'

Autor Wątek: STOP ACTA!  (Przeczytany 25377 razy)

Offline ReVille

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 573
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • ReVille TV
 • PSN ID: reville123
STOP ACTA!
« dnia: Stycznia 22, 2012, 12:31:56 am »


?wie?y, bardzo gor?cy temat. Nie powinno go zabrakn?? na tym forum. Internet jest w zagro?eniu, wolno?? s?owa przepadnie na zawsze, Cenzura poch?ania ?wiat, Pe?na inwigilacja.  Udost?pniajmy gdzie tylko mo?emy swój sprzeciw!

Co s?dzicie o tym ca?ym syfie?
Ciekawe strony dotykaj?ce tematu:
http://www.stopacta.info/
http://americancensorship.org/
http://www.stopp-acta.info/english
http://www.facebook.com/nieACTA

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xEisX-p0Bhk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xEisX-p0Bhk</a>

Offline Grodek118

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 564
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 22, 2012, 01:12:33 am »
Ci??ka sprawa, bardzo ci??ka sprawa.
Czyta?em o tym i sprzeciwiam si? tego typu rzeczom.

Offline johnx

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1467
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 22, 2012, 02:33:41 am »
Czyli znowu komuna... Internetowa tym razem... Mam gdzie? taki internet. Jak ju? to ca?e ACTA zostanie wprowadzone to najlepiej b?dzie po prostu znikn?? z powierzchni neta... A tak w ogóle to z czego wiem pewni Hakerzy zacz?li ju? protestowa? na swój sposób. Mam nadziej?, ?e dzia?ania te poskutkuj? :) A stanowisko w tej sprawie zachowam dla siebie ;)

Offline ReVille

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 573
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • ReVille TV
 • PSN ID: reville123
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 22, 2012, 03:13:32 am »
No Anonymous'i ju? ?adnie dzia?aj? wystarczy wej?? na ich tweet'a https://twitter.com/#!/anonopsbrazil i zobaczy? jak ?rednio co par?dziesi?t minut hackuj? kolejn? stron?, Polska te? ju? dosta?a (strona sejmu). Najlepsze ?e to ci sami go?cie co wrukwiali mnie (nas) jak zhackowali PSN  ^-^ ale to co robi? teraz popieram w 100% - je#a? system.

Jak to wszystko dojdzie do skutku, to na prawd? internetem mo?na b?dzie sobie podetrze? dup?, bo strach b?dzie cokolwiek, gdziekolwiek zrobi?. Chocia?by Wikipedia pójdzie si? je#a?, prawa autorskie mo?na  podpi?? pod wszystko, absurd goni absurd.

?wiat zmierza w kur#wsko z?? stron?...

Offline johnx

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1467
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 22, 2012, 04:05:44 am »
Tak teraz przypomnia?o mi si? o ko?cu ?wiata w tym roku... Mo?e to jednak jest prawda :P Ale jakby nie patrze?, przeno?ne znaczenie 'ko?ca ?wiata' mo?e mie? sens je?li pod poj?ciem '?wiat' rozumiemy 'internet'... Oczywi?cie chodzi mi o ACTA... A Anonimowi robi? s?usznie. PSN zhackowali nie bez powodu z czego wiem. Kieruje nimi sprawiedliwo?? ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2012, 04:12:25 am wysłana przez johnx »

Offline ReVille

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 573
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • ReVille TV
 • PSN ID: reville123
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 22, 2012, 04:22:34 am »
Dobre!  podoba mi si? to porównanie, dla niektórych koniec internetu na pewno oznacza?oby koniec ?wiata, mo?e masowo zacz?li by si? wiesza? te no? lajfy  >:D

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 22, 2012, 05:44:45 am »
Najlepsze ?e to ci sami go?cie co wrukwiali mnie (nas) jak zhackowali PSN  ^-^ ale to co robi? teraz popieram w 100% - je#a? system.

Nie ma to jak filozofia Kalego. Przest?pstwo przeciwko mnie - ?LE, nie ?adnie! Przest?pstwo przeciwko czemu? innemu - BARDZO ?ADNIE. Oba zdarzenia to cyberterroryzm, który powinien by? t?piony jak najsurowiej. Nie jestem, ani nie by?em za SOPA, PIPA i ACTA, ale nie popieram te? bandytów z grupy Anonimowych.

