B1,2,1
- 13 klatek
- Safe on block
- Zastosowanie:
Najlepszy juggle starter – u?ywa? do karania ciosów które maj? „slow recovery” Wysokie wykorzystanie. Dobre aby linkowac Jp. Po b1,2 mo?liwo?? wsadzenia dowolnego speciala daj?c nam opcje Vortexu (50/50)


2,1,2
- 9! Klatek
- Safe on Block
-Zastosowanie:
 2,1 ude?a na H a 2 daje nam Overhead’a. Mo?liwo?? linkowania 2,1 w special. Kara? tym wszystko co ma mniej ni? 13 klatek. Zastosowanie – g?ównie przy karze.


F3,2
- 13 Klatek
- Safe on Block
- Mo?na Hit confirmowac
- Zastosowanie:
Podstawowy string pressingowy Kabala. ??czy? z specjalami i NDC na zmian?.


F4, 12
- 9 Klatet
- Unsafe on Block
- Overhead 12
- Zastosowanie:
Mo?liwo?? linkowania w Ts, Bz lub NDC ( Safe on Block). G?ownie wykorzystywane do Reset’u. Resetujemy tym juggle co daje nam dalsz? mo?liwo?? prowadzenia ataku. Przeciwnik mo?e tylko blokowa? po kolanku. U?ywajac kolanka po NDC przciwnik nie odskoczy - zostanie trafiony dajac nam dalszego juggle'a. Mo?e si? wbic wszystkim co ma mniej ni? 9 klatek.


Speciale:

Bb1
- 15 klatek
- Bardzo niebezpieczne z odleglosci skoku (Stosowa? z odleg?o?ci nie mniejszej ni? ¾ ekranu)
- Zastosowanie:
Od czasu do czasu puszcza? z bezpiecznej odleg?o?ci. Dzia?a jako AA, ale s? lepsze rozwi?zania.


Ub,Ub 1 lub Ub,b1 (IaGB)
- Bardzo szybkie Recovery
- Swietny Anti Air
- Zastosowanie:
Mozliwosc zbejtowania KL Spina lub Klona SubZero (skacz?c robimy kulk? dzi?ki czemu zostajemy odepchni?ci i spadamy przed Spina/Klona. Bardzo szybki sposób na budow? paska. Na najni?szej wysoko?ci ogranicza przeciwnika przed swobodnym poruszaniu si? w naszym kierunku. Jedna z najlepszych narz?dzi Kabala. Po trafieniu skacz?cego przeciwnika mamy mo?liwo?? linkowania w ND z ka?dej odleg?o?ci daj?c nam juggle. IaGB sprawia, ?e Kabal jest jednym z najlepszych Traderów w grze.


D,b3
- 15 klatek
- Unsafe z bliska (kara szybkim specialem)
- Trafia na low
- Bardzo karalne z odleg?o?ci skoku – zalecana odleg?o?? ¾ lub pe?en ekran.
- Dobry, ale ryzykowny Wakeup attack
- Zastosowanie:
Wykorzystywa? g?ównie przy akcjach 50/50 jak i na wymian? z IaGB z bezpiecznej odleg?o?ci.


Db2
- 21 klatek
- Safe on Block (wyj?tek podobno to Reptile – mo?e ukara? Elbow Dashem)
- Overhead
- Po trafieniu przeciwnik nie mo?e zrobi? Roll back’a
- Zastosowanie:
G?ówne w akcjach 50/50. Sprawdza si? rownie? cancelujac Dash (zazwyczaj delikwent blokuje low).


Bf4
- 18 Klatek
- Karalne na blocku (full combo)
- Najlepsze narz?dzie jakie posiada Kabal
- Dzi?ki temu jest w pe?ni mobilny (szybkie przemieszczanie si? po planszy)
- Mo?liwosc cancel’owania b+blk
- Sprawia, ?e jego normalne s? bezpieczne
- Zastosowanie:
Nomad Dash Cancel, skracanie odleg?o?ci. Daje nam sporo opcji w Mind Games’ach np. cancel w Ts czy Bz etc.


Wzmocnione Speciale:

Kulka (Gas Blast)
- 15 klatek
- Taki sam Hitbox
- Zastosowanie:
tylko i wy??cznie jako finisher – inaczej zb?dne.