Tak teraz przypomnia?o mi si? o ko?cu ?wiata w tym roku... Mo?e to jednak jest prawda :P Ale jakby nie patrze?, przeno?ne znaczenie 'ko?ca ?wiata' mo?e mie? sens je?li pod poj?ciem '?wiat' rozumiemy 'internet'... Oczywi?cie chodzi mi o ACTA... A Anonimowi robi? s?usznie. PSN zhackowali nie bez powodu z czego wiem. Kieruje nimi sprawiedliwo?? ;)

Ciebie ju? ca?kiem popierdoli?o? Kieruje nimi sprawiedliwo??? Jaka sprawiedliwo??? Pragn? przypomnie?, ?e Sony jest prywatn? firm? i to co kupujesz u nich równa si? z ka?dym innym zakupem u prywaciarza. Nie podobaj? mi si? pieczywa od firmy Klich, wi?c mam w?ama? si? i spali? piekarni?? Nie, olewam piekarni? i kupuj? w innej. Ja pierdol?, ?eby w XXI wieku ludzie nie rozumieli zasady wolnego rynku i kapitalizmu. Nie podoba mi si? konsola Sony, to kupuj? XBoxa 360, a nie w?amuj? si? jak popierdolony i demoluje system z którego korzystaj? miliony u?ytkowników na ca?ym ?wiecie. Gdyby by? ban za g?upot? to w?a?nie by? jednego zebra? Johnx.

Po drugie Revile mam nadziej?, ?e wiesz o co tak naprawd? walcz? Anonimowi. Bo moim zdaniem us?ysza?e? o zagro?eniu Internetu, MegaUpload pad?o i przytakujecie teraz bandytom jak leming jeden z drugim, bo w?asna dupa nagle zosta?a zagro?ona.

MegaUpload - Zamkn?li stron? maj?c? 50 milionów odwiedzin dziennie, której miesi?czny zysk z nielegalnych ?róde? przekracza? miliony dolarów i która na okradaniu innych zarobi?a do tej pory 500 milionów dolarów. I to nagle RZ?D jest bandytami, ?e chce kara? za przest?pstwo? Nie ludzie, którzy bogacili si? kradn?c i sprzedaj?c nie swoje innym (system kont premium etc.). Nie kurwa, to rz?d jest zjebany i trzeba zaatakowa? rz?d w odwecie za ochron? praw autorskich. Pedofilskie sieci TOR - nie do ruszenia. Strony o tym jak 12 letni arab odcina g?ow? cz?owiekowi, z?odziejstwo itd. To s? te idea?y o które walcz? anonimowi, o totaln? anarchi? i samowolk? w Internecie. Strony wykorzystuj?ce innych. Wr?cz okradaj?ce ludzi s? traktowane jak pomniki, a strony rz?dowe atakowane, bo chc? normalno?ci w sieci, czyli aby za kradzie? na ?ywo i w necie grozi?a taka sama sankcja prawna. Wydaj? niematerialne dzie?o w które w?o?y?em dwa lata pracy i dziesi?tki tysi?cy z?otych i moje dobro zostaje powielone i udost?pnione za darmo. A jeden debil z drugim mówi, ?e to nie kradzie?, bo przez powielanie autor nie traci. Normalnie nó? si? otwiera w kieszeni. A teraz to. MegaUpload, które by?o rajem piratów, które na dodatek wykorzystywa?o t? pozycj? do zarabiania i podsyca?o ludzi p?ac?c im do wrzucania coraz to nowszych materia?ów i jak ju? wspomnia?em dorobi?o si? 500 mln dolarów za obrót nie swoimi warto?ciami. I oczywi?cie MegaUpload ?WI?TE, rz?d USA - z?y. Chodzi tu o ochron? interesów, pralni brudnych pieni?dzy, dewiacji i anarchizmu sieciowego A nie o wolno?? s?owa. Je?eli tego nie rozumiecie to znaczy, ?e albo gówno wiecie o tym kim s? Anonimowi i o co walcz?, albo za m?odzi jeste?cie.

Ps. Nie jestem zwolennikiem SOPA, PIPA i ACTA. Nie mam ochoty by po?owa Internetu przesta?a istnie?. G?osowa?bym przeciw gdyby to ode mnie zale?a?o, ale rozumiem idee cho?by minimalnej kontroli Internetu. Bo dochodzi do tego, ?e banda crackerów/hakerów zaczyna wypowiada? si? w imieniu ca?ego Internetu, a po?owa ?wiata im poklaskuje w cyberterrorystycznych atakach na strony, które nie s? im po drodze, a jednocze?nie wspieraj?c te, które s? w ich interesie i upodobaniach. Czasami wydaje mi si?, ?e wi?kszy szacunek maj? bandyci w Internecie ni? praworz?dni obywatele w normalnym ?wiecie. Za?o?? chyba portal kradn?cy wszystkie w?asno?ci intelektualne, które tylko nie s? materialne i udost?pni? to ludziom. B?d? mnie kocha?, cho? b?d? okrada? autorów, projektantów, studia deweloperskie, designerskie etc. etc. VIVA LA ANARCHIA w sieci!

To tak w kwestii doros?ego podej?cia do tematu. Jestem w Internecie od lat 90. Kiedy? by? taki program jak Napster, te? zosta? zdj?ty za ewidentn? kradzie? warto?ci autorskich innych ludzi i co? Ludzie si? kurwa bali i nikt otwarcie nie lamentowa? z tego powodu, bo wszyscy wiedzieli, ?e to by?o jednak nielegalne. A dzisiaj? Ludzie OTWARCIE walcz? o MegaUpload, jednocze?nie prowadz?c wojn? z rz?dem pod pretekstem wolno?ci s?owa. A ta wolno?? s?owa to w?a?nie mo?liwo?? ?ci?gania wszystkiego za co w normalnym ?wiecie trzeba zap?aci?. To wywo?a?o wojn? i to jest powód dla którego powsta?y ACTY, PIPY i SOPY. Wi?c do kurwy n?dzy przesta?cie si? hype'owa? i dokszta?cie si? w tych kwestiach. Obecna patologia w Internecie i brak jakichkolwiek norm spowodowa?a ch?? kontroli tego burdelu i jestem ca?ym sercem by bandytów do wi?zienia wsadza? i by kto? w ko?cu ogarn?? portale, które bogac? si? na nie swojej pracy. To miliony dolarów brudnej i nielegalnej kasy przecie?. Ale jak wida?, dla niektórych to "?wi?ta idea wolno?ci Internetu". Psia jego ma?.

W skrócie dla tych co nie zrozumieli:
- Nie popieram tych trzech ustaw
- Bandytów z Anonimowych trzeba os?dzi?
- Wolno?? Internetu wg. Anonimowych to mo?liwo?? z?odziejstwa wszystkiego co zosta?o wydane elektronicznie
- Rozumiem idee kontrolowania przest?pczo?ci w Internecie
- Gdyby nie cyberterroryzm i strony ?eruj?ce na twórczo?ci firm prywatnych, nie by?o by nigdy ?adnych ustaw.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2012, 06:07:55 am wysłana przez Adept »

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline johnx

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 1467
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 22, 2012, 07:55:04 am »
Co do ataku na psn... Sprawa by?a prosta - sony ok?amywa?o u?ytkowników ps3 ?e konsola ta nie jest w stanie emulowa? gier z ps2. Skoro wi?c anonimowi ukarali k?amców, nie s? sprawiedliwi? Co do megaupload to nie popieram tego co zrobili w odwecie... Jednak ich obecne dzia?ania popieram. Robi? co mog?, ?eby zniech?ci? rz?d do wprowadzenia ACTA. Jak Adept masz inny pomys? jak to zrobi? to ch?tnie pos?ucham :)

Offline Grodek118

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 564
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 22, 2012, 10:13:46 am »
Of course ACTA ma niby chroni? internet tylko jest jeden haczyk:
- Wystarczy jeden link lub cokolwiek co nie zgadza si? z konwencj? ACTA i ta strona zostanie od razu skasowana.
To jest chore, porz?dne serwisy i strony jak Wikipedia informacyjne jak Onet czy Wp zostan? skasowan? za jedn? rzecz.

Offline ReVille

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 573
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • ReVille TV
 • PSN ID: reville123
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 22, 2012, 12:47:40 pm »
Cytuj
Nie ma to jak filozofia Kalego. Przest?pstwo przeciwko mnie - ?LE, nie ?adnie! Przest?pstwo przeciwko czemu? innemu - BARDZO ?ADNIE. Oba zdarzenia to cyberterroryzm, który powinien by? t?piony jak najsurowiej. Nie jestem, ani nie by?em za SOPA, PIPA i ACTA, ale nie popieram te? bandytów z grupy Anonimowych.