Kosy (Buzzsaw)
-  15 klatek
- Safe on block
- 13% dmg
Zastosowanie:
Konczyc f3,2 z Postaciami które maj? szybkie specjale: Raiden, Kung Lao, Reptile. Dzi?ki temu brak kary ze strony przeciwnika po bloku. Czasem dobre do wymiany. (sporadycznie) 


Rzut (Tornado Slam)
- 21 klatek
- Taki sam hitbox
- dodatkowe 4% DMG
- Zastosowanie:
Jedyne rozs?dne zastosowanie to Finisher - inaczej szkoda paska.


Dash/Spin (Nomad Dash)
- 14/15 klatek
- Super Armour na starcie
- Unsafe on block
Zastosowanie:
G?ówne zastosowanie to zbieranie skacz?cego przeciwnika co daj?c nam juggle’a. Wyrywanie si? z Frame Trapów i ogólnego pressingu (NDC). Mo?liwo?c przebicia si? przez niektóre stringi.


X- Ray
Brak super Armoura na starcie sprawia, ?e jest bardzo ryzykowny. Nigdy nie powinien by? u?ywany „na sucho” jak ju? to tylko w combie dla pewno?ci aczkolwiek nie zalecam.


Pasek

INTRO
Pasek jest kluczowym aspektem skutecznej walki Kabala. Po pierwsze – pasek sam w sobie daje nam przewag? psychiczna nad przeciwnikiem. Maj?c pasek ograniczamy gre przeciwnika. W momencie kiedy Kabal ma chocia? jeden pasek walka si? zmienia – przeciwnik zaczyna grac defensywnie ograniczaj?c swoje skoki daj?c tak naprawd? nam przewag?. Po drugie mo?emy pewniej prowadzi? ofensyw? wiedz?c, ?e jak b?dzie trzeba to mo?na si? przebic EX-Dash’em przez poke’i przeciwnika. Daje nam to obron? przed crossup’em wykonuj?c reverse dash, daj? nam to mo?liwo?? przebijania si? przez projectle i prowadzi? ofensyw?, daj? nam to najlepszy Wakeup Attack posiadaj?cy armora. W monecie kiedy paska nie mamy przeciwnik b?dzie si? czul bezpiecznie i pewnie. Dlatego zarz?dzanie i budowa paska jest równie wa?na jak umiej?tno?? operowania postaci?. Maj?c przewag? w paskach jest du?a szansa, ?e nawet maj?c mniej ?ycia mo?emy wygra?.
METER IS YOUR LIFE!

Budowa

1 – First Hit
Jest to bardzo wa?ne na pocz?tku gry. Osoba zdobywaj?ca ten dodatkowy pasek automatycznie zyskuje przewag?. Ju? mo?e break’owac i zaoszcz?dzi? 20-30% ?ycia lub mocno nas pokrzywdzi?. Bardzo cz?sto udaje si? wykonuj?c Ex-dasha na samym pocz?tku – tracimy pasek, ale nie ma go przeciwnik.

IaGb (Instat Air Gas blast)
Je?li gramy z postaci? która nie ma telportu to powinni?my z tego korzysta? kiedy tylko brakuj? nam paska. Jest to w miar? szybka i bezpieczna forma budowy paska.

Ofensywa z NDC (Nomad Dash Cancel)
Dzi?ki NDC najszybciej l?duj? si? nam pasek (na blokuj?cym przeciwniku) wystarczy, ?e wykonamy 5 razy f3,2, NDC i daje nam to jeden pasek.

Nomad Dash Cancel
Za ka?dym razem kiedy trafiamy stoj?cego przeciwnika Dashem mamy wystarczaj?co czasu aby zrobi? dwa razy NDC i wykona? jip ko?cz?cego Juggle’a. NDC robimy od razu po zatrzymaniu si? – musi by? to wykonane automatycznie, inaczej przeciwnik zablokuje lub przeprowadzi atak. Wymaga to sporej precyzji.

Air Gas Blast
Tak jak wy?ej tylko zamiast dwóch NDC robimy kulke w powietrzu. Jest to o wiele ?atwiejsze i mamy ciut wi?cej czasu na kontynuacje ataku.