 Mo?e i to skurwysy?stwo, nie za bardzo interesuj? mnie inni, tak jak oni maj? mnie w tyle, tak ja mam ich. Niech ka?dy dba o swoje i swoim si? cieszy. Oczywi?cie przest?pstwo to przest?pstwo jednak jest co? takiego jak walka w s?usznej sprawie - wi?c popieram.

Cytuj
Po drugie Revile mam nadziej?, ?e wiesz o co tak naprawd? walcz? Anonimowi. Bo moim zdaniem us?ysza?e? o zagro?eniu Internetu, MegaUpload pad?o i przytakujecie teraz bandytom jak leming jeden z drugim, bo w?asna dupa nagle zosta?a zagro?ona.

Wiem o co walcz?, w miar? ogarniam temat ;) oczywi?cie MegaUpload i ca?a reszta tych rapidszopów powinna by? zablokowana b?d? filtrowana przez w?a?cicieli portali czy aby na pewno pliki wrzucane s? legalne. Jestem w pe?ni za zniszczeniem piractwa, sam nie korzystam z takich rzeczy - kupuj? oryginalne - muzyk?,filmy,gry.
 Ale to co mo?e zrobi? nam te ''wspania?e'' ustawy to problem który nie dotyka tylko piractwa ale i naszej prywatno?ci, nie b?d? si? rozpisywa? bo na pewno  wiesz jakie s? skutki uboczne o których nie mówi?.

 Wi?c jak ju? pisa?em za piractwem nie jestem i t?pi? to trzeba. Ale Anonimowych popieram poniewa? twierdz? i? jest to walka w s?usznej sprawie która ju? zosta?a zauwa?ona przez Polskie media. A filmiki i protesty ludzi w internecie chuja dadz?. Bo po prostu zwyk?y cz?owiek nie jest w stanie im zaszkodzi? dlatego tematu nie ma, co innego Anonymous - ch?opaki wbijaj? na takie serwisy ?e nie sposób ich nie zauwa?y?.

anonymous - tak
ACTA - nie
Piractwo - nie
Cenzura - nie

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 22, 2012, 01:05:07 pm »
Ale Anonimowych popieram poniewa? twierdz? i? jest to walka w s?usznej sprawie która ju? zosta?a zauwa?ona przez Polskie media. A filmiki i protesty ludzi w internecie chuja dadz?. Bo po prostu zwyk?y cz?owiek nie jest w stanie im zaszkodzi? dlatego tematu nie ma, co innego Anonymous - ch?opaki wbijaj? na takie serwisy ?e nie sposób ich nie zauwa?y?.

Czyli po jak po tej akcji Anonimowi w?ami? si? do PSNu, ukradn? kolejny raz dane tysi?cy kart kredytowych itd. To nadal ich b?dziesz popiera?? Je?eli odpowied? b?dzie negatywna, to sytuacj? mo?na porówna? do tego, ?e bandyta A uratowa? sklep przed bandyt? B. Bandyta A dobrze zrobi? i chwa?a mu za ten czyn, jednak to go nie rehabilituje, je?eli nadal po tym zdarzeniu b?dzie krad? i robi? rozboje. Tak samo z Anonimowymi. Co z tego, ?e teraz dzia?aj? w dobrej wierze naszej (bo dla nich to jest interes, a nie pro publico bono). Co z tego, ?e dzi? ich walka o anarchi? i pranie kasy w necie to przy okazji i nasza sprawa o prywatno?? i wolno?? w necie, jak na d?u?sz? met? to i tak bandyci, którzy dawno powinni siedzie? w wi?zieniu.

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline ReVille

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 573
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • ReVille TV
 • PSN ID: reville123
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 22, 2012, 01:46:49 pm »
To nie jest tak ?e ja popieram ich, tylko ich form? protestu, wiadomo ?e co? sobie z tego uszczypn?, ale to jedyna forma sprzeciwu który jest zauwa?alny, my zwykli ludzie czy tam ''gwiazdki internetu'' które sobie popierdz? przed kamerk? nie maj? prawa g?osu. Dopóki nic im nie zrobisz (czyt. z?amiesz prawo na ich niekorzy??) jeste? dla nich powietrzem i ?rednio mi?kko interesuj? ich twoje wywody nt. jakiejkolwiek sprawy zwi?zanej z czymkolwiek.
 Niestety niby czasy takie pi?kne, wolno?? s?owa, demokracja bla bla bla... nic takiego nie ma miejsca, ca?y ?wiat jest tak zmanipulowany i tak ?yka ca?y syf który mówi im Pani ze szkie?ka (Dziwne ?e o ACTA nic si? nie mówi w TV) ?e ?mia?o mo?na nas porówna? ze stadem zombie która zapierdala za tym przys?owiowym kawa?kiem mózgu.
  Pa?stwo tak na rucha w dup? ?e ju? nawet nie czujemy, tylko czeka? a? przekrocz? ostateczn? kresk? i stanie si? co? na co ju? lud  sobie nie pozwoli - bo czasem mam ochot? by w ko?cu ludzie powiedzieli stop, wyszli na ulice i zacz?li walczy? o swoje. Robi? z nami co chc? a po?owa spo?ecze?stwa potulnie stwierdza ?e " najwyra?niej tak musi by?"