Buzzsaw
W momencie kiedy mamy wiruj?cego przeciwnika w powietrzu (wy?ej ni? nad ziemi?) mo?emy pu?ci? Bs’a i kontynuowa? atak. Je?li przeciwnik jest zbyt nisko wykonujemy NDC (jeden raz)
F4~NDC
W momencie kiedy sprowadzamy przeciwnika z powietrza na ziemie f4 (kolanko, reset) mo?emy tam zrobi? jednego Dash Cancela. 
                                                                     WORK IN PROGRESS - Guide wymaga jeszcze sporo pracy. Bede go aktualizowal z czasem. Pytania? pisac nizej.

« Ostatnia zmiana: Września 26, 2011, 06:42:43 pm wysłana przez WolfBogard »

Offline Semek

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 664
 • Płeć: Mężczyzna
 • MK X: PC ; Steam ID: Sem3k
  • Zobacz profil
 • PSN ID: semek84
Odp: Kabal Guide by MoonSpell
« Odpowiedź #1 dnia: Września 12, 2011, 09:13:11 pm »
Sam NDC nie jest taki straszny, ale ju? kombinacja F3,2~NDC powtarzana wielokrotnie to chyba najbardziej wymagaj?ca zagrywka w mk9. Jak kto? zna przepis na wymasterowanie tego zagrania to niech poda imput. Wiadome nie ka?demu mo?e podej??, ale spróbowa? mo?na. Ja próbowa?em si? uczy? F3,B2,F4~B+BL. Raz mi wychodzi, ale robi? to w niesko?czono?? to gruba sprawa.
Sometimes I hate the life I made
Everything's wrong every time
Pushing on I can't escape
Everything that comes my way

Offline WolfBogard

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lets see what you're made of!
  • Zobacz profil
 • GamerTag: Moonspell
 • PSN ID: MoonSpell83
Odp: Kabal Guide by MoonSpell
« Odpowiedź #2 dnia: Września 12, 2011, 09:32:50 pm »
Tak jak napisales Semek - imput sie zgadza. Nistety wymaga to naturalnie dobrego manuala albo kilkunastu godzin w Labie aby osiagnac odpowiedni poziom, dlatego naszczescie nie widzimy maszyny klonujacej Kabale jak to jest w przypadku Scrubionow czy Kung Palo. Kabal nie jest postacia ktora mozna wygrywac/meczyc ludzi po paru godziach bycia w Practice Mode. Kabal jest Scrub/Noob-Proof.

Offline Nice_Boat

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Odp: Kabal Guide by MoonSpell
« Odpowiedź #3 dnia: Września 12, 2011, 10:18:38 pm »
Dobry stuff ^^

Offline sla

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 365
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
 • PSN ID: king-sla
Odp: Kabal Guide by MoonSpell
« Odpowiedź #4 dnia: Września 13, 2011, 08:43:37 am »
NDC - tego mi brakowa?o :D - teraz tylko to ogarn?? :)

Offline OnizukaPM

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 46
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
 • PSN ID: OnizukaPM
Odp: Kabal Guide by MoonSpell
« Odpowiedź #5 dnia: Września 13, 2011, 01:44:44 pm »
Mogles jeszcze dac pare przykladowych Juggli, sam probowalem tego NDC i to nie dla mnie :)

przyda sie ten guide, gw

Offline sla

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 365
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
 • PSN ID: king-sla
Odp: Kabal Guide by MoonSpell
« Odpowiedź #6 dnia: Września 13, 2011, 01:52:29 pm »
Np. tego Twojego w kornerze z yt :)

Offline WolfBogard

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Lets see what you're made of!
  • Zobacz profil
 • GamerTag: Moonspell
 • PSN ID: MoonSpell83
Odp: Kabal Guide by MoonSpell
« Odpowiedź #7 dnia: Września 13, 2011, 03:54:25 pm »
Panowie, wszystko bedzie - i nid tajm plz xD

 

Podobne Tematy

  Temat / Zaczęty przez Odpowiedzi Ostatnia wiadomość
Postacie: Kabal

Zaczęty przez Gizmo94pl « 1 2 3 » Kabal

31 Odpowiedzi
12144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2011, 03:27:59 pm
wysłana przez KaroxPL
15 Odpowiedzi
6949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2011, 12:16:15 am
wysłana przez OnizukaPM
5 Odpowiedzi
4764 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2011, 12:05:57 am
wysłana przez Nice_Boat
2 Odpowiedzi
4035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2013, 11:53:49 pm
wysłana przez Adept