I w przypadku ACTA jest tylko jedna opcja protestu "kto mieczem wojuje ten od miecza ginie"  takie jest moje skromne zdanie.

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 22, 2012, 02:16:15 pm »
Dzisiaj rano na TVNie by?a dyskusja w gronie sze?ciu osób o ACTA. Wi?c to nie tak, ?e nie mówi? o tym w mediach. A po drugie w historii Internetu przesz?o wiele ju? takich ustaw, jak cho?by DMCA act z 1998, PRO-IP Act z 2008, Anti-Counterfeiting Trade Agreement z 2011 itd. S?ysza?e? o nich? S?dz?, ?e nie. A mimo to wesz?y. Nawet je?eli odniesiesz sukces dzi? protestuj?c, za rok cichaczem wprowadz? podobn? ustaw?. W Szwecji tak samo wprowadzono IPRED. Jak mówi mój znajomy Morden: Ludzie protestowali a rzad zrobil jak chcial. Zeby bylo zabawniej, do pelnej wersji ustawy dostep mialy tylko nieliczne komorki rzadowe, zeby nie powiedziec pojedyncze osoby. Calosc owiana byla tajemnica, a wszystko co do wgladu dostala prasa to zdjecia pojedynczych stron, na ktorych kluczowe informacje zakreslone byly na czarno. Ustawa ktorej nikt nie czytal, a przeszla. Czary-mary.

Wi?c nic nie zrobisz, ani nie zawojujesz mieczem.  SOPA dzi? upad?a, jutro ACTA, a pojutrze wejdzie IPRED jak w Szwecji. Po cichutku i bez rozg?osu.

"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06

Offline ReVille

 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 573
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • ReVille TV
 • PSN ID: reville123
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 22, 2012, 02:22:23 pm »
No w?a?nie o tym pisa?em, ?e maj? nas w dupie, ale ty chyba jeste? za tym chorym ?wiatem. i nie podejrzewaj tak tego co mog?em czyta? a czego nie czyta?em  :police:

Offline Adept

 • Moderator Globalny
 • U?ytkownik
 • Wiadomości: 2115
 • Płeć: Mężczyzna
 • Detektyw z deszczowego miasta
  • Zobacz profil
Odp: STOP ACTA!
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 22, 2012, 02:29:34 pm »
Ja jestem za chorym ?wiatem? Napisa?em wyra?nie, ?e nie popieram tych ustaw, bo s? ?le napisane. Doda?em równie?, ?e nie wspieram bandytów, mimo ?e ich czyny przyczyniaj? si? teraz do "protestu". A na koniec stwierdzi?em, ?e rozumiem idee kontrolowania Internetu, bo autor programu/gry ma prawo ?y? z tego co zrobi?. ?ci?gaj?c gr? z torrentów, automatycznie seedujemy j? innym i spirala ta si? powi?ksza. ?ci?gaj?c j? z MegaUpload czy innych dajemy zarobi? komu?, kto z produktem nie ma nic wspólnego. Jestem wi?c przeciwny temu, ?e uczciwy cz?owiek, który wy?o?y? kas? jest ruchany w dup?, a jego dzie?a s? piracone w imi? WOLNO?CI INTERNETU, a cz?owiek, który nic nie ma wspólnego z rzeczami którymi handluje si? bogaci (przytoczone 500 mln $ maj?tku MegaUpload). Czy to naprawd? chore za?o?enia?


"A poza tym dojeba? 6-0 Kungowi... On si? rzeczywi?cie nie nadaje przeciwko tej g?upiej, starej, zjadanej przez robaki, wrzeszcz?cej suce." - Johnx, 16. sierpnia, 05:06